GTM-16 BT-MMR051_FD ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน3คืน JUN-SEP18 XJ
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน อินเล อมรปุระ
GTM-16 BT-MMR051_FD ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน3คืน JUN-SEP18 XJ
GTM-16 BT-MMR051_FD
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน3คืน JUN-SEP18 XJ
เดินทางเดือน มิถุนายน - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 12,900.-บาท
โดยสายการบิน AIR ASIA (XJ)
ราคาเริ่มต้น 12,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 27 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 02 - 05 ส.ค. 61, 10 - 13 ส.ค. 61, 16 - 19 ส.ค. 61, 23 - 26 ส.ค. 61,
กันยายน 06 - 09 ก.ย. 61, 13 - 16 ก.ย. 61, 20 - 23 ก.ย. 61, 27 - 30 ก.ย. 61,
GTM-16 BT-MMR052_FD หลงรัก พุกาม สักการะ 2 มหาบูชาสถาน 3วัน2คืน JUN-SEP18
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน อินเล อมรปุระ
GTM-16 BT-MMR052_FD หลงรัก พุกาม สักการะ 2 มหาบูชาสถาน 3วัน2คืน JUN-SEP18
GTM-16 BT-MMR052_FD หลงรัก พุกาม สักการะ 2 มหาบูชาสถาน 3วัน2คืน JUN-SEP18
เดินทาง กรกฎาคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 11,900.-
โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
ราคาเริ่มต้น 11,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 01 - 03 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 11 - 13 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 15 - 17 ก.ย. 61, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
GTM-16 BT-MMR004_SL โปรจัดให้ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน JUN-SEP18
ทัวร์ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา อินแขวน
GTM-16 BT-MMR004_SL โปรจัดให้ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน JUN-SEP18
GTM-16 BT-MMR004_SL
โปรจัดให้ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน JUN-SEP18
เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 2561 
ราคาเริ่มต้น 11,900.- 
โดยสายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 11,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 22 - 24 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 14 - 16 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61, 21 - 23 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61, 28 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 04 - 06 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 11 - 13 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 28 - 30 ก.ย. 61, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
GTM-16 BT-MMR041 มหัศจรรย์ หม่าเมืองแปร 3วัน2คืน บินDD_JUN-SEP18
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม แปร พะอัน มะละแหม่ง
GTM-16 BT-MMR041 มหัศจรรย์ หม่าเมืองแปร 3วัน2คืน บินDD_JUN-SEP18
GTM-16 BT-MMR041 มหัศจรรย์ หม่าเมืองแปร 3วัน2คืน บินDD_JUN-SEP18
เดินทาง มิ.ย. - ก.ย.61 
ราคาเริ่มต้น 10,900.- 
โดยสายการบิน Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น 10,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 23 - 25 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 13 - 15 ก.ค. 61, 14 - 16 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61, 21 - 23 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61, 28 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 04 - 06 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 11 - 13 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 08 - 10 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 15 - 17 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61, 28 - 30 ก.ย. 61, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
GTM-33 JMM27 พม่า-มัณฑะเลย์-พุกาม-อมรปุระ-มิงกุน 4D3N JUN-AUG 18 BY FD
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน อินเล อมรปุระ
GTM-33 JMM27 พม่า-มัณฑะเลย์-พุกาม-อมรปุระ-มิงกุน 4D3N JUN-AUG 18 BY FD
มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ มิงกุน 4วัน 3คืน
เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 61
เริ่มต้น 12,800 บาท
โดยสายการบิน Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น 12,800
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 14 - 17 มิ.ย. 61, 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 12 - 15 ก.ค. 61, 19 - 22 ก.ค. 61, 26 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 02 - 05 ส.ค. 61, 09 - 12 ส.ค. 61, 16 - 19 ส.ค. 61, 23 - 26 ส.ค. 61,
GTM-33 JMM28 มัณฑะเลย์-พุกาม (นั่งรถ)-อมรปุระ พิเศษ! นอนพุกาม 2คืน 4D3N JUN-AUG 18 BY FD
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน อินเล อมรปุระ
GTM-33 JMM28 มัณฑะเลย์-พุกาม (นั่งรถ)-อมรปุระ พิเศษ! นอนพุกาม 2คืน 4D3N JUN-AUG 18 BY FD
มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ พักพุกาม 2 คืน 4D3N
เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 61
เริ่มต้น 12,900 บาท
โดยสายการบิน Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น 12,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 14 - 17 มิ.ย. 61, 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 12 - 15 ก.ค. 61, 19 - 22 ก.ค. 61, 26 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 02 - 05 ส.ค. 61, 09 - 12 ส.ค. 61, 16 - 19 ส.ค. 61, 23 - 26 ส.ค. 61,
GTM-33 JMM12 ไหว้พระ 11 วัด -ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสา 3D2N JUN-SEP 18 BY 8M
ทัวร์ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา อินแขวน
GTM-33 JMM12 ไหว้พระ 11 วัด -ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสา 3D2N JUN-SEP 18 BY 8M
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา 3 วัน 2 คืน
เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 61
เริ่มต้น 8,888 บาท
โดยสายการบิน Myanmar Airways (8M)
ราคาเริ่มต้น 8,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 01 - 03 มิ.ย. 61, 08 - 10 มิ.ย. 61, 15 - 17 มิ.ย. 61, 22 - 24 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 13 - 15 ก.ค. 61, 14 - 16 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61, 21 - 23 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61, 28 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 04 - 06 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 11 - 13 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 08 - 10 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 15 - 16 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61, 28 - 30 ก.ย. 61, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
GTM-01 MDL03 NAMO MANDALAY 3D2N JUN-OCT 18 BY FD
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน อินเล อมรปุระ
GTM-01 MDL03 NAMO MANDALAY 3D2N JUN-OCT 18 BY FD
มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน 3 วัน 2 คืน
เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 61
เริ่มต้น 9,888 บาท
โดยสายการบิน Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น 9,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 22 - 24 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 13 - 15 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 21 - 23 ก.ย. 61,
ตุลาคม 12 - 14 ต.ค. 61, 20 - 22 ต.ค. 61,
GTM-16 MMR004_DD 5ดาว พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3D2N MAY-SEP 18 BY DD
ทัวร์ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา อินแขวน
GTM-16 MMR004_DD 5ดาว พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3D2N MAY-SEP 18 BY DD
ทัวร์พม่า 5ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน 2คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 61
เริ่มต้น 11,900 บาท
โดยสายการบิน Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น 11,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 04 - 06 พ.ค. 61, 05 - 07 พ.ค. 61, 11 - 13 พ.ค. 61, 12 - 14 พ.ค. 61, 18 - 20 พ.ค. 61, 19 - 21 พ.ค. 61, 25 - 27 พ.ค. 61, 26 - 28 พ.ค. 61,
มิถุนายน 01 - 03 มิ.ย. 61, 02 - 04 มิ.ย. 61, 08 - 10 มิ.ย. 61, 09 - 11 มิ.ย. 61, 15 - 17 มิ.ย. 61, 16 - 18 มิ.ย. 61, 22 - 24 มิ.ย. 61, 23 - 25 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 07 - 09 ก.ค. 61, 13 - 15 ก.ค. 61, 14 - 16 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61, 21 - 23 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61, 28 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 04 - 06 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 11 - 13 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 08 - 10 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 15 - 17 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61, 28 - 30 ก.ย. 61, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
GTM-16 MMR01 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2D1N MAY-SEP 18 BY DD
ทัวร์ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา อินแขวน
GTM-16 MMR01 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2D1N MAY-SEP 18 BY DD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 61
เริ่มต้น 7,900 บาท
โดยสายการบิน Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น 7,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 08 - 09 พ.ค. 61, 15 - 16 พ.ค. 61, 22 - 23 พ.ค. 61, 30 - 31 พ.ค. 61,
มิถุนายน 05 - 06 มิ.ย. 61, 12 - 13 มิ.ย. 61, 19 - 20 มิ.ย. 61, 26 - 27 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 03 - 04 ก.ค. 61, 10 - 11 ก.ค. 61, 17 - 18 ก.ค. 61, 24 - 25 ก.ค. 61, 31 ก.ค. - 01 ส.ค. 61,
สิงหาคม 07 - 08 ส.ค. 61, 14 - 15 ส.ค. 61, 21 - 22 ส.ค. 61, 28 - 29 ส.ค. 61,
กันยายน 04 - 05 ก.ย. 61, 11 - 12 ก.ย. 61, 18 - 19 ก.ย. 61, 25 - 26 ก.ย. 61,
GTM-33 JMM16 ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินแขวน (นั่งกระเช้า) 3D2N JUN-SEP 18 BY 8M
ทัวร์ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา อินแขวน
GTM-33 JMM16 ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินแขวน (นั่งกระเช้า) 3D2N JUN-SEP 18 BY 8M
พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3วัน2คืน
เดินทาง มิถุนายน-กันยายน 61
เริ่มต้น 10,900.-
โดยสายการบิน Myanmar Airways (8M)
ราคาเริ่มต้น 10,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 01 - 03 มิ.ย. 61, 08 - 10 มิ.ย. 61, 15 - 17 มิ.ย. 61, 22 - 24 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 13 - 15 ก.ค. 61, 14 - 16 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61, 21 - 23 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61, 28 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 04 - 06 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 11 - 13 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 08 - 10 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 15 - 17 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61, 28 - 30 ก.ย. 61, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
GTM-16 MMR04 ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3D2N MAY-SEP 18 BY FD
ทัวร์ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา อินแขวน
GTM-16 MMR04 ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3D2N MAY-SEP 18 BY FD
ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 61
โดยสายการบิน Air Asia
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 11,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 04 - 06 พ.ค. 61, 05 - 07 พ.ค. 61, 06 - 08 พ.ค. 61, 11 - 13 พ.ค. 61, 12 - 14 พ.ค. 61, 18 - 20 พ.ค. 61, 19 - 21 พ.ค. 61, 25 - 27 พ.ค. 61, 26 - 28 พ.ค. 61, 27 - 29 พ.ค. 61,
มิถุนายน 01 - 03 มิ.ย. 61, 02 - 04 มิ.ย. 61, 08 - 10 มิ.ย. 61, 09 - 11 มิ.ย. 61, 15 - 17 มิ.ย. 61, 16 - 18 มิ.ย. 61, 22 - 24 มิ.ย. 61, 23 - 25 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 07 - 09 ก.ค. 61, 13 - 15 ก.ค. 61, 14 - 16 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61, 21 - 23 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61, 28 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 04 - 06 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 11 - 13 ส.ค. 61, 12 - 14 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 15 - 17 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61, 28 - 30 ก.ย. 61, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
GTM-16 MMR03 พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ 3D2N MAY-SEP 18 BY PG
ทัวร์
GTM-16 MMR03 พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ 3D2N MAY-SEP 18 BY PG
ทัวร์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 61
โดยสายการบิน Bangkok Airways
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 11,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 05 - 07 พ.ค. 61, 11 - 13 พ.ค. 61, 25 - 27 พ.ค. 61,
มิถุนายน 15 - 17 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 13 - 15 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 11 - 13 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 07 - 09 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 28 - 30 ก.ย. 61,
GTM-33 JMM22-มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-อมรปุระ 3D2N JAN-AUG 18 FD
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน อินเล อมรปุระ
GTM-33 JMM22-มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-อมรปุระ 3D2N JAN-AUG 18 FD
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-อมรปุระ 3D2N 
เดินทาง มกราคม-สิงหาคม 61
เริ่มต้น 10,900.-
บินด้วยสายการบิน AirAsia
ราคาเริ่มต้น 10,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 27 - 29 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 10 - 12 ก.พ. 61, 24 - 26 ก.พ. 61,
มีนาคม 10 - 12 มี.ค. 61, 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 19 - 21 พ.ค. 61,
มิถุนายน 02 - 21 มิ.ย. 61, 16 - 18 มิ.ย. 61, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 21 - 23 ก.ค. 61,
สิงหาคม 04 - 06 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61,
GTM-33 JMM26 พม่า-มัณฑะเลย์-พุกาม (นั่งรถภายใน) มิงกุน อมรปุระ 4D3N APR-AUG 18 BY FD
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน อินเล อมรปุระ
GTM-33 JMM26 พม่า-มัณฑะเลย์-พุกาม (นั่งรถภายใน) มิงกุน อมรปุระ 4D3N APR-AUG 18 BY FD
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม (นั่งรถ) มิงกุน อมรปุระ 4D3N 
เดินทาง เมษายน-สิงหาคม 2561 
เริ่มต้น 12,900.-
บินด้วยสายการบิน AirAsia
ราคาเริ่มต้น 12,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 12 - 15 เม.ย. 61, 13 - 16 เม.ย. 61, 14 - 17 เม.ย. 61, 26 - 29 เม.ย. 61, 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 03 - 06 พ.ค. 61, 17 - 20 พ.ค. 61, 31 พ.ค. - 03 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 14 - 17 มิ.ย. 61, 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 12 - 15 ก.ค. 61, 19 - 22 ก.ค. 61, 26 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 02 - 05 ส.ค. 61, 09 - 12 ส.ค. 61, 16 - 19 ส.ค. 61, 23 - 26 ส.ค. 61,
GTM-33 JMM21 มัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง พระมหามัยมุนี 3D2N JAN-AUG 18 BY FD
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน อินเล อมรปุระ
GTM-33 JMM21 มัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง พระมหามัยมุนี 3D2N JAN-AUG 18 BY FD
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง พระมหามัยมุนี 3D2N 
เดินทาง เดือนมกราคม-สิงหาคม2561
ราคาเริ่มต้นเพียง 7,979.- บาท
โดยสายการบิน Airasia (FD)
ราคาเริ่มต้น 7,979
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 27 - 29 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 10 - 12 ก.พ. 61, 24 - 26 ก.พ. 61,
มีนาคม 10 - 12 มี.ค. 61, 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 19 - 21 พ.ค. 61,
มิถุนายน 02 - 18 มิ.ย. 61, 16 - 18 มิ.ย. 61, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 21 - 23 ก.ค. 61,
สิงหาคม 04 - 06 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61,
GTM-16 MMR05 BAGAN MANDALAY MINGUN 4D3N MAY-SEP 18 BY PG
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน อินเล อมรปุระ
GTM-16 MMR05 BAGAN MANDALAY MINGUN 4D3N MAY-SEP 18 BY PG
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4 วัน 3 คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 61
เริ่มต้น 17,900 บาท
โดยสายการบิน Bangkok Airways
ราคาเริ่มต้น 17,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 04 - 07 พ.ค. 61, 10 - 13 พ.ค. 61, 17 - 20 พ.ค. 61,
มิถุนายน 07 - 10 มิ.ย. 61, 21 - 24 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 05 - 08 ก.ค. 61, 19 - 22 ก.ค. 61, 26 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 02 - 05 ส.ค. 61, 10 - 13 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 13 - 16 ก.ย. 61, 20 - 23 ก.ย. 61, 27 - 30 ก.ย. 61,
GTM-16 MMR004 โปรจัดให้ พม่า บินไลอ้อนแอร์ พัก5ดาว 3D2N MAY-SEP 18 BY SL
ทัวร์ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา อินแขวน
GTM-16 MMR004 โปรจัดให้ พม่า บินไลอ้อนแอร์ พัก5ดาว 3D2N MAY-SEP 18 BY SL
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน 
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 61
เริ่มต้น 11,900 บาท
โดยสายการบิน Lion Air (SL)
ราคาเริ่มต้น 11,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 04 - 06 พ.ค. 61, 05 - 07 พ.ค. 61, 11 - 13 พ.ค. 61, 12 - 14 พ.ค. 61, 18 - 20 พ.ค. 61, 19 - 21 พ.ค. 61, 25 - 27 พ.ค. 61, 26 - 28 พ.ค. 61,
มิถุนายน 01 - 03 มิ.ย. 61, 08 - 10 มิ.ย. 61, 15 - 17 มิ.ย. 61, 22 - 24 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 13 - 15 ก.ค. 61, 14 - 16 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61, 21 - 23 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61, 28 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 04 - 06 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 11 - 13 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 28 - 30 ก.ย. 61, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
GTM-16 MMR002 พม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ สิเรียม อินแขวน 4D3N MAY-SEP 18 BY SL
ทัวร์ย่างกุ้ง เนปิดอว์ อินแขวน
GTM-16 MMR002 พม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ สิเรียม อินแขวน 4D3N MAY-SEP 18 BY SL
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง กรุงเนปิดอว์ มหาเจดีย์อุปปาตสันติ หงสาวดี คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอิทร์แขวน 4วัน3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 12,900.-
สายการบิน Thai Lion Air (SL)
ราคาเริ่มต้น 12,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 04 - 07 พ.ค. 61, 11 - 14 พ.ค. 61, 31 พ.ค. - 03 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 07 - 10 มิ.ย. 61, 21 - 24 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 05 - 08 ก.ค. 61, 12 - 15 ก.ค. 61, 26 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 02 - 05 ส.ค. 61, 10 - 13 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 06 - 09 ก.ย. 61, 20 - 23 ก.ย. 61,
GTM-16 MMR051 BAGAN MANDALAY MINGUN 4D3N MAY-SEP 18 BY PG
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน อินเล อมรปุระ
GTM-16 MMR051 BAGAN MANDALAY MINGUN 4D3N MAY-SEP 18 BY PG
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4วัน3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 61
ราคาเริ่มต้น 13,900.-
โดยสายการบิน Bangkok Airways
ราคาเริ่มต้น 13,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 04 - 07 พ.ค. 61, 10 - 13 พ.ค. 61, 17 - 20 พ.ค. 61,
มิถุนายน 07 - 10 มิ.ย. 61, 21 - 24 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 05 - 08 ก.ค. 61, 19 - 22 ก.ค. 61, 26 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 02 - 05 ส.ค. 61, 10 - 13 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 13 - 16 ก.ย. 61, 20 - 23 ก.ย. 61, 27 - 30 ก.ย. 61,