GTM-05 OSL-TG004 NORWAY ATLANTIC ROAD 8D5N BY TG AUG-SEP 18
ทัวร์ยุโรป NORWAY 8 วัน 5 คืน
บินตรง การบินไทย
ราคาเริ่มต้น 62,900.- ( ไม่รวมวีซ่า )
เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2561


เริ่มต้น 62,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์นอร์เวย์ สวนประติมากรรมวิเกลันด์ นั่งรถรางFloibanen ยอดเขาฟลอเยน รถไฟสายโรแมนติก Flamsbana เดินทาง ส.ค.- ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 62,900.- โดยสายการบิน Thai Airways
วันที่ 1: กรุงเทพฯ
วันที่ 2: กรุงเทพฯ – ออสโล – อุทยานแห่งชาติฟรอกเนอร์ – วอส
วันที่ 3: เบอร์เก้น – ลาวิค
วันที่ 4: ไกแรงเกอร์ – ล่องเรือชมฟยอร์ด – อาเลซุนด์
วันที่ 5: อาเลซุนด์ – เส้นทางแอตแลนติก – ลิลลิแฮมเมอร์
วันที่ 6: ลิลลิแฮมเมอร์ - ออสโล –พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง
วันที่ 7: ออสโล– สนามบิน
วันที่ 8 : กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ก.ย.61 08ก.ย.61 62,900 62,900 62,900 7,500
18ก.ย.61 25ก.ย.61 62,900 62,900 62,900 7,500
25ก.ย.61 02ต.ค.61 62,900 62,900 62,900 7,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้