GTM-21 BW-NZ GRANDTOUR NZ OCT-DEC 18 By TG
ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 9วัน 6คืน
มีบินภายใน 1 ขา
อ๊อคแลนด์ Sky tower , หมู่บ้านฮอบบิท , ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี
ชมกระโดดบันจี้จั้มพ์ , ล่องเรือกลไฟโบราณ , นั่งกอนโดล่า
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวสวยงามเมืองควีนส์ทาวน์
ออกเดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61
บินด้วยสายการบินไทย


เริ่มต้น 119,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 9วัน 6คืน มีบินภายใน 1 ขา อ๊อคแลนด์ Sky tower , หมู่บ้านฮอบบิท , ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ชมกระโดดบันจี้จั้มพ์ , ล่องเรือกลไฟโบราณ , นั่งกอนโดล่า พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวสวยงามเมืองควีนส์ทาวน์ ออกเดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 บินด้วยสายการบินไทย
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
วันที่ 2 : อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –ช็อปปิ้ง
วันที่ 3 : อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม- ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
วันที่ 4 : โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช
วันที่ 5 : ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์
วันที่ 6 : ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
วันที่ 7 : ควีนส์ทาวน์-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
วันที่ 8 : ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์–โฮกิติกะ–รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ไคร้สท์เชิร์ช
วันที 9 : ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์–โฮกิติกะ–รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ไคร้สท์เชิร์ช


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06ต.ค.61 14ต.ค.61 121,900 101,900 95,900 19,900
20ต.ค.61 28ต.ค.61 121,900 101,900 95,900 19,900
17พ.ย.61 25พ.ย.61 124,900 106,900 98,900 19,900
01ธ.ค.61 09ธ.ค.61 124,900 106,900 98,900 19,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้