GTM-19 P8 HIKOREA EXCLUSIVE (4 STAR) 6D4N 21 - 26 SEP 18 BY TG
ทัวร์เกาหลี สะพานกระจกแก้ว พระราชวังด็อกซูกุง โซลทาวเวอร์  ตลาดเมียงดง
เดินทาง 21-26 ก.ย.61
ราคาเริ่มต้น 18,900.- 
โดยสายการบินไทย (TG)


เริ่มต้น 18,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เกาหลี สะพานกระจกแก้ว พระราชวังด็อกซูกุง โซลทาวเวอร์ ตลาดเมียงดง เดินทาง 21-26 ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 18,900.- โดยสายการบินไทย (TG)
วันที่ 1 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 เดินทางถึงสนามบินอินชอน – ไร่องุ่น ซันมอรู -สะพานกระจกแก้ว -จุดชมวิวภูเขากูบองซาน - ชายหาดอันมก - ตลาดอาหารทะเลจูมุนจิน
วันที่ 3 เล่นเคอร์ลิง - วัดวอลจองซา - กิจกรรมทำข้าวยำ - ถ้ำควังมยอง
วันที่4 ศูนย์โสม - พระราชวังด็อกซูกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - รันนิ่งแมน – SM Duty Free – ศูนย์เครื่องสำอาง - ทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – ตลาดเมียงดง
วันที่5 น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - ตลากฮงอิก - โซลทาวเวอร์ - ตลาดทงแดมุน - Seoullo 7017
วันที่6 ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ออกเดินทางจากสนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
21ก.ย.61 26ก.ย.61 18,900 18,900 18,900 6,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้