GTM-05 GO1HKGCNX-FD003 บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง มาเก๊า สุดค้ม 3วัน2คืน  AUG-OCT18 BY FD
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
GTM-05 GO1HKGCNX-FD003 บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง มาเก๊า สุดค้ม 3วัน2คืน AUG-OCT18 BY FD
GTM-05 GO1HKGCNX-FD003 บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง มาเก๊า สุดค้ม 3วัน2คืน  AUG-OCT18 BY FD
เดินทาง วันที่ 10-12 ส.ค. 2561            
           วันที่ 20-22 ต.ค. 2561            
ราคาเริ่มต้น 19,900.-บาท
โดยสายการบิน แอร์เอเซีย  (FD)
ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 10 - 12 ส.ค. 61,
ตุลาคม 20 - 22 ต.ค. 61,
GTM-05 GO1HKG-HX003 สบาย ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด เสริมมงคล 3 วัน 2 คืน OCT18 BY HX
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-05 GO1HKG-HX003 สบาย ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด เสริมมงคล 3 วัน 2 คืน OCT18 BY HX
GTM-05 GO1HKG-HX003 สบาย ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด เสริมมงคล 3 วัน 2 คืน OCT18 BY HX
เดินทาง วันที่ : 21-23 ต.ค. 2561             
ราคาเริ่มต้น 20,900.-บาท
โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)
ราคาเริ่มต้น 20,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 21 - 23 ต.ค. 61,
GTM-05 GO1HKG-FD005 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3วัน2คืน JUL-OCT18 BY FD
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-05 GO1HKG-FD005 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3วัน2คืน JUL-OCT18 BY FD
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3วัน2คืน 
เดินทาง ก.ค. - ต.ค.  61
ราคาเริ่มต้น 10,900.-บาท 
โดยสายการบิน Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น 10,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 07 - 09 ก.ค. 61, 13 - 15 ก.ค. 61, 14 - 16 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61, 21 - 23 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 04 - 06 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 08 - 10 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 15 - 17 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61, 28 - 30 ก.ย. 61, 29 ก.ย. - 10 ต.ค. 61,
ตุลาคม 05 - 07 ต.ค. 61, 06 - 08 ต.ค. 61, 12 - 14 ต.ค. 61, 13 - 15 ต.ค. 61, 19 - 21 ต.ค. 61, 20 - 22 ต.ค. 61, 21 - 23 ต.ค. 61, 26 - 28 ต.ค. 61, 27 - 29 ต.ค. 61,
GTM-05 GO1HKGCNX-FD001 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน JUL-DEC 18 BY FD
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
GTM-05 GO1HKGCNX-FD001 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน JUL-DEC 18 BY FD
GTM-05 GO1HKGCNX-FD001 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน JUL-DEC 18 BY FD
เดินทาง ก.ค. - ธ.ค.  61
ราคาเริ่มต้น 19,900.-บาท 
โดยสายการบิน Air Asia
ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 27 - 29 ก.ค. 61,
พฤศจิกายน 17 - 19 พ.ย. 61,
ธันวาคม 29 - 31 ธ.ค. 61,
GTM-05 GO1HKG-HX001 ตะลุย ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3วัน2คืน JUN-OCT18 BY HX
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-05 GO1HKG-HX001 ตะลุย ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3วัน2คืน JUN-OCT18 BY HX
ทัวร์ฮ่องกง ชิมติ่มซำ วัดหวังต้าเซียน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วิคตอเรียพีค ช้อปปิ้งถนนนาธาน
เดินทาง ก.ค.- ส.ค.61
ราคาเริ่มต้น 16,900.- ( ไม่รวมวีซ่า )
โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์  
ราคาเริ่มต้น 16,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 13 - 15 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 07 - 09 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61,
ตุลาคม 19 - 21 ต.ค. 61,
GTM-05 GO1HKG-HX002 ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่ลันเตา 4วัน3คืน JUL-OCT18 BY HX
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
GTM-05 GO1HKG-HX002 ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่ลันเตา 4วัน3คืน JUL-OCT18 BY HX
GTM-05 ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน HX
เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 21,900.-บาท
โดยสายการบิน Hong Kong Airlines 
ราคาเริ่มต้น 21,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 26 - 29 ก.ค. 61, 27 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 06 - 09 ก.ย. 61, 13 - 16 ก.ย. 61, 20 - 23 ก.ย. 61,
ตุลาคม 18 - 21 ต.ค. 61, 25 - 28 ต.ค. 61,
GTM-05 GO1HKG-EK002 VIP HONG KONG 3วัน2คืน JUL-AUG18 BY EK
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-05 GO1HKG-EK002 VIP HONG KONG 3วัน2คืน JUL-AUG18 BY EK
ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้า ไหว้เจ้าแม่ ชิมติ่มซำต้นตำหรับ ช้อปปิ้งถนนนาธาน
เดินทาง ก.ค.-ส.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 25,900.-
โดยสายการบิน Emirate Airlines 
ราคาเริ่มต้น 25,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 13 - 15 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 07 - 09 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61,
ตุลาคม 19 - 21 ต.ค. 61,
GTM-23 CTSCX1 HKG-MFM VENETIAN 4D3N JUN-OCT18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-23 CTSCX1 HKG-MFM VENETIAN 4D3N JUN-OCT18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง CTSCX1 HKG-MFM VENETIAN 4D3N  
เดินทาง มิ.ย.-ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 25,900.-
โดยสายการบิน  (CX) Cathay Pacific
ราคาเริ่มต้น 25,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 21 มิ.ย. - 26 ก.ย. 61,
กรกฎาคม 27 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 10 - 13 ส.ค. 61,
กันยายน 13 - 16 ก.ย. 61,
ตุลาคม 11 - 14 ต.ค. 61, 21 - 24 ต.ค. 61,
GTM-23 ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ้มช้อป 3D2N
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-23 ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ้มช้อป 3D2N
ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ้มช้อป 3D2N 
เดินทาง  มิถุนายน-ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 16,900.-
โดยสายการบิน สายการบินเอมิเรตส์  (EK)
ราคาเริ่มต้น 16,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 15 - 17 มิ.ย. 61, 23 - 25 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 07 - 09 ก.ค. 61, 13 - 15 ก.ค. 61, 14 - 16 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61, 21 - 23 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61, 28 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 04 - 06 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 11 - 13 ส.ค. 61, 12 - 14 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 08 - 10 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 15 - 17 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61,
ตุลาคม 05 - 07 ต.ค. 61, 06 - 08 ต.ค. 61, 12 - 14 ต.ค. 61, 13 - 15 ต.ค. 61, 19 - 21 ต.ค. 61, 20 - 22 ต.ค. 61, 21 - 23 ต.ค. 61, 26 - 28 ต.ค. 61, 27 - 29 ต.ค. 61,
GTM-12 HC1-CX SAVER HKG-SZX 3D2N JUL-OCT18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น
GTM-12 HC1-CX SAVER HKG-SZX 3D2N JUL-OCT18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์น้ำพุ 3 มิติ วัดแชกงหมิว อ่าววิคตอเรีย ช้อปปิ้งหลอหวู่
เดินทาง มิ.ย.-ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 9,999.-
โดยสายการบิน  (CX) Cathay Pacific
ราคาเริ่มต้น 9,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 28 - 30 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 05 - 07 ก.ค. 61, 12 - 14 ก.ค. 61, 19 - 21 ก.ค. 61, 21 - 23 ก.ค. 61, 26 - 28 ก.ค. 61,
สิงหาคม 02 - 04 ส.ค. 61, 04 - 06 ส.ค. 61, 11 - 13 ส.ค. 61, 16 - 18 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 23 - 25 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 06 - 08 ก.ย. 61, 08 - 10 ก.ย. 61, 13 - 15 ก.ย. 61, 15 - 17 ก.ย. 61, 20 - 22 ก.ย. 61,
ตุลาคม 11 - 13 ต.ค. 61, 13 - 15 ต.ค. 61, 18 - 20 ต.ค. 61, 20 - 22 ต.ค. 61, 25 - 27 ต.ค. 61, 27 - 29 ต.ค. 61,
GTM-23 CTSEK9 HKG EXCLUSIVE 3D2N JUL-OCT18 BY EK
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-23 CTSEK9 HKG EXCLUSIVE 3D2N JUL-OCT18 BY EK
ทัวร์ฮ่องกง HKG EXCLUSIVE 3D2N 
เดินทาง ก.ค.-ต.ค. 61
ราคา 32,900.-บาท
โดยสายการบิน Emirates (EK)
ราคาเริ่มต้น 32,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 13 - 15 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 11 - 13 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61,
กันยายน 14 - 16 ก.ย. 61,
ตุลาคม 12 - 15 ต.ค. 61, 13 - 15 ต.ค. 61, 20 - 22 ต.ค. 61, 21 - 23 ต.ค. 61,
GTM-23 CTSEK7 HKG DISNEY 3D2N JUN-OCT18 BY EK
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
GTM-23 CTSEK7 HKG DISNEY 3D2N JUN-OCT18 BY EK
ทัวร์ฮ่องกง HKG DISNEY 3D2N 
เดินทาง มิ.ย.-ต.ค. 61
ราคา 18,900.-บาท
โดยสายการบิน Emirates (EK)
ราคาเริ่มต้น 18,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 15 - 17 มิ.ย. 61, 23 - 25 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 07 - 09 ก.ค. 61, 13 - 15 ก.ค. 61, 14 - 16 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61, 21 - 23 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61, 28 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 04 - 08 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 11 - 13 ส.ค. 61, 12 - 14 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 08 - 10 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 15 - 17 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61,
ตุลาคม 05 - 07 ต.ค. 61, 06 - 08 ต.ค. 61, 12 - 14 ต.ค. 61, 13 - 15 ต.ค. 61, 19 - 21 ต.ค. 61, 20 - 22 ต.ค. 61, 21 - 23 ต.ค. 61, 26 - 28 ต.ค. 61, 27 - 29 ต.ค. 61,
GTM-39 ฮ่องกง กวางเจาแฟร์ กุญแจสู่ประตูเศรษฐี  5วัน4 คืน OCT18 BY EK
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-39 ฮ่องกง กวางเจาแฟร์ กุญแจสู่ประตูเศรษฐี 5วัน4 คืน OCT18 BY EK
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง กวางเจาแฟร์ กุญแจสู่ประตูเศรษฐี  5วัน4คืน 
เดินทาง  ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 9,998.-
โดยสายการบิน Emirates (EK)
ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 14 - 18 ต.ค. 61, 15 - 19 ต.ค. 61,
GTM-32 HKG02 ฮ่องกง กระเช้านองปิง ช็อปปิ้ง พักฮ่องกง 2 คืน 3D2N MAY-OCT18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-32 HKG02 ฮ่องกง กระเช้านองปิง ช็อปปิ้ง พักฮ่องกง 2 คืน 3D2N MAY-OCT18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ช็อปปิ้ง พักฮ่องกง 2 คืน 3D2N 
เดินทาง  พฤษภาคม-ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 12,999.-
โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)
ราคาเริ่มต้น 12,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 27 - 29 พ.ค. 61,
มิถุนายน 01 - 03 มิ.ย. 61, 06 - 08 มิ.ย. 61, 15 - 17 มิ.ย. 61, 18 - 20 มิ.ย. 61, 22 - 24 มิ.ย. 61, 25 - 27 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 01 - 03 ก.ค. 61, 03 - 05 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61, 22 - 24 ก.ค. 61,
กันยายน 07 - 09 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 28 - 30 ก.ย. 61,
ตุลาคม 12 - 14 ต.ค. 61,
GTM-32 HKG08  ฮ่องกง นองปิง เทศกาลช้อปปิ้ง 3D2N JULY-AUG18 BY HX
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-32 HKG08 ฮ่องกง นองปิง เทศกาลช้อปปิ้ง 3D2N JULY-AUG18 BY HX
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เทศกาลช้อปปิ้ง 3D2N 
เดินทาง  กรกฎาคม-สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 11,999.-
โดยสายการบิน Hongkong Airlines (HX)
ราคาเริ่มต้น 11,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 05 - 07 ก.ค. 61, 06 - 08 ก.ค. 61, 08 - 10 ก.ค. 61, 12 - 14 ก.ค. 61, 13 - 15 ก.ค. 61, 14 - 16 ก.ค. 61, 19 - 21 ก.ค. 61, 26 - 28 ก.ค. 61, 28 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 02 - 04 ส.ค. 61, 12 - 14 ส.ค. 61, 23 - 25 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
GTM-01 HKG13 HONGKONG SUMMER SALE 3D2N JUL-AUG18 BY EK
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-01 HKG13 HONGKONG SUMMER SALE 3D2N JUL-AUG18 BY EK
HONGKONG SUMMER SALE 3D2N 
เดินทาง  กรกฎาคม-สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 13,999.-
โดยสายการบิน Emirates (EK)
ราคาเริ่มต้น 13,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 05 - 07 ก.ค. 61, 06 - 08 ก.ค. 61, 07 - 09 ก.ค. 61, 12 - 14 ก.ค. 61, 13 - 15 ก.ค. 61, 14 - 16 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61, 21 - 23 ก.ค. 61,
สิงหาคม 02 - 04 ส.ค. 61, 04 - 06 ส.ค. 61, 09 - 11 ส.ค. 61, 16 - 18 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 23 - 25 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61,
GTM-01 HKG08 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3วัน2คืน MAY-OCT18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
GTM-01 HKG08 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3วัน2คืน MAY-OCT18 BY CX
ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3วัน2คืน 
เดินทาง  พฤษภาคม-ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 17,900.-
โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX)
ราคาเริ่มต้น 17,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 25 - 27 พ.ค. 61, 26 - 28 พ.ค. 61, 27 - 29 พ.ค. 61,
มิถุนายน 01 - 03 มิ.ย. 61, 09 - 11 มิ.ย. 61, 15 - 17 มิ.ย. 61, 16 - 18 มิ.ย. 61, 22 - 24 มิ.ย. 61, 23 - 25 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 07 - 09 ก.ค. 61, 13 - 15 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61, 21 - 23 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 04 - 06 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 11 - 13 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 15 - 17 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61,
ตุลาคม 06 - 08 ต.ค. 61, 12 - 14 ต.ค. 61, 13 - 15 ต.ค. 61, 19 - 21 ต.ค. 61, 26 - 28 ต.ค. 61, 27 - 29 ต.ค. 61,
GTM-02 EASY ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์ 3วัน2คืน JUN-OCT18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-02 EASY ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์ 3วัน2คืน JUN-OCT18 BY CX
EASY ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์ 3วัน2คืน 
เดินทาง มิ.ย.-ต.ค. 61
ราคา 14,900.-บาท
โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)
ราคาเริ่มต้น 14,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 15 - 17 มิ.ย. 61, 22 - 24 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 13 - 15 ก.ค. 61, 14 - 16 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 21 - 23 ก.ย. 61,
ตุลาคม 06 - 08 ต.ค. 61, 12 - 14 ต.ค. 61, 13 - 15 ต.ค. 61, 19 - 21 ต.ค. 61, 20 - 22 ต.ค. 61, 26 - 28 ต.ค. 61,
GTM-01  HKG05 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ 4D2N MAR-OCT18 by HX
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
GTM-01 HKG05 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ 4D2N MAR-OCT18 by HX
ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ 4D2N 
เดินทาง มี.ค.-ต.ค. 61
ราคา 17,900.-บาท
โดยสายการบิน Hong Kong Airlines (HX)
ราคาเริ่มต้น 17,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 18 - 21 พ.ค. 61, 25 - 28 พ.ค. 61,
มิถุนายน 01 - 04 มิ.ย. 61, 08 - 11 มิ.ย. 61, 15 - 18 มิ.ย. 61, 22 - 25 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 06 - 09 ก.ค. 61, 13 - 16 ก.ค. 61, 20 - 23 ก.ค. 61, 26 - 29 ก.ค. 61, 27 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 06 ส.ค. 61, 10 - 13 ส.ค. 61, 17 - 20 ส.ค. 61, 24 - 27 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 03 ก.ย. 61,
กันยายน 07 - 10 ก.ย. 61, 14 - 17 ก.ย. 61, 21 - 24 ก.ย. 61,
ตุลาคม 12 - 15 ต.ค. 61,
GTM-12 HC9-RJ Super save ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ลันเตา 3วัน2คืน MAY-OCT18 BY RJ
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น
GTM-12 HC9-RJ Super save ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ลันเตา 3วัน2คืน MAY-OCT18 BY RJ
Super save ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ลันเตา 3วัน2คืน 
เดินทาง พ.ค.-ต.ค. 61
ราคา 10,999.-บาท
โดยสายการบิน Royal Jordanian (RJ)
ราคาเริ่มต้น 10,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 27 - 29 พ.ค. 61,
มิถุนายน 10 - 12 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 05 - 07 ก.ค. 61, 12 - 14 ก.ค. 61, 19 - 21 ก.ค. 61, 26 - 28 ก.ค. 61,
สิงหาคม 02 - 04 ส.ค. 61, 09 - 11 ส.ค. 61, 16 - 18 ส.ค. 61, 23 - 25 ส.ค. 61,
กันยายน 06 - 08 ก.ย. 61, 13 - 15 ก.ย. 61, 20 - 22 ก.ย. 61, 27 - 29 ก.ย. 61,
ตุลาคม 04 - 06 ต.ค. 61, 11 - 13 ต.ค. 61, 18 - 20 ต.ค. 61, 25 - 27 ต.ค. 61,