GTM-15 DKA2 SEORAKSAN WONDER LAND 5D3N SEP-NOV 18 BY KE&TG
ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังชางด็อกกุง โซลทาวเวอร์ เกาะนามิ ช้อปปิ้งฮงแด
เดินทาง ก.ย.- พ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น 24,900.- 
โดยสายการบิน Thai Airways / Korean Air


เริ่มต้น 24,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังชางด็อกกุง โซลทาวเวอร์ เกาะนามิ ช้อปปิ้งฮงแด เดินทาง ก.ย.- พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 24,900.- โดยสายการบิน Thai Airways / Korean Air
DAY 1 กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
DAY 2 สนามบินอินชอน -เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรักซาน –ขึ้นกระเช้าชมวิว ใบไม้เปลี่ยนสี– วัดชินอึนซา
DAY3 วัดเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล นักซานซา-ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์–เครื่องสำอางค์–ช้อปปิ้งจุใจฮงแด
DAY 4 ศูนย์โสม–พระราชวังชางด็อกกุง–คิมบับ + ฮันบก - ถนนสายโรแมนติก ซัมชองดองกิล –- ดิวตี้ฟรี –เมียงดง
DAY 5 RED PINE–ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง-โซลทาวเวอร์ + กุญแจคู่รัก- ฮุนไดเอาท์เลท ซุปเปอร์มาร์เก็ต -สนามบินอินชอน


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05ก.ย.61 09ก.ย.61 24,900 24,900 23,900 4,500
12ก.ย.61 16ก.ย.61 24,900 24,900 23,900 4,500
19ก.ย.61 23ก.ย.61 24,900 24,900 23,900 4,500
03ต.ค.61 07ต.ค.61 26,900 26,900 25,900 5,500
04ต.ค.61 08ต.ค.61 26,900 26,900 25,900 5,500
10ต.ค.61 14ต.ค.61 27,900 27,900 26,900 5,500
11ต.ค.61 15ต.ค.61 27,900 27,900 26,900 5,500
12ต.ค.61 16ต.ค.61 27,900 27,900 26,900 5,500
17ต.ค.61 21ต.ค.61 26,900 26,900 25,900 5,500
18ต.ค.61 22ต.ค.61 27,900 27,900 26,900 5,500
20ต.ค.61 24ต.ค.61 27,900 27,900 26,900 5,500
24ต.ค.61 28ต.ค.61 26,900 26,900 25,900 5,500
25ต.ค.61 29ต.ค.61 26,900 26,900 25,900 5,500
07พ.ย.61 11พ.ย.61 25,900 25,900 24,900 4,500
14พ.ย.61 18พ.ย.61 25,900 25,900 24,900 4,500
21พ.ย.61 25พ.ย.61 25,900 25,900 24,900 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้