GTM-14 Say Hi Turkey (IST-IST) 8D6N JUN-OCT 18 BY KC
เที่ยวตุรกี นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ ชมระบำหน้าท้อง 8 วัน 6 คืน
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
เริ่มต้น 28,000 บาท
โดยสายการบิน Air Astana (KC)    


เริ่มต้น 28,000


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
เที่ยวตุรกี นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ ชมระบำหน้าท้อง 8 วัน 6 คืน เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61 เริ่มต้น 28,000 บาท โดยสายการบิน Air Astana (KC)
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - อิสตันบลู
วันที่ 2 อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ - ไอวาลิค
วันที่ 3 ชานัคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
วันที่ 4 ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย
วันที่ 5 คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - มหานครใต้ดิน - อังการ่า
วันที่ 6 คัปปาโดเกีย - อิสตันบูล
วันที่ 7 อิสตันบูล - อัลมาตี
วันที่ 8 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01มิ.ย.61 08มิ.ย.61 28,927 28,927 28,927 5,900
08มิ.ย.61 15มิ.ย.61 28,927 28,927 28,927 5,900
29มิ.ย.61 06ก.ค.61 28,000 28,000 28,000 5,900
10ก.ค.61 17ก.ค.61 32,927 31,927 30,927 5,900
17ก.ค.61 24ก.ค.61 32,927 31,927 30,927 5,900
20ก.ค.61 27ก.ค.61 33,927 32,927 31,927 5,900
24ก.ค.61 31ก.ค.61 33,927 32,927 31,927 5,900
08ส.ค.61 15ส.ค.61 33,927 32,927 31,927 5,900
10ส.ค.61 17ส.ค.61 33,927 32,927 31,927 5,900
24ส.ค.61 31ส.ค.61 32,927 31,927 30,927 5,900
07ก.ย.61 14ก.ย.61 32,927 31,927 30,927 5,900
18ก.ย.61 25ก.ย.61 32,927 31,927 30,927 5,900
21ก.ย.61 28ก.ย.61 32,927 31,927 30,927 5,900
02ต.ค.61 09ต.ค.61 32,927 31,927 30,927 5,900
12ต.ค.61 19ต.ค.61 32,927 31,927 30,927 5,900
16ต.ค.61 23ต.ค.61 33,927 32,927 31,927 5,900
21ต.ค.61 28ต.ค.61 33,927 32,927 31,927 5,900
23ต.ค.61 30ต.ค.61 33,927 32,927 31,927 5,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้