GTM-05 GO1MFM-FD003 มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน2คืน JUN-OCT18  BY FD
ทัวร์มาเก๊า จูไห่
GTM-05 GO1MFM-FD003 มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน2คืน JUN-OCT18 BY FD
ทัวร์ GTM-05 มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน2คืน (FD)
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 7,900.-
โดยสายการบิน (FD) Thai AirAsia
ราคาเริ่มต้น 7,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 07 - 09 ก.ค. 61, 13 - 15 ก.ค. 61, 14 - 16 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61, 21 - 23 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61, 28 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 04 - 06 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 11 - 13 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 08 - 10 ก.ย. 61,
GTM-05 GO1MFM-FD004  Macau Zhuhai Shenzhen Hongkong 4D3N JUL-OCT 18 By FD
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง
GTM-05 GO1MFM-FD004 Macau Zhuhai Shenzhen Hongkong 4D3N JUL-OCT 18 By FD
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง พระราชวังหยวนหมิงหยวน วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
เดินทาง ก.ค.- ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 12,900.- 
โดยสายการบิน Air Asia 
ราคาเริ่มต้น 12,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 05 - 08 ก.ค. 61, 12 - 15 ก.ค. 61, 19 - 22 ก.ค. 61, 26 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 02 - 05 ส.ค. 61, 09 - 12 ส.ค. 61, 16 - 19 ส.ค. 61, 23 - 26 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 06 - 09 ก.ย. 61, 13 - 16 ก.ย. 61, 20 - 23 ก.ย. 61, 27 - 30 ก.ย. 61,
ตุลาคม 04 - 07 ต.ค. 61, 11 - 14 ต.ค. 61, 20 - 23 ต.ค. 61, 25 - 28 ต.ค. 61,
GTM-05 GO1MFM-FD002 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3D2N JUL-OCT 18 BY FD
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง
GTM-05 GO1MFM-FD002 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3D2N JUL-OCT 18 BY FD
GTM-05 GO1MFM-FD002 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3D2N JUL-OCT 18 BY FD
เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 10,900.-บาท
โดยสายการบิน Air Asia
ราคาเริ่มต้น 10,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 07 - 09 ก.ค. 61, 13 - 15 ก.ค. 61, 14 - 16 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61, 21 - 23 ก.ค. 61, 26 - 28 ก.ค. 61, 27 - 30 ก.ค. 61, 28 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 04 - 06 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 11 - 13 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 08 - 10 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 15 - 17 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61, 28 - 30 ก.ย. 61, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
GTM-02 EASY POPULAR IN MACAU 3D2N (FD) JUL-DEC 18
ทัวร์มาเก๊า จูไห่
GTM-02 EASY POPULAR IN MACAU 3D2N (FD) JUL-DEC 18
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ โบสถ์ St.paul  ถนนคู่รัก เจ้าแม่กวนอิม พระราชวังหยวนหมิง 
เดินทาง ก.ค.-ธ.ค. 2561
ราคาเริ่มต้น 6,900.-
โดยสายการบิน Air Asia
ราคาเริ่มต้น 6,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 07 - 09 ก.ค. 61, 15 - 17 ก.ค. 61, 22 - 24 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61, 28 - 30 ก.ค. 61, 29 - 31 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 12 - 14 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 19 - 21 ส.ค. 61, 26 - 28 ส.ค. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 08 - 10 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61,
ตุลาคม 05 - 07 ต.ค. 61, 06 - 08 ต.ค. 61, 12 - 14 ต.ค. 61, 14 - 16 ต.ค. 61, 20 - 22 ต.ค. 61, 21 - 23 ต.ค. 61, 26 - 28 ต.ค. 61, 27 - 29 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 02 - 04 พ.ย. 61, 03 - 05 พ.ย. 61, 09 - 11 พ.ย. 61, 10 - 12 พ.ย. 61, 16 - 18 พ.ย. 61, 17 - 19 พ.ย. 61, 23 - 25 พ.ย. 61, 24 - 26 พ.ย. 61, 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61,
ธันวาคม 01 - 03 ธ.ค. 61, 07 - 09 ธ.ค. 61, 09 - 11 ธ.ค. 61, 14 - 16 ธ.ค. 61, 15 - 17 ธ.ค. 61, 21 - 23 ธ.ค. 61, 22 - 24 ธ.ค. 61, 28 - 30 ธ.ค. 61, 29 - 31 ธ.ค. 61, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62,
1. ทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 3,500 บาท