GTM-33 PJP11G PRO TOKYO BLOSSOM SAKURA 6D4N 12-17 APR 62 MH
GTM-33 PJP11G PRO TOKYO BLOSSOM SAKURA 6D4N 12-17 APR 62 MH
เดินทาง 12-17 เม.ย.62 (วันสงกรานต์)
ราคา 49,999.-
บินด้วยสายการบิน MALAYSIAเริ่มต้น 49,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินกัวลาลัมเปอร์-สนามบินนาริตะ
วันที่2 สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี นั่งกระเช้าคาชิ คาชิ ช้อปปิ้งโกเท็มบะเอ้าเลต ** อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ***
วันที่3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) ชงชาแบบญี่ปุ่น หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ทุ่งดอกพิงค์มอส โตเกียว ชินจูกุ
วันที่4 ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ตลาดอเมโยโกะ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่า
วันที่5 อิสระฟรีเดย์ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่6 สนามบินนาริตะสนามบินกัวลาลัมเปอร์ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12เม.ย.62 17เม.ย.62 49,999 49,999 49,999 10,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้