GTM-06 Canada Fall Color Tour 10D by CX_(6-15 OCT 2017)
ทัวร์ CANADA FALL COLOR TOUR ( ฤดูใบไม้ร่วง )
แวนคูเวอร์ - วิคตอเรีย - สวนบุตชาร์ต - คัลการี - ทะเลสาบหลุยส์
แคนาเดียน ร็อคกี้ -  Glacier Advanture - Glacier Skywalk
แบมฟ์ - ยอดเขาซัลเฟอร์ - โตรอนโต้ - CN Tower - น้ำตกไนแองการ่า 
ราคา 145,000.- ( รวม VISA  แล้ว )
เดินทาง 6-15 ตุลาคม 2560
สายการบิน CATHAY PACIFIC เริ่มต้น 145,000


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ CANADA FALL COLOR TOUR ( ฤดูใบไม้ร่วง ) แวนคูเวอร์ - วิคตอเรีย - สวนบุตชาร์ต - คัลการี - ทะเลสาบหลุยส์ แคนาเดียน ร็อคกี้ - Glacier Advanture - Glacier Skywalk แบมฟ์ - ยอดเขาซัลเฟอร์ - โตรอนโต้ - CN Tower - น้ำตกไนแองการ่า ราคา 145,000.- ( รวม VISA แล้ว ) เดินทาง เมษายน - กรกฎาคม 2560 สายการบิน CATHAY PACIFIC
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แวนคูเวอร์ (แคนาดาตะวันตก) ศุกร์
06.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
08.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX700
12.15 น. ถึงสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
16.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยเที่ยวบินที่ CX838 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**
13.15 น. ถึงสนามบินแวนคูเวอร์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาในประเทศแคนาดาได้ถูกแบ่งออกเป็น 6 โซน ซึ่งในแต่ละโซนจะมีเวลาต่างกัน 1 ชั่วโมงโดยประมาณ ซึ่งเวลาที่กรุงเทพจะเร็วกว่าประมาณ 14 - 15 ชั่วโมง) รถโค้ชนำท่านเที่ยวชมเมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver) นิตยสาร "เดอะ อีโคโนมิสต์" ได้จัดอันดับให้เป็นแชมป์เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ชื่อเมืองถูกตั้งขึ้นหลังศตวรรษที่ 18 โดยนักสำรวจชาวอังกฤษ "จอร์จ แวนคูเวอร์" ที่ใช้เวลาในสำรวจพื้นที่เพียงแค่ 1 วันเท่านั้น แต่เดิมที่แห่งนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวอินเดียนแดง นำท่านไปชมสแตนลี่ปาร์ค ถูกจัดให้เป็นอุทยานเมื่อปี 1888 อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ป่าฝนนับ 10,000 ต้น และมีสวนดอกไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามตา ร่มรื่นด้วยลากูนอันงดงาม แล้วในอุทยานยังเต็มไปด้วยสัตว์ป่ามากมาย เป็นอุทยานป่าที่เป็นสถานที่น่าสนใจ เหมาะแก่การมาเดินเที่ยวสูดบรรยากาศแห่งความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ นำท่านถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกกับเสาโทเท็ม (Totem) ของชนเผ่าพื้นเมืองอินเดียนแดง เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่า ไว้รำลึกประวัติศาสตร์ เข้าชมคาปิลาโน เป็นสะพานไม้แขวนที่ยาวที่สุดของแคนาดา รองรับนํ้าหนักได้ถึง 90,000 ก.ก. (ช้าง 96 เชือก) มีความยาวถึง 137 เมตร ทอดข้ามเหวลึก 70 เมตรเหนือแม่นํ้าคาปิลาโน กลับเข้าสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชุมชนชาวจีนที่อพยพมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ย่าน Gastown คือโซนเมืองเก่าแก่ ถือเป็นดาวน์ทาวน์แห่งแรกของแวนคูเวอร์ที่นักบุกเบิก Gassy Jack Deighton ล่องเรือมาพบและตั้งชุมชนแรกขึ้นในปี ค.ศ.1867 ความสำคัญนี้เอง ทำให้ปัจจุบันชาวเมืองได้ร่วมกันอนุรักษ์เขตเมืองนี้ไว้ มีนาฬิกาไอนํ้า (Gastown Steam Clock) เรือนแรกของโลก ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงหัวมุมถนน ตึกเก่าแก่คลาสสิกที่เรียงราย ยังคงกลิ่นอายเมืองในยุโรปนั้นยังคงมนต์ขลังไว้เช่นเดิม ย่านวอเตอร์ ฟร้อนท์ เพิ่มเสน่ห์ด้วยสีสันของร้านรวงสมัยใหม่เข้าไปได้อย่างเก๋ไก๋ลงตัว ซึ่งนี่เองคืออีกหนึ่งความผสมผสานที่เป็นเสน่ห์ของเมืองนี้
18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Empire Landmark Hotel Vancouver หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 2 แวนคูเวอร์ - วิคตอเรีย - สวนบุชชาร์ต - แวนคูเวอร์ เสาร์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำเข้าชมสวนบุชชาร์ต (Butchart Garden) สวนพฤกษชาติที่สวยติดอันดับโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวน 5 ฤดู โดยรวบรวมดอกไม้นานาพันธุ์จากทั่วโลกมาปลูกอย่างแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล ไม่ว่าจะมาเยือนในฤดูไหน ท่านก็จะได้สัมผัสความสวยงามที่ไม่ซํ้าแบบ ภายในสวนจะแบ่งออก เป็นโซนๆ คือ Sunken Garden, Rose Garden, Japanese Garden, Italian Garden และ Mediterranean Garden นํ้าพุดนตรีในทะเลสาบเล็กๆ ดูเป็นธรรมชาติมาก สวนแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี เป็นที่ชื่นชอบของผู้รักในไม้ดอก อาทิ กุหลาบ, ทิวลิป, ไอริส, ไฮเดรนเยีย ดอกไม้แต่ละชนิดก็จะผลัดกันออกดอกตามฤดูกาล สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ในเนื้อที่กว่า 55 เอเคอร์
17.00 น. นำคณะเดินทางกลับสู่เมืองแวนคูเวอร์
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Empire Landmark Hotel Vancouver หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3 แวนคูเวอร์ - บินสู่เมืองคัลการี - เที่ยวคัลการี - ทะเลสาบหลุยส์ อัญมณีเม็ดงามแห่งเทือกเขาร็อคกี้ อาทิตย์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่เมืองคัลการี
ถึงสนามบินเมืองคัลการี (CALGARY) แห่งรัฐอัลเบอร์ต้า ภูมิประเทศของรัฐนี้จะประกอบไปด้วยเทือกเขาร็อกกี้อันสูงชัน ทุ่งหญ้าแพรรี่อันกว้างใหญ่ อุทยานแห่งชาติที่ปกคลุมด้วยหิมะเกือบตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากการจัดงาน เทศกาลคาวบอยที่ใหญ่สุดของโลก จัดประจำทุกปีช่วงเดือนกรกฎาคม และกีฬา โอลิมปิกฤดูหนาว ที่เคยเป็นเจ้าภาพในปี ค.ศ.1988
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ เลคหลุยส์ (Lake Louise) ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National Park) ตั้งอยู่บนความสูง 1,730 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล เป็นหมู่บ้านที่อยู่สูงที่สุดในแคนาดา ค้นพบโดยนักสำรวจในปีค.ศ. 1882 โดยทอม วิลสัน กว่า 100 ปีที่ได้มีการพัฒนาจาก Chalet to Chateau อันยิ่งใหญ่ ของ Chateau Lake Louise จนปัจจุบันเป็นโรงแรม 400 ห้องเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ปลายทะเลสาบโดยมีธารนํ้าแข็งวิคตอเรีย เด่นตระหง่านอยู่ด้านตรงข้าม นำคณะเข้าเช็คอินโรงแรม (ภาพอันงดงามของทะเลสาบหลุยส์เป็นเอกสิทธิ์สำหรับแขกของโรงแรมเท่านั้น) สีของทะเลสาบจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลจากสีฟ้าใส จนถึงเขียวมรกต อันเกิดจากการเคลื่อนตัวของธารนํ้าแข็งที่มีอนุภาคของหินก้อนเล็กๆ เคลื่อนตัวและเริ่มละลายไหลเป็นลำธารโอบล้อมด้วยเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุม ผิวนํ้านิ่งใสราวกับกระจกสะท้อนเงาของขุนเขาและธารนํ้าแข็ง เป็นภาพที่งดงามสุดพรรณนา
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Fairmont Chateau Lake Louise Resort Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4 แคนาเดียน ร็อคกี้ - Glacier Adventure - Glacier Skywalk - แบมฟ์ จันทร์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. นำคณะไปร่วมค้นหาความงดงามของธรรมชาติอันพิสุทธิ์ แคนาเดียน ร็อคกี้ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากว่า 123 ปี สถานที่อันงดงามประดุจหนึ่งภาพวาด กับเรื่องบอกเล่ามาแต่อดีตกาลล้วนชวนฝันให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ในเขตอุทยานแห่งชาติฯ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าสน และธารนํ้าตก ที่เกิดจากการละลายของธารนํ้าแข็ง รวมทั้งสัตว์สงวนที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ อาทิ นกอินทรีสีทอง, หมาป่า, แพะภูเขา, หมีป่า Grizzly เป็นต้น เริ่มกิจกรรมแรกด้วย Glacier Skywalk เป็นหนึ่งประสบการณ์ที่ให้คุณก้าวเดินไปบนทางเดินกระจกใส บนความสูง 280 เมตรเหนือหุบเขา, ธารนํ้าตก พร้อมให้ท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์ป่า และฟอสซิล อายุนับพันๆ ปีนำคณะตะลุยในธารนํ้าแข็ง อาร์ธา บาสก้า กลาเซียร์วาเล่ย์ (Athabasca) กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดในแคนาเดียน ร็อคกี้ โดยรถ Snow Bus ที่ออกแบบในการออฟโร๊ดบนธารนํ้าแข็งนับพันปี ให้ท่านได้ลงไปสัมผัสกับธารนํ้าแข็งในทุ่งกว้าง โอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง กิจกรรมนี้สร้างความประทับใจและให้ท่านได้สัมผัสกับธารนํ้าแข็งอย่างใกล้ชิดที่สุด ** ในกรณีที่ Glacier Adventure and Glacier Skywalk ปิดบริการ ทางบริษัทจะคืนค่า Excursion @ 80 CAD./ท่าน **
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองแบมฟ์ (Banff) ตั้งอยู่ในหุบเขาชื่อ โบว์ ริเวอร์วัลเล่ย์ (Bow River Valley) มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแคสเคด ที่มีความสูงถึง 2,998 เมตร แบมฟ์ ได้รับการประกาศให้เป็นเขตอุทยานฯแห่งแรกของแคนาดา ประกอบไปด้วยอุทยานประวัติศาสตร์ถึง 7 แห่ง แบมฟ์และเลคหลุยส์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์บนดินของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม The Rimrock Resort Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5 แบมฟ์ - เคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ - เมืองคัลการี อังคาร
09.00 น. นำท่านสู่สถานีกระเช้า (Gondola) นำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนยอดเขาซัลเฟอร์ (Sulphor Mountain) ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,281 เมตร บนยอดเขามีทางเดินระยะทาง 1 ก.ม. ไปยังส่วนที่สูงที่สุดที่เรียกว่า Summit walk ให้ท่านประทับใจกับวิวทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่ ที่ท่านสามารถมองได้ไกลสุดสายตา แบบพาโนรามา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองที่แสนน่ารัก อบอุ่นไปด้วยความมีมิตรไมตรีจากผู้คน ก่อนจะเดินทางสู่เมืองคัลการีอีกครั้ง เมืองคาลการี่ตั้งอยู่ในเขต Grassland เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐอัลเบอร์ต้า มีประชากรอาศัยอยู่ราว 1.1 ล้านคน ช่วงต้นศตวรรษที่ 19 อุตสาหกรรมนํ้ามันเป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้คนจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาตั้งรกรากที่นี่
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Chinese พักโรงแรม Delta Calgary airport Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6 คัลการี - บินสู่โตรอนโต้ (แคนาดาตะวันออก) พุธ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่เมืองโตรอนโต้ ***อยู่ในระหว่างทาการบิน จึงไม่มีบริการอาหารกลางวัน***
16.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโตรอนโต้ เพียร์สัน รถรอรับคณะแล้วนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
19.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Skylon Restaurant พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของน้าตกไนแองการ่า
พักโรงแรม Sheraton on the Fall Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องพักวิวนํ้าตกไนแองการา)
วันที่ 7 ล่องเรือชมน้าตกไนแองการ่า – ชมน้าตกไนแองการ่า พฤหัสบดี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
10.00 น. อีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดในการชมนํ้าตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด ด้วย WWV15_CANADA FALL COLOR TOUR 10 D by CX (APR - MAY 2017) 5/10 การล่องเรือ Maid of the Mist เพื่อให้ท่านได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของม่านนํ้าตกอย่างใกล้ชิด กับประสบการณ์อันแสนประทับใจ
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะสู่นํ้าตกไนแองการ่า และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างแคนาดาและ อเมริกา มีเวลาให้ท่านได้ยลโฉมกับความงดงามอันเป็นที่สุดของนํ้าตก ประ กอบด้วยสองนํ้าตกใหญ่ คือนํ้าตกอเมริกัน (American Fall) และนํ้าตกแคนาดา (Canadian Fall) หรือนํ้าตกเกือกม้า นํ้าตกทั้งสองถูกคั่นด้วยเกาะกลางชื่อว่า Goat Island นํ้าตกอเมริกันอยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกว้างน้อยกว่าสูงน้อยกว่า กว้างเพียง 320 เมตรส่วนนํ้าตกแคนาดาเป็นนํ้าตกรูปเกือกม้า 2 ใน 3 ของนํ้าตกอยู่ในเขตประเทศแคนาดา กว้างกว่า สูงกว่า และก็สวยกว่า กว้างถึง 790 เมตร จริง ๆ แล้วนํ้าที่ตกลงมาเป็นนํ้าตกไนแองการา จะตกจากฝั่งอเมริกาไปยังฝั่งแคนาดา ฉะนั้นถ้าอยู่ฝั่งอเมริกาจะเห็นแต่ด้านหลังและด้านข้างของนํ้าตก ดังนั้นการชมวิวของนํ้าตกที่สวยงามระดับโลกจึงต้องไปดูจากฝั่งแคนาดาย้อนกลับมา ในช่วงกลางคืนของทุกคืน นํ้าตกไนแองการ่าจะถูกประดับไฟแสงสีสวยงามและมีการจุดพลุ ในบริเวณรอบ ๆ นํ้าตก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
15.00 น. เดินทางกลับสู่โตรอนโต้
18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Chelsea Hotel, Toronto หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 8 เที่ยวเมืองโตรอนโต CN Tower - อิสระช้อปปิ้ง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ ศุกร์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. นำคณะเที่ยวชมเมืองโตรอนโต้ (Toronto) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุด มีผู้อพยพจากทั่วโลกกว่า 169 ประเทศ ใช้ภาษาพูดมากกว่า 100 ภาษา ครึ่งหนึ่งของจำนวน 5 ล้านกว่าคนล้วนเป็นคนต่างชาติ มีเพียงครึ่งเดียวที่เป็นคนท้องถิ่น มีชุมชนชาวเอเชียและชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ จึงทำให้เมืองนี้มีวัฒนธรรมหลากหลาย เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม รัฐบาลแคนาดาจึงได้จัดให้ Toronto เป็นเมืองหลวงทางด้านวัฒนธรรมของประเทศ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก ชมทิวทัศน์ของตัวเมืองบนหอคอย "ซีเอ็น" (CN Tower) หอคอยที่สูงที่สุดของโลก ผ่านชม Old City Hall สร้างสถาปัตยกรรมเก่าแก่ University ที่ติดอันดับ Top ten ของโลก พร้อมสำรวจวัฒนธรรมที่หลากหลายในย่าน ชุมชนชาวกรีก, ลิตเติ๊ลอิตาลี, ไชน่าทาวน์, โคเรียทาวน์ และลิตเติ๊ลอินเดีย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม หรือสินค้าของที่ระลึกของแคนาดา ย่านถนนช้อปปิ้งชื่อดังในโตรอนโต้ที่รวบรวมสินค้าหลาก หลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกซื้อได้อย่างจุใจ
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
21.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต้เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่ 9 บินจากโตรอนโต้ - บินสู่ฮ่องกง - อยู่ในระหว่างทาการบิน เสาร์
01.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก บินสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX829 ***อยู่ในระหว่างทำการบิน บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล***
วันที่ 10 ฮ่องกง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ อาทิตย์
05.00 น. ถึงอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
08.15 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง สู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX705
10.05 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกร


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06ต.ค.60 15ต.ค.60 145,000 131,000 116,000 25,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้