GTM-42 WAY0609C สแกนดินีเวีย 9 N SEP-OCT 18 AY
GTM-42 WAY0609C สแกนดินีเวีย 9 N SEP-OUT 18 AY
เดินทาง ก.ย.- พ.ย.61
ราคา 72,900.-
บินด้วยสายการบิน FINNAIR


เริ่มต้น 72,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่1 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่2เฮลซิงกิ – โคเปนเฮเก้น –ล่องเรือสำราญ DFDS
วันที่3ออสโล– นั่งรถไฟสายโรแมนติก– ฟลัม
วันที่4ล่องเรือชมฟจอร์ด– เบอร์เกน– ยอดเขาโฟลเอน–บริกเกน– เกียโล
วันที่5เกียโล– ออสโล –สวนประติมากรรมวิกแลนด์ – ย่านเอเคอร์บรูค –คาร์ลโจฮันสตรีท
วันที่6ออสโล–คาร์ลสตัด– เออเรบรู
วันที่7เออเรบรู –สต๊อคโฮล์ม– ล่องเรือสำราญ SILJA LINE
วันที่8เฮลซิงกิ – เดินทางกลับ
วันที่9สนามบินสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03ก.ย.61 11ก.ย.61 72,900 72,900 72,900 18,900
17ก.ย.61 25ก.ย.61 72,900 72,900 72,900 18,900
08ต.ค.61 16ต.ค.61 72,900 72,900 72,900 18,900
15ต.ค.61 23ต.ค.61 72,900 72,900 72,900 18,900
22ต.ค.61 30ต.ค.61 72,900 72,900 72,900 18,900
01พ.ย.61 09พ.ย.61 72,900 72,900 72,900 18,900
08พ.ย.61 16พ.ย.61 72,900 72,900 72,900 18,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้