GTM-16 BT-UAE01_EK มหัศจรรย์ DUBAI ABU DHABI 5D 3N OCT-DEC18 BY EK
ทัวร์ดูไบ 5วัน 3คืน
ฟรี!!! ขึ้นตึกเบิร์กคาลิฟา
ชมแกรนด์บอส ชมที่เที่ยวใหม่ล่าสุด ดูไบเฟรม
สุดมัน นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย
ออกเดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61
บินด้วยสายการบิน เอมิเรสต์แอร์ไลน์


เริ่มต้น 29,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ดูไบ 5วัน 3คืน ฟรี!!! ขึ้นตึกเบิร์กคาลิฟา ชมแกรนด์บอส ชมที่เที่ยวใหม่ล่าสุด ดูไบเฟรม สุดมัน นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย ออกเดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 บินด้วยสายการบิน เอมิเรสต์แอร์ไลน์
วันที่ 1 : วันแรก กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ
วันที่ 2 : ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์•อาบูดาบี•ถ่ายรูปกับรถFerrari•Grand Mosque•Heritage Village - เอทิฮัดทาวเวอร์
วันที่ 3 : พระราชวังชีค• สุเหร่าจูไมร่าห์•ชายหาดจูเมราห์•บุรจญ์อัลอาหรับ •ขึ้นรถไฟ Monorail • หมู่เกาะต้นปาล์ม • โรงแรมแอตแลนทิส•นั่งรถลิมูซีนชมเมือง•ทะเลทรายอาหรับ•ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
วันที่ 4 : พิพิธภัณฑ์ดูไบ•นั่งเรือ Abra ข้ามฟาก •ตลาดเครื่องเทศ •ตลาดทอง•ดูไบเฟรม •เอมิเรตส์มอลล์•สนามบินดูไบ
วันที่ 5 : กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
22พ.ย.1 26พ.ย.61 29,900 29,900 29,900 6,000
27ก.ย.61 01ต.ค.61 299,000 29,900 29,900 6,000
04ต.ค.61 08ต.ค.61 29,900 29,900 29,900 6,000
11ต.ค.61 15ต.ค.61 29,900 29,900 29,900 6,000
18ต.ค.61 22ต.ค.61 29,900 29,900 29,900 6,000
25ต.ค.61 29ต.ค.61 29,900 29,900 29,900 6,000
01พ.ย.61 05พ.ย.61 29,900 29,900 29,900 6,000
08พ.ย.61 12พ.ย.61 29,900 29,900 29,900 6,000
15พ.ย.61 19พ.ย.61 29,900 29,900 29,900 6,000
22พ.ย.61 26พ.ย.61 29,900 29,900 29,900 6,000
29พ.ย.61 02ธ.ค.61 29,900 29,900 29,900 6,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้