GTM-06 WWV05 NEW ZEALAND N-S MILFORD SOUND 9D 7N NOV18-MAR19 By TG
นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้
โอ๊คแลนด์ - ถ้ำหนอนเรืองแสง
ไครส์เชิร์ช - รถไฟสายอัลไพน์
ธารน้ำแข็ง - ควีนทาวน์ - นั่งกระเช้าบ๊อบพีค
ออกเดินทาง พ.ย.61 - มี.ค.62
บินด้วยสายการบินไทย


เริ่มต้น 126,000


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ โอ๊คแลนด์ - ถ้ำหนอนเรืองแสง ไครส์เชิร์ช - รถไฟสายอัลไพน์ ธารน้ำแข็ง - ควีนทาวน์ - นั่งกระเช้าบ๊อบพีค ออกเดินทาง พ.ย.61 - มี.ค.62 บินด้วยสายการบินไทย
วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์
วันที่ 2 : โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว
วันที่ 3 : อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner
วันที่ 4 : โรโตรัว - ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง - ไครส์เชิร์ช
วันที่ 5 : ไครส์เชิร์ช - รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์ - ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ
วันที่ 6 : ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู - ควีนส์ทาวน์- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
วันที่ 8 : ควีนส์ทาวน์ - มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชม ฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์
วันที่ 9 : ควีนส์ทาวน์ - โอ๊คแลนด์


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03พ.ย.61 11พ.ย.61 126,000 114,000 108,000 23,000 ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่ 24,000.- เด็ก 18,000.-
10พ.ย.61 18พ.ย.61 126,000 114,000 108,000 23,000 ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่ 24,000.- เด็ก 18,000.-
17พ.ย.61 25พ.ย.61 126,000 114,000 108,000 23,000 ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่ 24,000.- เด็ก 18,000.-
24พ.ย.61 02ธ.ค.61 126,000 114,000 108,000 23,000 ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่ 24,000.- เด็ก 18,000.-
01ธ.ค.61 09ธ.ค.61 126,000 114,000 108,000 23,000 ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่ 24,000.- เด็ก 18,000.-
08ธ.ค.61 16ธ.ค.61 1,260,000 114,000 108,000 23,000 ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่ 24,000.- เด็ก 18,000.-
15ธ.ค.61 23ธ.ค.61 126,000 114,000 108,000 23,000 ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่ 24,000.- เด็ก 18,000.-
22ธ.ค.61 30ธ.ค.61 126,000 114,000 108,000 23,000 ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่ 24,000.- เด็ก 18,000.-
27ธ.ค.61 04ม.ค.62 133,000 120,000 113,000 250,000 ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่ 28,000.- เด็ก 21,000.-
28ธ.ค.61 05ม.ค.62 135,000 122,000 115,000 25,000 ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่ 28,000.- เด็ก 21,000
05ม.ค.62 13ม.ค.62 126,000 114,000 108,000 23,000 ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่ 24,000.- เด็ก 18,000.-
12ม.ค.62 20ม.ค.62 126,000 114,000 108,000 23,000 ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่ 24,000.- เด็ก 18,000.-
19ม.ค.62 27ม.ค.62 126,000 114,000 108,000 23,000 ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่ 24,000.- เด็ก 18,000.-
26ม.ค.62 03ก.พ.62 126,000 114,000 108,000 23,000 ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่ 24,000.- เด็ก 18,000.-
02ก.พ.62 10ก.พ.62 126,000 114,000 108,000 23,000 ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่ 24,000.- เด็ก 18,000.-
09ก.พ.62 17ก.พ.62 126,000 114,000 108,000 23,000 ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่ 24,000.- เด็ก 18,000.-
16ก.พ.62 24ก.พ.62 126,000 114,000 108,000 23,000 ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่ 24,000.- เด็ก 18,000.-
24ก.พ.62 03มี.ค.62 126,000 114,000 108,000 23,000 ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่ 24,000.- เด็ก 18,000.-
02มี.ค.62 10มี.ค.62 126,000 114,000 108,000 23,000 ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่ 24,000.- เด็ก 18,000.-
09มี.ค.62 17มี.ค.62 126,000 114,000 108,000 23,000 ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่ 24,000.- เด็ก 18,000.-
16มี.ค.62 24มี.ค.62 126,000 114,000 108,000 23,000 ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่ 24,000.- เด็ก 18,000.-
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้