GTM-10 Malaysia 3Day Apr-Dec17 ByMH
GTM-10 Malaysia 3Day Apr-Dec17 ByMH
มาเลเซีย 3วัน 2คืน :คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 
เดินทาง เมษายน - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 9,988 บาท
เดินทางโดยสายการบิน MalaysiaAirlines


เริ่มต้น 9,988

ส่งให้เพื่อนทางไลน์
มาเลเซีย 3วัน 2คืน :คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ The Best Of Malaysia Cameron Genting ...2 ขุนเขาท้าไอหมอก ลมหนาว เดินทางโดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์(MH)บนตรงลงกัวลาลัมเปอร์ * เยือนเมืองเมืองตากอากาศ คาเมรอน มีอากาศ หนาวเย็นตลอดทั้งปี ชิมชาอร่อย ดอกไม้สวยงาม * เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน * เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า โรงงานช็อคโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา พักโรงแรมบนคาเมรอน 1 คืน เก็นติ้ง 1คืน
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอนไฮส์แลนด์ เที่ยง,เย็น
03.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 โซน M เคาน์เตอร์สายการบิน MALAYSIA AIRLINES เจ้าหน้าที่บริษัทฯต้อนรับท่าน เช็คอินสัมภาระและตั๋วโดยสาร
05.25 น ออกเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES เที่ยวบินที่ MH797
08.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ นำท่านผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทางจากนั้นนำท่านเดิน สู่ กัวลาลัมเปอร์ (เวลาประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง) กัวลาลัมเปอร์ ถึงเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ นำท่านชม“กรุงกัวลาลัมเปอร์”เมืองหลวงประเทศมาเลเซีย ชม จัตุรัสเมอร์เดก้า(ลานแห่ง อิสระภาพ) ลานประกาศ เอกราช Independence Square หลังจากที่อังกฤษเคยปกครองมาเลเซียมาอย่างยาวนาน เป็นลานหญ้าสีเขียวขนาดใหญ่ หากจะเทียบกับของประเทศไทย จะคล้ายกับสนามหลวงบ้านเรา และชมอดีต เสาธงที่สูงที่สุดในโลก Union Jack ที่สูงถึง 100 เมตร โดยบริเวณรอบๆนี้ ยังเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษ อย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นตึก อาคาร หอนาฬิกา ที่ทุกๆ วันชาติของ มาเลเซีย ชาวมาเลเชีย จะมาชุมชนเพื่อ เฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกัน ซึ่งธงชาติ อังกฤษได้ถูกลดลงครั้งสุดท้าย เมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 1957 และ แทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย
เที่ยง บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารจีน
บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ คาเมรอน ไฮแลนด์ สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุด แห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซีย ตามเส้นทางที่คดเคี๊ยวตามไหล่เขาชมทัศนียภาพ ที่สวยงามของธรรมชาติสองข้างทาง (ระยะทาง 250 กม) ชมความสวยงามของ ไร่ชาคาเมรอน ที่ปลูกทั่วทั้งขุนเขา ทัศนียภาพสวยงามมาก ถ่ายรูปกับคนที่รู้ใจ พร้อมอิสระให้ท่านได้เลือกชิมชารสชาติดี หรือซื้อเป็นของฝากกับคนทางบ้าน
เย็น ถึงคาเมรอน นำท่าน  รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง(สตีมโบ๊ต) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมHeritage Hotel หรือ ระดับใกล้เคียงกัน จัดเก็บสัมภาระพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิประมาณ 20 -24 องศา (กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวด้วยนะค่ะ) *หมายเหตุ : กรุ๊ปเดินทางตั้งแต่เดือน พ.ย. ไฟท์บินขาไปจะเป็น MH797 06.00-09.10
วันที่สอง คาเมรอน Lavender Graden น้ำตกอีกกานด้า เก็นติ้งไฮส์แลนด์  เช้า,เที่ยง,เย็น
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าที่เย็นสบายจากนั้นนำท่านเดินทางไปชม ตลาดพืชผักผลไม้เมืองหนาว และสตอเบอรี่คาเมรอนที่ขึ้นชื่อ ให้ท่านได้ชมบรรยากาศยามเช้าพร้อมอิสระให้ท่านเลือกซื้อผลไม้หรือของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไปชมLavender Cameron Gardenเป็นสวนดอกลาเว็นเดอร์และดอกไม้เมืองหนาว หลากหลายสี ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงจากคาเมรอนเพื่อเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางแวะให้ท่านชมถ่ายรูปน้ำตกอิสกานด้า ที่อยู่ริมทาง
เที่ยง บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้ง ไฮ แลนด์ เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า นำท่านสนุกตื่นเต้นโดยนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสถานี SKYWAY ระยะ ทาง 3.4 กม. สู่ยอดเขา “เก็นติ้ง ไฮแลนด์” นครที่ไม่เคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000ฟิต
:เข้าสู่ที่พัก FIRST WORLD HOTEL//AWANNA HOTEL: ที่เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า” ประเทศมาเลเซีย คุณจะได้พบกับ ไทมส์สแควร์และยูนิเวอร์แซลวอล์คที่เฟิสท์เวิลด์พลาซ่า บนเก็นติ้งไฮแลนด์รีสอร์ท ประเทศมาเลเซีย " เก็นติ้ง ไฮแลนด์ รีสอร์ท" คือ นครแห่งความบันเทิง ซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยร้านค้า ภัตตาคาร ร้านกาแฟ เครื่องเล่นและอีกนานาบริการ ตื่นตากับรูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์ของเทพีเสรีภาพและออสการ์เสมือนกับคุณได้ไปเยือน ณ สถานที่นั้นจริง ๆ อิสระท่องเที่ยวที่ "เฟิสท์ เวิลด์พลาซ่า"เพลิดเพลินกับดิสโก้, คาราโอเกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ,สวนสนุกTheme Park ทั้งในร่มและกลางแจ้งฯลฯ(ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) หรือเลือก เพลิดเพลิน กับเกมส์การเสี่ยงโชค นานาชนิด อาทิ บัคคาร่า,แบล็คแจ็ค, รูเล็ต,สล็อตแมชชีน นับพันตู้ฯลฯ บริการตลอด 24ช.ม. (กรณีเข้าคาสิโนสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก, สวมรองเท้าหุ้มส้น และไม่นุ่งขาสั้น ) :บนเก็นติ้งไฮแลนด์ อุณหภูมิ 18-22องศาเซลเซียส ควรเตรียมเสื้อแจ็คเกตกันหนาวไปด้วย:
ค่ำ บริการ อาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม
(ที่พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม กรณีพัก 3 ท่านจะมีแค่ 2 เตียงต่อห้อง หากไม่สะดวกพัก 3ท่าน สามารถซื้อห้องพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติ้งได้ ค่าพักเดี่ยวบนเก็นติ้ง ชำระเพิ่มท่านละ 1,500 บาท)
วันที่สาม เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา สนามบิน KLIA สนามบินสุวรรณภูมิ เช้า,เที่ยง
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางลงจากเก็นติ้งโดยกระเช้า
จากนั้นนำท่านขึ้นรถปรับอากาศ เดินทางไปชม วัดถ้ำบาตู Batu Cave ชมวัดฮินดูขนาดใหญ่ มีองค์พระขนาดใหญ่ตั้งปากทางขึ้นบันไดสู่ปากถ้ำ จากนั้นนำท่านซื้อ ของฝากพื้นเมือง และ ร้านดิวตี้ฟรี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูป บริเวณด้านหน้าของ พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปกับ ตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลก ตึกปิโตรนัส จากนั้นเราไปลิ้มรสช็อกโกแลตที่ Cocoa Boutique โรงงานผลิตช็อคโกแลตที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย และท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้านได้ด้วย
เที่ยง บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางไป ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา เมืองหลวงแห่งใหม่ของมาเลเซีย ที่เป็นศูนย์กลางของ รัฐบาล ปุตราจายา ได้ ชื่อว่าเป็นเมืองในสวนที่ สวยงาม มีรูปแบบการวางผังเมืองอย่างดี เสน่ห์ของที่นี่คือสวนพฤษชาติ ทะเลสาบปุตราจายา และอาคารรูปทรง แปลกตา แวะชมและถ่ายรูปกับอาคารที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี อาคารมัสยิดสีชมพูอาคารที่ทำการรัฐ สะพานแขวน ทะเลสาบ ทีมีทัศนียภาพทีสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบิน KLIA
18.50 น เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน Malaysia Airlines เที่ยวบิน MH776
20.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
22ธ.ค.0 24ธ.ค.60 11,988 11,988 11,988 2,500
06เม.ย.60 08เม.ย.60 10,988 10,988 10,988 2,500
07เม.ย.60 09เม.ย.60 10,988 10,988 10,988 2,500
05พ.ค.60 07พ.ค.60 10,988 10,988 10,988 2,500
19พ.ค.60 21พ.ค.60 9,988 9,988 9,988 2,500
16มิ.ย.60 18มิ.ย.60 9,988 9,988 9,988 2,500
30มิ.ย.60 02ก.ค.60 10,988 10,988 10,988 2,500
07ก.ค.60 09ก.ค.60 10,988 10,988 10,988 2,500
14ก.ค.60 16ก.ค.60 9,988 9,988 9,988 2,500
11ส.ค.60 13ส.ค.60 10,988 10,988 10,988 2,500
18ส.ค.60 20ส.ค.60 9,988 9,988 9,988 2,500
08ก.ย.60 10ก.ย.60 9,988 9,988 9,988 2,500
29ก.ย.60 01ต.ค.60 9,988 9,988 9,988 2,500
06ต.ค.60 28ต.ค.60 10,988 10,988 10,988 2,500
20ต.ค.60 22ต.ค.60 10,988 10,988 10,988 2,500
27ต.ค.60 29ต.ค.60 9,988 9,988 9,988 2,500
10พ.ย.60 12พ.ย.60 9,988 9,988 9,988 2,500
24พ.ย.60 26พ.ย.60 10,988 10,988 10,988 2,500
08ธ.ค.60 10ธ.ค.60 11,988 11,988 11,988 2,500
22ธ.ค.60 24ธ.ค.60 11,988 11,988 11,988 2,500
30ธ.ค.60 01ม.ค.61 12,988 12,988 12,988 2,500
31ธ.ค.60 02ม.ค.61 12,988 12,988 12,988 2,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้