GTM-01 (HKG22) HONGKONG SHENZHEN ZHUHAI MACAU APR-OCT BY CX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
GTM-01 (HKG22) HONGKONG SHENZHEN ZHUHAI MACAU APR-OCT BY CX
เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน3คืน 
เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 60
เริ่มต้นเพียง 12,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 12,999
DOWNLOND >>
เมษายน 20 - 23 เม.ย. 60, 21 - 24 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 12 - 15 พ.ค. 60, 26 - 29 พ.ค. 60,
มิถุนายน 01 - 04 มิ.ย. 60, 08 - 11 มิ.ย. 60, 09 - 12 มิ.ย. 60, 15 - 18 มิ.ย. 60, 22 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 14 - 17 ก.ค. 60, 21 - 24 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 07 ส.ค. 60, 18 - 21 ส.ค. 60, 25 - 28 ส.ค. 60,
กันยายน 01 - 04 ก.ย. 60, 15 - 18 ก.ย. 60,
ตุลาคม 13 - 16 ต.ค. 60, 27 - 30 ต.ค. 60,
GTM-01 (HKG15) HONGKONG 4CITY NGONGPING SEP-OCT16 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
GTM-01 (HKG15) HONGKONG 4CITY NGONGPING SEP-OCT16 BY CX
เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ลันเตา 4วัน3คืน 
เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 60
เริ่มต้น 13,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 13,999
DOWNLOND >>
กันยายน 07 - 10 ก.ย. 60, 14 - 17 ก.ย. 60, 21 - 24 ก.ย. 60, 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,
ตุลาคม 05 - 08 ต.ค. 60, 12 - 15 ต.ค. 60, 19 - 22 ต.ค. 60, 26 - 29 ต.ค. 60,
GTM-23 HONG KONG MACAU VENETIAN MAY-JUN EK
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
GTM-23 HONG KONG MACAU VENETIAN MAY-JUN EK
เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 4วัน3คืน 
เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 60
เริ่มต้น 25,900 บาท

ราคาเริ่มต้น 25,900
DOWNLOND >>
พฤษภาคม 04 - 07 พ.ค. 60, 26 - 29 พ.ค. 60,
มิถุนายน 02 - 05 มิ.ย. 60, 09 - 12 มิ.ย. 60, 12 - 19 มิ.ย. 60, 23 - 26 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย. - 03 ก.ค. 60,
GTM-16 HONGKONG ZHUHAI MACAU SHENZHEN APR-MAY BY RJ
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
GTM-16 HONGKONG ZHUHAI MACAU SHENZHEN APR-MAY BY RJ
เที่ยวฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า เซินเจิ้น 4วัน3คืน 
เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 60
เริ่มต้นเพียง 12,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 12,900
DOWNLOND >>
เมษายน 22 - 25 เม.ย. 60, 27 - 30 เม.ย. 60, 29 เม.ย. - 02 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 06 - 09 พ.ค. 60, 20 - 23 พ.ค. 60,
GTM-16 HONGKONG SHENZHEN JUN-SEP BY UL
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น
GTM-16 HONGKONG SHENZHEN JUN-SEP BY UL
เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น ชมโชว์ม่านน้ำ 3วัน2คืน
เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 60
เริ่มต้นเพียง 8,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 8,999
DOWNLOND >>
มิถุนายน 01 - 03 มิ.ย. 60, 03 - 05 มิ.ย. 60, 08 - 10 มิ.ย. 60, 10 - 12 มิ.ย. 60, 15 - 17 มิ.ย. 60, 17 - 19 มิ.ย. 60, 22 - 24 มิ.ย. 60, 24 - 26 มิ.ย. 60, 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 01 - 03 ก.ค. 60, 06 - 08 ก.ค. 60, 08 - 10 ก.ค. 60, 13 - 15 ก.ค. 60, 15 - 17 ก.ค. 60, 20 - 22 ก.ค. 60, 22 - 24 ก.ค. 60, 27 - 29 ก.ค. 60, 29 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 60, 05 - 07 ส.ค. 60, 10 - 12 ส.ค. 60, 12 - 14 ส.ค. 60, 17 - 19 ส.ค. 60, 19 - 21 ส.ค. 60, 24 - 26 ส.ค. 60, 26 - 28 ส.ค. 60, 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 60,
กันยายน 02 - 04 ก.ย. 60, 07 - 09 ก.ย. 60, 09 - 11 ก.ย. 60, 14 - 16 ก.ย. 60, 16 - 18 ก.ย. 60, 21 - 23 ก.ย. 60, 23 - 25 ก.ย. 60, 28 - 30 ก.ย. 60, 30 ก.ย. - 02 ต.ค. 60,