GTM-11 MALAYSIA HERE V GO 4วัน3คืน
ทัวร์มาเลเซีย
GTM-11 MALAYSIA HERE V GO 4วัน3คืน
กัวลาลัมเปอร์ - คาเมรอนไฮแลนด์ - เก็นติ้งไฮแลนด์ - ปุตราจายา
เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 12,999.-
โดยสายการบินอินเตอร์ ROYAL JORDANIAN (RJ)
ราคาเริ่มต้น 12,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 13 - 16 ต.ค. 60, 20 - 23 ต.ค. 60,
ธันวาคม 01 - 04 ธ.ค. 60, 08 - 11 ธ.ค. 60, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61,
GTM-10 Malaysia-Kuala lumpur 3D2N Sep-Oct 17 MH
ทัวร์มาเลเซีย
GTM-10 Malaysia-Kuala lumpur 3D2N Sep-Oct 17 MH
GTM-10 Malaysia-Kuala lumpur 3D2N Sep-Oct 17 MH
มาเลเซีย 3วัน 2คืน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา
เดินทาง กันยายน - ตุลาคม
ราคาเพียง 8,998.-
สายการบิน MALAYSIA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 8,998
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 15 - 17 ก.ย. 60, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,
ตุลาคม 13 - 15 ต.ค. 60,
 GTM-05 ครบสูตรมาเลเซีย 3D2N AUG - DEC17 MH
ทัวร์มาเลเซีย
GTM-05 ครบสูตรมาเลเซีย 3D2N AUG - DEC17 MH
GTM-05 ครบสูตรมาเลเซีย 3D2N AUG - DEC17 MH
คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง ปุตตราจายา กัวลาลัมเปอร์ 3วัน2คืน
เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2560 
ราคาเริ่มต้น 9,900.-
โดยสารการบิน MALAYSIA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 9,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 12 - 14 ส.ค. 60,
กันยายน 08 - 10 ก.ย. 60, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,
ตุลาคม 13 - 15 ต.ค. 60, 21 - 23 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 03 - 05 พ.ย. 60, 17 - 19 พ.ย. 60,
ธันวาคม 09 - 11 ธ.ค. 60, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61, 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61,
GTM-19 โคตา คินาบาลู มาเลเซีย 4วัน3คืน JUN-JUL 60 By WE
ทัวร์มาเลเซีย
GTM-19 โคตา คินาบาลู มาเลเซีย 4วัน3คืน JUN-JUL 60 By WE
ทัวร์ โคตา คินาบาลู มาเลเซีย 4วัน3คืน ดำน้ำ2เกาะ กิจกรรม แอดเวนเจอร์ พิชิตยอดเขา
เดินทาง มิ.ย-ก.ค. 60
ราคา 14,900.-
สายการบิน  Thai Smile
ราคาเริ่มต้น 14,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 08 - 11 มิ.ย. 60, 22 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 06 - 09 ก.ค. 60, 20 - 23 ก.ค. 60,
GTM-10 Malaysia-Sinapore 4D3N May-Dec.17 MH
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
GTM-10 Malaysia-Sinapore 4D3N May-Dec.17 MH
GTM-10 Malaysia-Sinapore 4D3N May-Dec.17 MH
ทัวร์มาเลเซีย - สิงคโปร์  4 วัน3คืน
นั่งกระเช้าชมวิวที่เก็นติ้ง ไฮแลนด์  พร้อมสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสิงคโปร์
เดินทาง พฤษภาคม - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 11,988.-
เดินทางโดยสายการบิน Malaysia Airline
ราคาเริ่มต้น 11,988
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 04 - 07 พ.ค. 60, 11 - 14 พ.ค. 60, 25 - 28 พ.ค. 60,
มิถุนายน 08 - 11 มิ.ย. 60, 22 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 06 - 09 ก.ค. 60, 20 - 23 ก.ค. 60,
สิงหาคม 10 - 13 ส.ค. 60, 24 - 27 ส.ค. 60,
กันยายน 07 - 10 ก.ย. 60, 21 - 24 ก.ย. 60,
ตุลาคม 05 - 08 ต.ค. 60, 12 - 15 ต.ค. 60, 20 - 23 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 09 - 12 พ.ย. 60, 23 - 26 พ.ย. 60,
ธันวาคม 07 - 10 ธ.ค. 60, 14 - 17 ธ.ค. 60, 28 - 31 ธ.ค. 60, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61,
GTM-10 Malaysia 3Day JAN - MAY 18 By MH
ทัวร์มาเลเซีย
GTM-10 Malaysia 3Day JAN - MAY 18 By MH
มาเลเซีย 3วัน 2คืน :คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 
เดินทาง มกราคม - พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 9,988 บาท
เดินทางโดยสายการบิน MalaysiaAirlines
ราคาเริ่มต้น 9,988
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 26 - 28 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 09 ก.พ. - 11 ส.ค. 61,
มีนาคม 02 - 04 มี.ค. 61, 09 - 11 มี.ค. 61, 16 - 18 มี.ค. 61, 23 - 25 มี.ค. 61, 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 61,
เมษายน 06 - 08 เม.ย. 61, 13 - 15 เม.ย. 61, 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 05 - 07 พ.ค. 61, 18 - 20 พ.ค. 61, 25 - 27 พ.ค. 61,
GTM-10 MALAYASIASIN 4D3N Mar-Apr17 MH
ทัวร์มาเลเซีย
GTM-10 MALAYASIASIN 4D3N Mar-Apr17 MH
เที่ยวมาเลเซีย สิงค์โปร์ เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์ก้า เมอร์ไลออนส์ 4วัน3คืน
เดินทาง มีนาคม-เมษายน 60
ราคาเริ่มต้น 12,988 บาท
โดยสายการบิน Malaysia Airlines
ราคาเริ่มต้น 12,988
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 03 - 06 มี.ค. 60, 16 - 19 มี.ค. 60, 23 - 26 มี.ค. 60,
เมษายน 06 - 09 เม.ย. 60, 13 - 16 เม.ย. 60,
GTM-11 Malaysia 3 day So Cheap plus JAN - OCT17 OD
ทัวร์มาเลเซีย
GTM-11 Malaysia 3 day So Cheap plus JAN - OCT17 OD
ทัวร์มาเลเซีย 3วัน2คืน
ชมตึกแฝดเปโตรนาส ทาวเวอร์ เที่ยวเมืองมรดกโลกมะละกา 
เดินทาง ก.พ.-ธ.ค.60
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน Malindo Air
ราคาเริ่มต้น 8,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 24 - 26 มี.ค. 60,
เมษายน 07 - 09 เม.ย. 60, 13 - 15 เม.ย. 60, 14 - 16 เม.ย. 60, 15 - 17 เม.ย. 60, 21 - 23 เม.ย. 60, 22 - 24 เม.ย. 60, 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 05 - 07 พ.ค. 60, 12 - 14 พ.ค. 60, 19 - 21 พ.ค. 60, 26 - 28 พ.ค. 60,
มิถุนายน 02 - 04 มิ.ย. 60, 09 - 11 มิ.ย. 60, 16 - 18 มิ.ย. 60, 23 - 25 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 01 - 03 ก.ค. 60, 07 - 09 ก.ค. 60, 08 - 10 ก.ค. 60, 14 - 16 ก.ค. 60, 21 - 23 ก.ค. 60, 28 - 30 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 06 ส.ค. 60, 12 - 14 ส.ค. 60, 18 - 20 ส.ค. 60, 25 - 27 ส.ค. 60,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 60, 08 - 10 ก.ย. 60, 16 - 18 ก.ย. 60, 22 - 24 ก.ย. 60, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,
ตุลาคม 06 - 08 ต.ค. 60, 13 - 15 ต.ค. 60, 21 - 23 ต.ค. 60, 27 - 29 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 03 - 05 พ.ย. 60, 10 - 12 พ.ย. 60, 17 - 19 พ.ย. 60, 24 - 26 พ.ย. 60,
ธันวาคม 02 - 04 ธ.ค. 60,
GTM-11 HILIGHT OF MALAYSIA 4D3N NOV-DEC17 By SL+OD
ทัวร์มาเลเซีย
GTM-11 HILIGHT OF MALAYSIA 4D3N NOV-DEC17 By SL+OD
ทัวร์มาเลเซีย 4วัน3คืน
ชมเมืองในหมอก สัมผัสธรรมชาติที่คาเมร่อน ชมตึกแฝดเปโตรนาส ทาวเวอร์
เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน Malindo Air + LionAir
ราคาเริ่มต้น 12,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤศจิกายน 17 - 20 พ.ย. 60,
ธันวาคม 01 - 04 ธ.ค. 60, 08 - 11 ธ.ค. 60, 15 - 18 ธ.ค. 60, 22 - 25 ธ.ค. 60, 28 - 31 ธ.ค. 60, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61, 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 61,
GTM-11 DUO MAL-SIN 4วัน3คืน SEP - JAN 18 BY FD+TR
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
GTM-11 DUO MAL-SIN 4วัน3คืน SEP - JAN 18 BY FD+TR
ทัวร์มาเลเซีย - สิงคโปร์ 4 วัน3คืน
นั่งกระเช้าชมวิวที่เก็นติ้ง ไฮแลนด์ ชมโชว์แสงสีเสียงที่ MarinaBaySand 
เดินทาง ธันวาคม 60- มีนาคม61
ราคาเริ่มต้น 14,999.-
(เข้าUniversal เพิ่ม 1,750.-)
เดินทางโดยสายการบิน AirAsia + Scoot Airline
ราคาเริ่มต้น 14,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 28 - 31 ธ.ค. 60, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61, 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 61,
มกราคม 01 - 04 ม.ค. 61, 19 - 22 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 09 - 12 ก.พ. 61, 23 - 26 ก.พ. 61,
มีนาคม 01 - 04 มี.ค. 61, 09 - 12 มี.ค. 61, 16 - 19 มี.ค. 61, 23 - 26 มี.ค. 61,