GTM-28 SIRI06 LOFOTEN WONDERS NATURAL 10D 7N By TG
ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์-เดนมาร์ค-สวีเดน 10วัน 7คืน
บินด้วยสายการบินไทย
ออกเดินทาง 12-21 ต.ค. 61


เริ่มต้น 120,000


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที 1 : นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
วันที่ 2 : กรุงเทพมหานคร – โคเปนเฮเก้น - ขึ้นเรือ DFDS cruise ferry
เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินระดับโลก “สายการบินไทย”เพื่อเดินทางไปท่าอากาศยานโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก เที่ยวบินที่ TG950 เวลา 01.20 – 07.40 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศเดนมาร์ก)
เดินทางถึงท่าอากาศยานโคเปนเฮเก้น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และได้สัมภาระเรียบร้อยจากนั้นนำคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ เพื่อเข้าสู่เมืองโคเปนเฮเก้นเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กเพื่อเยี่ยมชมความงดงามของเมืองโคเปนเฮเก้น (Copenhagen) โดยถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มด้วยอนุสาวรีย์นางเงือกน้อย (Little mermaid) น้ำพุเกฟิออน พระราชวังอมาเลนบอร์ก และบ้านนูเฮาส์ โดยล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเดนมาร์กทั้งสิ้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระช้อปปิ้งกับสินค้าชื่อดังมากมาย
จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือโคเปนเฮเก้น เพื่อเตรียมพร้อมเช็คอิน และขึ้นไปบนเรือสำราญ ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อสัมผัสประสบการณ์การเดินทางในรูปแบบใหม่ โดยเรือจะล่องไปยังท่าเรือออสโล ประเทศนอร์เวย์ในเช้าวันรุ่งขึ้น
รับประทานอาหารค่ำ บนเรือ DFDS Cruise Ferry
เข้าพักบนเรือสำราญ DFDS cruise ferry หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3 : ออสโล - ทรุมเซอ
รับประทานอาหารเช้า ณ เรือสำราญ
นำท่านเดินทางไปเยี่ยมชมเมืองออสโล (Oslo) โดยเริ่มที่อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมชื่อดังของ “กุสตาฟ วิเกอแลนด์”ศิลปินชื่อดังชาวนอร์เวย์ และจากนั้นกลับเข้ามาในตัวเมืองเพื่อเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านชมปราสาทอเคอร์ฮุส (Akurshus) สถาปัตยกรรมเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ รัฐสภานอร์เวย์ และแวะถ่ายภาพกับศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่จัดงานพิธีมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเป็นประจำทุกปีอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและเตรียมตัวเดินทางไปยังตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ ที่เมืองทรุมเซอ โดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ซิสเต็ม เที่ยวบินที่ SK4422 เวลา 16.30 – 18.20 น. เมื่อถึงเมืองทรุมเซอ เดินทางต่อด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่เมืองทรุมเซอ (Tromso)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารค่ำ : เริ่มออกปฏิบัติการล่าแสงเหนือ ทรุมเซอ เป็นเมืองสวยชื่อดังของนอร์เวย์ เป็นส่วนหนึ่งของแลปแลนด์ และเป็นจุดยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในการล่าแสงเหนือ เพราะมีพิกัดอยู่ตรงเส้นอาร์กติก และเป็นหนึ่งในเมืองวงแหวนแสงเหนือของโลก
วันที่ 4 : ทรุมเซอ – นาร์วิก - สโลเวอร์
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ทรุมเซอ (Tromso) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นเมืองเล็ก ๆ แต่มีความเจริญและทันสมัยมากจนได้รับการขนานนามว่าเป็นปารีสแห่งยุโรปเหนือ (Paris of the North) โอบล้อมบรรยากาศที่สวยงามที่มีทั้งทะเลและภูเขา สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ทำจากไม้ สีสันสดใส แวะถ่ายรูปกับมหาวิหารทรุมเซอ (Tromso Cathedral) มหาวิหารไม้นิกายโปรเตสแตนท์สมัยศตวรรษที่ 19 แห่งนี้ได้รับการยกย่องอย่างสูงด้านสถาปัตยกรรมยุคฟื้นฟูโกธิค หอระฆังตั้งตระหง่าน และ มหาวิหารอาร์กติก (Arctic Cathedral) วิหารสมัยใหม่ที่สร้างในปี ค.ศ.1965 มีภาพประดับกระจกใหญ่ที่สุดในยุโรป จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองนาร์วิก (Narvik) (250 ก.ม.)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่เมืองในจิตนาการ เมืองสโลเวอร์ (Svolvær) (238 ก.ม.) หมู่เกาะลอฟโฟเทน (Lofoten) สถานที่ต้นแบบแห่งอาณาจักรของเจ้าหญิงน้ำแข็งเอลซ่าในภาพยนตร์เรื่อง FROZEN ถือเป็นสถานที่สุดโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ เนื่องจากความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ถูกสรรสร้างมาอย่างลงตัว มีผืนน้ำสีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีขาวใส ภูเขาสูงตั้งตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความเป็นจริง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
**เมื่อได้เวลาอันสมควร เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ**
พักที่โรงแรม Scandic Svolvaer หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5 : Å Village – หมู่บ้านเรน่า – ฮัมนอย์ - สโลเวอร์
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำคณะออกเดินทางไปยังหมู่บ้านโอ Å (ภาษานอร์เวย์ หมายความว่า “Stream” ) เป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณทางตอนใต้สุดของหมู่เกาะลอฟโฟเทน ซึ่งชาวประมงมีความเชี่ยวชาญในการทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านเรน่า (Reine) หนึ่งในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเกาะมอสเคเนสโซย่า ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ผ่านถนนเส้นเล็กที่เชื่อมต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย อิสระเดินเล่นชมหมู่บ้านเรน่า และเก็บภาพความประทับใจไปกับหมู่บ้านได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “สถานที่ที่สวยงามมากที่สุดในโลก” ท่านจะได้พบกับ กระท่อมสีแดงและสีขาวของชาวประมงที่แต่งแต้มตามแนวชายฝั่งและพื้นที่โดยรอบของยอดเขาหินที่สูงชัน สวยงามดั่งดินแดนในเทพนิยาย
จากนั้นเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านฮัมนอย์ (Hamnøy) หมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดในหมู่เกาะ Lofoten ที่สวยงามมีขนาดเล็ก แต่สวยงามไม่น่าเชื่อ ถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองโมสเคนเนสซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมเนื่องจากมีทัศนียภาพและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับไปยังเมืองสโลเวอร์
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
**เมื่อได้เวลาอันสมควร เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ**
พักที่ Scandic Svolvaer หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6 : สโลเวอร์ - นาร์วิก – คิรูนา (สวีเดน)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ท่านเดินทางเข้าสู่เมืองนาร์วิก (Narvik) เมืองที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลกว้างไกลอีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่ของเมืองนี้เมื่อปี พ.ศ. 2450 (238 กม.)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองคิรูนา (Kiruna) ซึ่งนับได้ว่าเป็นเมืองที่อยู่เหนือที่สุดของประเทศสวีเดนที่มีประชากรอาศัยอยู่ มีความสำคัญเพราะเป็นเมืองที่ผลิตแร่เหล็กที่มีชื่อของประเทศ นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยุคคัสเยร์วี (Jukkasjärvi) เพื่อชมโรงแรมน้ำแข็ง (Ice Hotel) ที่ตั้งอยู่ ที่หมู่บ้านยุคคัสเยร์วี ทางภาคเหนือของประเทศสวีเดน ว่ากันว่าโรงแรมน้ำแข็งแห่งนี้เป็นแห่งที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแห่งแรกของโลก ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับประเทศหนาวๆ อื่นๆ ในโลก ให้สร้างโรงแรมน้ำแข็งตามอีกมากมาย โรงแรมแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ 59,200 ตารางฟุต สร้างขึ้นจากเสาน้ำแข็ง 2,000 ต้นและก้อนน้ำแข็ง อีก 3,000 ตัน และในทุก ๆ ฤดูหนาวของทุกปี สถาปนิกและนักออกแบบจากทั่วโลกจะมารวมตัวกันที่นี่ เพื่อตัดก้อนน้ำแข็งจากแม่น้ำทอร์เนอ (Torne) ที่อยู่ใกล้เคียงมาเนรมิตเป็นห้องพักในรูปแบบต่างๆ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Scandic Ferrum Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7 : คิรูนา – สต็อกโฮล์ม
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เดินทางไปยังท่าอากาศยานคิรูนา เพื่อเตรียมตัวเช็คอิน และเดินทางไปยังเมืองสต็อกโฮล์ม โดยสายการบิน สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ซิสเต็ม เที่ยวบินที่ SK1045 เวลา 13.40 - 15.10 น. เมื่อเดินทางถึงเมืองสต็อกโฮล์ม เดินทางต่อด้วยรถโค้ชปรับอากาศ
(ไม่มีอาหารกลางวัน เนื่องจากเวลาดังกล่าวคือช่วงเวลาที่มีการบิน)
จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงแห่งประเทศสวีเดน
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Scandic Anglais หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 8 : เยี่ยมชมสต็อกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์วาซา
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เยี่ยมชมเมืองสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงแห่งประเทศสวีเดน เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น โดยมีภูมิประเทศเป็นอ่าวและเกาะแก่งต่าง ๆ สถาปัตยกรรมมีสีสันสดใส เริ่มด้วยการชมบริเวณเขตเมืองเก่าอย่าง กัมลาสแตน (Gamla Stan) ที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี และเก็บภาพกับศาลาว่าการของเมืองสต็อกโฮล์ม อาคารที่ถูกมอบหมายให้จัดงานสำคัญของโลกอย่างพิธีมอบรางวัลโนเบล
จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 % และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาจึงนับเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรือลำนี้ถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นในกรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา ซึ่งคุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินสู่ย่านใจกลางเมือง โดยช่วงบ่ายนี้ถือเป็นช่วงเวลาเหมาะสมสำหรับการช้อปปิ้งอย่างยิ่ง ที่ถนนคนเดินฮัมกาแตน และอื่น ๆ ซึ่งท่านจะเพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าท้องถิ่น และสินค้าแบรนด์เนมที่มีเรียงรายมากมาย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Scandic Anglais หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 9 : สต็อกโฮล์ม – กรุงเทพมหานคร
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าอากาศยาน อลันดา เพื่อทำการเช็คอิน การคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG961 เวลา 14.30 – 05.50 (+1) น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)
วันที่ 10 : กรุงเทพมหานคร
เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ โดยเที่ยวบินที่ TG961 ณ เวลา 05.50 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย) “ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ และความไว้วางใจในการร่วมเดินทางไปเปิดประสบการณ์กับเรา แล้วพบกันใหม่กับการเดินทางในภาคต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12ต.ค.61 21ต.ค.61 120,000 108,000 96,000 21,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบินหักออก 29,000 บาท
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้