GTM-06 EUR_09_Bavaria-Tirol 9 D_(Oct-Dec 18)
GTM-06 EUR_09_Bavaria-Tirol 9 D_(Oct-Dec 18)
เส้นทาง : เยอรมัน ออสเตรีย
เดินทาง :   ตุลาคม - ธันวาคม 2561
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)


เริ่มต้น 95,000


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต
วันที่ 2 แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่ - อุทยานป่าดำ
วันที่ 3 ทะเลสาบทิทิเซ่ - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น
วันที่ 4 การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - อินสบรูค
วันที่ 5 วัตเท่น - คริสตัลเวิร์ด - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง
วันที่ 6 เซนต์วูลฟ์กัง - หมู่บ้านฮัลสตัท - บาดไรเค่นฮาล - เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวชมเหมืองเกลือ
วันที่ 7 บาดไรเค่นฮาล - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค
วันที่ 8 เที่ยวชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่ 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
13ต.ค.61 21ต.ค.61 96,000 87,000 78,000 12,000
20ต.ค.61 28ต.ค.61 96,000 87,000 78,000 12,000
03พ.ย.61 11พ.ย.61 95,000 86,000 77,000 12,000
10พ.ย.61 18พ.ย.61 95,000 86,000 77,000 12,000
17พ.ย.61 25พ.ย.61 95,000 86,000 77,000 12,000
24พ.ย.61 02ธ.ค.61 95,000 86,000 77,000 12,000
01ธ.ค.61 09ธ.ค.61 95,000 86,000 77,000 12,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้