GTM-05 DUBAI ABU DHABI
ทัวร์ตะวันออกกลาง
GTM-05 DUBAI ABU DHABI
GTM-05 DUBAI ABU DHABI 
เที่ยวดูไบ อาบูดาบี 5วัน3คืน
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2560
ราคาเพียง 24,900.-
โดยสายการบิน EMIRATES
ราคาเริ่มต้น 24,900
DOWNLOND >>
มิถุนายน 23 - 27 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 60, 28 ก.ค. - 01 ส.ค. 60,
สิงหาคม 12 - 16 ส.ค. 60,
กันยายน 07 - 11 ก.ย. 60, 14 - 18 ก.ย. 60, 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 60,
ตุลาคม 05 - 09 ต.ค. 60, 12 - 16 ต.ค. 60, 20 - 24 ต.ค. 60,