GTM 03 BTK-004 - Best Autumn  Sorak-Seoul-Seoul  OCT 2017
ทัวร์โซล บิน LOW COST
GTM 03 BTK-004 - Best Autumn Sorak-Seoul-Seoul OCT 2017
ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน เกาะนามิ ปั่นเรียลไบท์ โรงเรียนสอนทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก พระราชวังบ็อคคุง
เดินทาง ตุลาคม 2560
ราคา 16,900.-
สายการบิน JinAir
ราคาเริ่มต้น 16,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 02 - 06 ต.ค. 60, 04 - 08 ต.ค. 60, 08 - 12 ต.ค. 60, 10 - 14 ต.ค. 60, 11 - 15 ต.ค. 60, 12 - 16 ต.ค. 60, 13 - 17 ต.ค. 60, 14 - 18 ต.ค. 60, 15 - 19 ต.ค. 60, 16 - 20 ต.ค. 60, 17 - 21 ต.ค. 60, 18 - 22 ต.ค. 60, 19 - 23 ต.ค. 60, 20 - 24 ต.ค. 60, 21 - 25 ต.ค. 60, 22 - 26 ต.ค. 60, 23 - 27 ต.ค. 60, 24 - 28 ต.ค. 60, 25 - 29 ต.ค. 60, 26 - 30 ต.ค. 60, 27 - 31 ต.ค. 60,
GTM 13 IAW JUN-AUG KR10  SUMMER DEE DEE 3 BY 7C
ทัวร์โซล บิน LOW COST
GTM 13 IAW JUN-AUG KR10 SUMMER DEE DEE 3 BY 7C
ทัวร์เกาหลี SUMMER DEE DEE 5วัน3คืน
เดินทาง มิ.ย - ส.ค  2560
ราคาเริ่มต้น 13,555 บาท
เดินทางโดยสายการบิน Jeju Air,Eastar Jet,Jin Air,T Way Air
ราคาเริ่มต้น 13,555
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 21 - 25 มิ.ย. 60, 23 - 27 มิ.ย. 60, 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60, 29 มิ.ย. - 03 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 05 - 09 ก.ค. 60, 06 - 10 ก.ค. 60, 07 - 11 ก.ค. 60, 08 - 12 ก.ค. 60, 12 - 16 ก.ค. 60, 14 - 18 ก.ค. 60, 19 - 23 ก.ค. 60, 21 - 25 ก.ค. 60,
สิงหาคม 02 - 06 ส.ค. 60, 03 - 07 ส.ค. 60, 04 - 08 ส.ค. 60, 09 - 13 ส.ค. 60, 10 - 14 ส.ค. 60, 11 - 15 ส.ค. 60, 12 - 16 ส.ค. 60, 16 - 20 ส.ค. 60, 18 - 22 ส.ค. 60, 23 - 27 ส.ค. 60, 25 - 29 ส.ค. 60, 29 ส.ค. - 02 ก.ย. 60,
GTM 26 GT-ICN XJ12 เกาหลี Autumn Super Chill 5วัน 3คืน  OCT 17  BY XJ
ทัวร์โซล บิน LOW COST
GTM 26 GT-ICN XJ12 เกาหลี Autumn Super Chill 5วัน 3คืน OCT 17 BY XJ
ทัวร์เกาหลี Autumn Super Chill 5วัน 3 คืน
เดินทาง ต.ค. - พ.ย.  60
โดยสายการบิน สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
ราคาเริ่มต้นเพียง 16,999.- บาท  
ราคาเริ่มต้น 16,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 03 - 07 ต.ค. 60, 05 - 09 ต.ค. 60, 11 - 15 ต.ค. 60, 13 - 17 ต.ค. 60, 16 - 20 ต.ค. 60, 18 - 22 ต.ค. 60, 20 - 24 ต.ค. 60, 22 - 26 ต.ค. 60, 24 - 28 ต.ค. 60, 26 - 30 ต.ค. 60, 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 60,
GTM 05 Welcome Busan Hanok 5 วัน 3 คืน BY KE (ทัวร์ PUS-KE001)
ทัวร์ปูซาน
GTM 05 Welcome Busan Hanok 5 วัน 3 คืน BY KE (ทัวร์ PUS-KE001)
ทัวร์เกาหลี ปูซาน 5วัน3คืน 
เดินทาง มิ.ย - ต.ค 2560
โดยสายการบิน Korean air
เริ่มต้นเพียง 23,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 23,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 14 - 18 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60, 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 05 - 09 ก.ค. 60, 12 - 16 ก.ค. 60, 19 - 23 ก.ค. 60, 26 - 30 ก.ค. 60,
สิงหาคม 02 - 06 ส.ค. 60, 09 - 13 ส.ค. 60, 16 - 20 ส.ค. 60, 23 - 27 ส.ค. 60, 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 60,
กันยายน 06 - 10 ก.ย. 60, 13 - 17 ก.ย. 60, 20 - 24 ก.ย. 60,
ตุลาคม 11 - 15 ต.ค. 60, 18 - 22 ต.ค. 60, 25 - 29 ต.ค. 60,
GTM-05 SEORAKSAN IN AUTUMN 5D3N OCT-NOV 17 BY TG
ทัวร์โซล สายการบิน TG/KE/OZ
GTM-05 SEORAKSAN IN AUTUMN 5D3N OCT-NOV 17 BY TG
ทัวร์เกาหลีสุด EXCLUSIVE
เที่ยว ซอรัคซาน ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
5 วัน 3 คืน พักโรงแรม 4 ดาวในโซล 2 คืน
เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 60
ราคาเริ่มค้น 27,900.-
สายการบิน การบินไทย
ราคาเริ่มต้น 27,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 11 - 15 ต.ค. 60, 19 - 23 ต.ค. 60, 25 - 29 ต.ค. 60, 26 - 30 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 01 - 05 พ.ย. 60, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 60, 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 60,