GTM-21 BW-NZ GRANDTOUR NZ 15-23 SEP 18 By TG
ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 9วัน 6คืน
มีบินภายใน 1 ขา
อ๊อคแลนด์ Sky tower , หมู่บ้านฮอบบิท , ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี
ชมกระโดดบันจี้จั้มพ์ , ล่องเรือกลไฟโบราณ , นั่งกอนโดล่า
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวสวยงามเมืองควีนส์ทาวน์
ออกเดินทาง 15 - 23 ก.ย. 61
บินด้วยสายการบินไทย


เริ่มต้น 119,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 9วัน 6คืน มีบินภายใน 1 ขา อ๊อคแลนด์ Sky tower , หมู่บ้านฮอบบิท , ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ชมกระโดดบันจี้จั้มพ์ , ล่องเรือกลไฟโบราณ , นั่งกอนโดล่า พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวสวยงามเมืองควีนส์ทาวน์ ออกเดินทาง 15 - 23 ก.ย. 61 บินด้วยสายการบินไทย
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
วันที่ 2 : อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –ช็อปปิ้ง
วันที 3 : อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม- ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
วันที่ 4 : โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช
วันที่ 5 : ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์
วันที่ 6 : ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
วันที่ 7 : ควีนส์ทาวน์-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
วันที่ 8 : ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์–โฮกิติกะ–รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ไคร้สท์เชิร์ช
วันที่ 9 : ไคร้สท์เชิร์ช –อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
15ก.ย.61 23ก.ย.61 119,900 100,900 94,900 18,900 ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 94,900.-
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้