GTM-01 NGO03 NAGOYA TAKAYAMA MAVEL OF SNOW MONKEY 5D3N DEC18 By JL
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ชมลิงแช่ออนเซน โทคิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เดินทาง พฤศจิกายน 2561
เริ่มต้น 37,900.-
โดยสายการบิน JAPAN AIRLINE


เริ่มต้น 37,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
UNSEEN ชมลิงแช่ออนเซน ช้อปปิ้งจุใจ โทคิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต เยือนเมืองเก่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – นากาโน่
วันที่สาม วัดเซ็นโกจิ - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY– ปราสาทมัตสึโมโต้
วันสี่ มัตซึโมโต้ – ทะเลสาบสุวะ – ศาลเจ้าโอสึคันนง- โทคิพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
วันที่ห้า นาโกย่า - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
04ธ.ค.61 08ธ.ค.61 39,900 37,900 36,900 8,000
08ธ.ค.61 12ธ.ค.61 37,900 35,900 34,900 8,000
12ธ.ค.61 16ธ.ค.61 37,900 35,900 34,900 8,000
19ธ.ค.61 23ธ.ค.61 37,900 35,900 34,900 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้