GTM-42 WQR0608H ฟินแลนด์-สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมารก์ 8D OCT-DEC 18 QR
ทัวร์ยุโรป 4ประเทศ ฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8วัน5คืน
เดินทาง ต.ค.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 59,900.- 
โดยสายการบิน กาตาร์แอร์เวย์


เริ่มต้น 59,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ยุโรป 4ประเทศ ฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8วัน5คืน เดินทาง ต.ค.- ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 59,900.- โดยสายการบิน กาตาร์แอร์เวย์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา
วันที่ 2 โดฮา - เฮลซิงกิ - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - จัตุรัสรัฐสภา มหาวิหารอุซเปนสกี้ - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ - ล่องเรือสำราญ SILJA LINE
วันที่ 3 สต็อคโฮล์ม - ศาลาว่าการเมือง - เขตเมืองเก่า “แกมล่าสแตน” ช้อปปิ้ง ห้าง NK ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ
วันทึ่ 4 สต็อคโฮล์ม – เออเรบรู – คาร์ลสตัท
วันที่ 5 คาร์ลสตัท – ออสโล – เดินเล่นย่านเอเคอร์บรูค-ช้อปปิ้งที่ย่านคาร์ลโจฮันสตรีท
วันที่ 6 สวนประติมากรรมวิกแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - ล่องเรือสำรำญ DFDS
วันที่ 7 โคเปนเฮเก้น - ลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน – พระราชวังอามาเลียนบอร์ก
วันที่ 8 โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
29ต.ค.61 05พ.ย.61 59,900 59,900 59,900 15,000
03ธ.ค.61 10ธ.ค.61 62,900 62,900 62,900 16,000
10ธ.ค.61 17ธ.ค.61 63,900 63,900 63,900 16,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้