GTM-05 GO3CAI-MS002 GREAT OF EGYPT 6D3N OCT 18 - JAN 19 MS
ทัวร์อียิปต์ GREAT OF EGYPT 6D3N OCT 18 - JAN 19 MS
เดินทาง ตุลาคม18 - มกราคม 19
เริ่มต้น 39,900.-
บินด้วยสายการบิน Egyptair


เริ่มต้น 39,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1: กรุงเทพฯ
วันที่ 2: ไคโร – กีซ่า – พีระมิด – สฟิงซ์ –ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส–โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
วันที่ 3: ไคโร – อเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – ป้อมปราการซิทาเดล – เสาปอมเปย์
วันที่ 4: ไคโร –เมมฟิส – ซัคคาร่า –ป้อมปราการไคโรซิทาเดล–สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี– ล่องเรือแม่น้ำไนล์
วันที่ 5: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์–ตลาดข่านเอลคาลีลี – ไคโร – กรุงเทพฯ
วันที่ 6: ไคโร– กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11ต.ค.61 18ต.ค.61 39,900 39,900 39,900 4,900
18ต.ค.61 23ต.ค.61 39,900 39,900 39,900 4,900
08พ.ย.61 13พ.ย.61 39,900 39,900 39,900 4,900
15พ.ย.61 20พ.ย.61 39,900 39,900 39,900 4,900
13ธ.ค.61 18ธ.ค.61 39,900 39,900 39,900 4,900
27ธ.ค.61 01ม.ค.62 41,900 41,900 41,900 5,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้