GTM-05 GO3BJV-QR002 Welcome to Turkey 10D7N SEP 18 BY QR
ตุรกี 10 วัน 7 คืน ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล
เดินทาง 17-26 / 20-29 กันยายน 61
เพียง 30,900 บาท
โดยสายการบิน Qatar Airways (QR)


เริ่มต้น 30,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ตุรกี 10 วัน 7 คืน ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล เดินทาง 17-26 / 20-29 กันยายน 61 เพียง 30,900 บาท โดยสายการบิน Qatar Airways (QR)
วันที่ 1: กรุงเทพฯ
วันที่ 2: กรุงเทพฯ – โดฮา – โบดรัม – ปามุคคาเล
วันที่ 3: ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนย่า – นครใต้ดิน-พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
วันที่ 4: คัปปาโดเกีย – เกอเรเม่ – อังการ่า
วันที่ 5: อังการ่า – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
วันที่ 6: สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ฮิปโปโดม – -อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน – สุเหร่าสีน้ำเงิน – แกรนด์บาซาร์
วันที่ 7: อิสตันบูล – เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – ชานัคคาเล
วันที่ 8: ชานัคคาเล – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส
วันที่ 9: คูซาดาสึ – โบดรัม – สนามบิน
วันที่ 10: โดฮา – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
17ก.ย.61 26ก.ย.61 30,900 30,900 30,900 5,900
20ก.ย.61 29ก.ย.61 30,900 30,900 30,900 5,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้