GTM-05 YVR-MU001 AUTUMN IN CANADA 10D7N SEP-OCT 18 BY MU
ทัวร์อเมริกาเหนือ แคนาดา น้ำตกไนแอการ่า ใบไม้เปลื่ยนสี ทะเลสาบหลุยส์ 
เดินทาง ก.ย.- ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 139,900.- 
โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์


เริ่มต้น 139,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์อเมริกาเหนือ แคนาดา น้ำตกไนแอการ่า ใบไม้เปลื่ยนสี ทะเลสาบหลุยส์ เดินทาง ก.ย.- ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 139,900.- โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์
วันที่ 1: กรุงเทพฯ – มหานครเซี่ยงไฮ้ - แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
วันที่ 2: แวนคูเวอร์ - แก๊สทาวน์ – เกาะวิคตอเรีย - สวนบูชาร์ด
วันที่ 3: STANLEY PARK – เสาอินเดียนแดง – บินภายใน - คัลการี แห่งรัฐอัลเบอร์ด้า
วันที่ 4: คัลการี – อุทยานแห่งชาติบานฟ์ – อุทยานแห่งชาติโยโฮ - บาฟฟ์
วันที่ 5: อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ – ทะเลสาบหลุยส์ - ลานน้ำแข็งโคลัมเบีย - คัลการี
วันที่ 6: คัลการี – บินภายใน – โตรอนโต - Canada One Outlets – ไนแอการ่า – อาหารค่ำบน SKYLON TOWER
วันที่ 7: ล่องเรือชมน้ำตกไนแอการ่า – เมืองโตรอนโต
วันที่ 8: เมืองโตรอนโต – ขึ้นหอคอยซีเอ็น – สนามบิน
วันที่ 9: สนามบินนานาชาติผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้
วันที่ 10: กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
15ก.ย.61 24ก.ย.61 139,900 139,900 139,900 27,000
12ต.ค.61 21ต.ค.61 139,900 139,900 139,900 27,000
19ต.ค.61 28ต.ค.61 139,900 139,900 139,900 27,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้