GTM-26 GT-RGN DD07 พม่า สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน JAN-MAR 18 BY DD
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน ชเวดากอง
GTM-26 GT-RGN DD07 พม่า สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน JAN-MAR 18 BY DD
ทัวร์พม่า ไปเช้า-เย็นกลับ ย่างกุ้ง 1 วัน สุดคุ้ม จัดเต็ม
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61
เพียง 4,994 บาท
โดยสายการบิน Nok Air
ราคาเริ่มต้น 4,994
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 16 - 16 ม.ค. 61, 17 - 17 ม.ค. 61, 18 - 18 ม.ค. 61, 19 - 19 ม.ค. 61, 20 - 20 ม.ค. 61, 23 - 23 ม.ค. 61, 24 - 24 ม.ค. 61, 25 - 25 ม.ค. 61, 26 - 26 ม.ค. 61, 27 - 27 ม.ค. 61, 28 - 28 ม.ค. 61, 29 - 29 ม.ค. 61, 30 - 30 ม.ค. 61, 31 - 31 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 01 - 01 ก.พ. 61, 02 - 02 ก.พ. 61, 03 - 03 ก.พ. 61, 04 - 04 ก.พ. 61, 07 - 07 ก.พ. 61, 08 - 09 ก.พ. 61, 09 - 09 ก.พ. 61, 10 - 10 ก.พ. 61, 11 - 11 ก.พ. 61, 14 - 14 ก.พ. 61, 15 - 15 ก.พ. 61, 16 - 16 ก.พ. 61, 17 - 17 ก.พ. 61, 18 - 18 ก.พ. 61, 21 - 21 ก.พ. 61, 22 - 22 ก.พ. 61, 23 - 23 ก.พ. 61, 24 - 24 ก.พ. 61, 25 - 25 ก.พ. 61, 28 - 28 ก.พ. 61,
มีนาคม 01 - 01 มี.ค. 61, 02 - 02 มี.ค. 61, 03 - 03 มี.ค. 61, 04 - 04 มี.ค. 61, 07 - 07 มี.ค. 61, 08 - 08 มี.ค. 61, 09 - 09 มี.ค. 61, 10 - 10 มี.ค. 61, 11 - 11 มี.ค. 61, 14 - 14 มี.ค. 61, 15 - 15 มี.ค. 61, 16 - 16 มี.ค. 61, 17 - 17 มี.ค. 61, 18 - 18 มี.ค. 61, 21 - 21 มี.ค. 61, 22 - 22 มี.ค. 61, 23 - 23 มี.ค. 61, 24 - 24 มี.ค. 61, 25 - 25 มี.ค. 61, 28 - 28 มี.ค. 61, 29 - 29 มี.ค. 61, 30 - 30 มี.ค. 61, 31 - 31 มี.ค. 61,
GTM-26 GT-RGN DD06 พม่า พาเพลิน 2D1N AUG 17 BY DD
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน ชเวดากอง
GTM-26 GT-RGN DD06 พม่า พาเพลิน 2D1N AUG 17 BY DD
ทัวร์พม่า พาเพลิน ย่างกุ้ง หงสาวดี 2 วัน 1 คืน
เดินทาง สิงหาคม 60
เพียง 6,999 บาท
โดยสายการบิน Nok Air
ราคาเริ่มต้น 6,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 07 - 08 ส.ค. 60, 08 - 09 ส.ค. 60, 16 - 17 ส.ค. 60, 21 - 22 ส.ค. 60, 22 - 23 ส.ค. 60, 23 - 24 ส.ค. 60, 24 - 25 ส.ค. 60, 28 - 29 ส.ค. 60, 29 - 30 ส.ค. 60, 30 - 31 ส.ค. 60,
GTM-16 MMR05 BAGAN MANDALAY MINGUN 4D3N JAN-MAY18 BY PG
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน อินเล สกายน์ อังวะ
GTM-16 MMR05 BAGAN MANDALAY MINGUN 4D3N JAN-MAY18 BY PG
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ม.ค. - พ.ค. 61
เริ่มต้น 19,900 บาท
โดยสายการบิน Bangkok Airways
ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 18 - 21 ม.ค. 61, 25 - 28 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 01 - 04 ก.พ. 61, 08 - 11 ก.พ. 61, 22 - 25 ก.พ. 61,
มีนาคม 15 - 18 มี.ค. 61, 22 - 25 มี.ค. 61, 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 61,
เมษายน 05 - 08 เม.ย. 61, 19 - 22 เม.ย. 61, 26 - 29 เม.ย. 61, 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
GTM-16 MMR04 โปรจัดให้ บินไลอ้อนแอร์ พัก5ดาว ย่างกุ้ง หงสา 3D2N DEC17-MAR18 SL
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน ชเวดากอง
GTM-16 MMR04 โปรจัดให้ บินไลอ้อนแอร์ พัก5ดาว ย่างกุ้ง หงสา 3D2N DEC17-MAR18 SL
ทัวร์พม่า 3วัน2คืน ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ไจ้ปุ่น
เดินทาง ธันวาคม2560-มีนาคม 2561
ราคา 12,900.-
สายการบิน Lion Air
ราคาเริ่มต้น 12,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 04 - 06 ธ.ค. 60, 08 - 10 ธ.ค. 60, 10 - 12 ธ.ค. 60, 16 - 18 ธ.ค. 60, 24 - 26 ธ.ค. 60, 29 - 31 ธ.ค. 60,
มกราคม 05 - 08 ม.ค. 61, 06 - 08 ม.ค. 61, 12 - 14 ม.ค. 61, 19 - 21 ม.ค. 61, 27 - 29 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 03 - 05 ก.พ. 61, 09 - 11 ก.พ. 61, 10 - 12 ก.พ. 61, 16 - 18 ก.พ. 61, 17 - 19 ก.พ. 61, 23 - 25 ก.พ. 61, 24 - 26 ก.พ. 61,
มีนาคม 01 - 03 มี.ค. 61, 02 - 04 มี.ค. 61, 03 - 05 มี.ค. 61, 09 - 11 มี.ค. 61, 10 - 12 มี.ค. 61, 16 - 18 มี.ค. 61, 17 - 19 มี.ค. 61, 23 - 25 มี.ค. 61,
GTM-16 MMR002 พม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ สิเรียม 4D3N OCT-MAR 18 BY SL
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน ชเวดากอง
GTM-16 MMR002 พม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ สิเรียม 4D3N OCT-MAR 18 BY SL
ทัวร์พม่า 4วัน3คืน ย่างกุ้ง กรุงเนปิดอว์ มหาเจดีย์อุปปาตสันติ หงสาวดี คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอิทร์แขวน เทพทันใจ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เดินทาง ตุลาคม-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 13,900.-
สายการบิน Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น 13,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 12 - 15 ต.ค. 60, 19 - 22 ต.ค. 60, 20 - 23 ต.ค. 60, 22 - 25 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 02 - 05 พ.ย. 60, 16 - 19 พ.ย. 60, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 60,
ธันวาคม 02 - 05 ธ.ค. 60, 07 - 10 ธ.ค. 60, 08 - 11 ธ.ค. 60, 21 - 24 ธ.ค. 60, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61,
มกราคม 11 - 14 ม.ค. 61, 25 - 28 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 01 - 04 ก.พ. 61, 15 - 18 ก.พ. 61,
มีนาคม 01 - 04 มี.ค. 61, 15 - 18 มี.ค. 61,
GTM-33 JMM04 ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา 3D2N DEC-FEB 18 BY FD
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน ชเวดากอง
GTM-33 JMM04 ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา 3D2N DEC-FEB 18 BY FD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา 3วัน2คืน
เดินทาง ธ.ค.-ก.พ. 61
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
เดินทางโดยสายการบิน Thai Air Asia
ราคาเริ่มต้น 11,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 01 - 03 ธ.ค. 60, 02 - 04 ธ.ค. 60, 08 - 10 ธ.ค. 60, 09 - 11 ธ.ค. 60, 15 - 17 ธ.ค. 60, 16 - 18 ธ.ค. 60, 22 - 24 ธ.ค. 60, 23 - 25 ธ.ค. 60, 29 - 31 ธ.ค. 60, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61, 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61,
มกราคม 05 - 07 ม.ค. 61, 06 - 08 ม.ค. 61, 12 - 14 ม.ค. 61, 13 - 15 ม.ค. 61, 19 - 21 ม.ค. 61, 20 - 22 ม.ค. 61, 26 - 28 ม.ค. 61, 27 - 29 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 02 - 04 ก.พ. 61, 03 - 05 ก.พ. 61,
GTM-33 JMM02B มัณฑะเลย์ พุกาม(นั่งรถ) มิงกุน อมรปุระ 4D3N OCT-DEC 17 BY FD
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน อินเล สกายน์ อังวะ
GTM-33 JMM02B มัณฑะเลย์ พุกาม(นั่งรถ) มิงกุน อมรปุระ 4D3N OCT-DEC 17 BY FD
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม (นั่งรถ)-มิงกุน-อมรปุระ 4วัน3คืน
เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
เดินทางโดยสายการบิน Thai Air Asia
ราคาเริ่มต้น 13,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 05 - 08 ต.ค. 60, 12 - 15 ต.ค. 60, 19 - 22 ต.ค. 60, 26 - 29 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 02 - 05 พ.ย. 60, 09 - 12 พ.ย. 60, 16 - 19 พ.ย. 60, 23 - 26 พ.ย. 60, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 60,
ธันวาคม 02 - 05 ธ.ค. 60, 07 - 10 ธ.ค. 60, 21 - 24 ธ.ค. 60, 28 - 31 ธ.ค. 60,
GTM-12 WS (RGN5-8M Yangon holy 9) Yangon 2 Days Aug-Sep  BY 8M 2017
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน ชเวดากอง
GTM-12 WS (RGN5-8M Yangon holy 9) Yangon 2 Days Aug-Sep BY 8M 2017
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ทำบุญไหว้พระ9วัด 2วัน1คืน
เดินทาง สิงหาคม-กันยายน
โดยสายการบิน Myanmar Airways
เริ่มต้น 5,999
ราคาเริ่มต้น 5,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 05 - 06 ส.ค. 60, 19 - 20 ส.ค. 60, 26 - 27 ส.ค. 60,
กันยายน 02 - 03 ก.ย. 60, 09 - 10 ก.ย. 60,
GTM-33 JMM03-FD ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน DEC-FEB 18 BY FD
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน ชเวดากอง
GTM-33 JMM03-FD ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน DEC-FEB 18 BY FD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม 3วัน2คืน
เดินทาง ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 61
โดนสายการบิน Air Asia
เริ่มต้น 12,900.-
ราคาเริ่มต้น 12,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 01 - 03 ธ.ค. 60, 02 - 04 ธ.ค. 60, 08 - 10 ธ.ค. 60, 09 - 11 ธ.ค. 60, 15 - 17 ธ.ค. 60, 16 - 18 ธ.ค. 60, 22 - 24 ธ.ค. 60, 23 - 25 ธ.ค. 60, 29 - 31 ธ.ค. 60, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61,
มกราคม 05 - 07 ม.ค. 61, 06 - 08 ม.ค. 61, 12 - 14 ม.ค. 61, 13 - 15 ม.ค. 61, 19 - 21 ม.ค. 61, 20 - 22 ม.ค. 61, 26 - 28 ม.ค. 61, 27 - 29 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 02 - 04 ก.พ. 61, 03 - 05 ก.พ. 61,
GTM-26 GT-RGN DD05 พม่า อิ่มบุญ สุขใจ สบาย สบาย 3D2N NOV-MAR 18 BY DD
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน ชเวดากอง
GTM-26 GT-RGN DD05 พม่า อิ่มบุญ สุขใจ สบาย สบาย 3D2N NOV-MAR 18 BY DD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3วัน2คืน
เดินทาง พฤศจิกายน-มีนาคม 61
ราคาเริ่มต้น 11,559.-
โดยสายการบิน Nok Air
ราคาเริ่มต้น 11,559
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤศจิกายน 02 - 04 พ.ย. 60, 03 - 05 พ.ย. 60, 04 - 06 พ.ย. 60, 09 - 11 พ.ย. 60, 10 - 12 พ.ย. 60, 11 - 13 พ.ย. 60, 16 - 18 พ.ย. 60, 17 - 19 พ.ย. 60, 18 - 20 พ.ย. 60, 19 - 21 พ.ย. 60, 23 - 25 พ.ย. 60, 24 - 26 พ.ย. 60, 25 - 27 พ.ย. 60, 26 - 28 พ.ย. 60, 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 60,
ธันวาคม 01 - 03 ธ.ค. 60, 02 - 04 ธ.ค. 60, 03 - 05 ธ.ค. 60, 07 - 09 ธ.ค. 60, 08 - 10 ธ.ค. 60, 09 - 11 ธ.ค. 60, 10 - 12 ธ.ค. 60, 14 - 16 ธ.ค. 60, 15 - 17 ธ.ค. 60, 16 - 18 ธ.ค. 60, 17 - 19 ธ.ค. 60, 21 - 23 ธ.ค. 60, 22 - 24 ธ.ค. 60, 23 - 25 ธ.ค. 60, 24 - 26 ธ.ค. 60, 28 - 30 ธ.ค. 60, 29 - 31 ธ.ค. 60, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61, 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61,
มกราคม 11 - 13 ม.ค. 61, 12 - 14 ม.ค. 61, 13 - 15 ม.ค. 61, 18 - 20 ม.ค. 61, 19 - 21 ม.ค. 61, 20 - 22 ม.ค. 61, 25 - 27 ม.ค. 61, 26 - 28 ม.ค. 61, 27 - 29 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 01 - 03 ก.พ. 61, 02 - 04 ก.พ. 61, 03 - 05 ก.พ. 61, 08 - 10 ก.พ. 61, 09 - 11 ก.พ. 61, 10 - 12 ก.พ. 61, 15 - 17 ก.พ. 61, 16 - 18 ก.พ. 61, 17 - 19 ก.พ. 61, 22 - 24 ก.พ. 61, 23 - 25 ก.พ. 61, 24 - 26 ก.พ. 61, 25 - 27 ก.พ. 61,
มีนาคม 01 - 03 มี.ค. 61, 08 - 10 มี.ค. 61, 09 - 11 มี.ค. 61, 10 - 12 มี.ค. 61, 15 - 17 มี.ค. 61, 16 - 18 มี.ค. 61, 17 - 19 มี.ค. 61, 18 - 20 มี.ค. 61, 22 - 24 มี.ค. 61,
GTM-16 MMR051 BAGAN MANDALAY MINGUN 4D3N JAN-MAY18 BY PG
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน อินเล สกายน์ อังวะ
GTM-16 MMR051 BAGAN MANDALAY MINGUN 4D3N JAN-MAY18 BY PG
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4วัน3คืน
เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 61
ราคาเริ่มต้น 15,900.-
โดยสายการบิน Bangkok Airways
ราคาเริ่มต้น 15,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 18 - 21 ม.ค. 61, 25 - 28 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 01 - 04 ก.พ. 61, 08 - 11 ก.พ. 61, 22 - 25 ก.พ. 61,
มีนาคม 15 - 18 มี.ค. 61, 22 - 25 มี.ค. 61, 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 61,
เมษายน 05 - 08 เม.ย. 61, 19 - 22 เม.ย. 61, 26 - 29 เม.ย. 61, 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
GTM-16 MMR051 BAGAN MANDALAY MINGUN 4D3N JAN-MAY18 BY FD
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน อินเล สกายน์ อังวะ
GTM-16 MMR051 BAGAN MANDALAY MINGUN 4D3N JAN-MAY18 BY FD
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4วัน3คืน
เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 61
ราคาเริ่มต้น 14,900.-
โดยสายการบิน Air Asia
ราคาเริ่มต้น 14,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61, 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 61,
มกราคม 18 - 21 ม.ค. 61, 25 - 28 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 01 - 04 ก.พ. 61, 08 - 11 ก.พ. 61, 15 - 18 ก.พ. 61, 22 - 25 ก.พ. 61,
มีนาคม 01 - 04 มี.ค. 61, 22 - 25 มี.ค. 61, 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 61,
เมษายน 05 - 08 เม.ย. 61, 12 - 15 เม.ย. 61, 13 - 16 เม.ย. 61, 14 - 17 เม.ย. 61, 19 - 22 เม.ย. 61, 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
GTM-16 MMR071 INLE BAGAN MANDALAY 4D 3N  JAN-MAY 18 BY FD
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน อินเล สกายน์ อังวะ
GTM-16 MMR071 INLE BAGAN MANDALAY 4D 3N JAN-MAY 18 BY FD
ทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ 4 วัน 3 คืน
เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 2561
เริ่มต้น 24,900 บาท
โดยสายการบิน แอร์เอเชีย
ราคาเริ่มต้น 24,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 04 - 07 ม.ค. 61, 11 - 14 ม.ค. 61, 25 - 28 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 01 - 04 ก.พ. 61, 08 - 11 ก.พ. 61, 15 - 18 ก.พ. 61, 22 - 25 ก.พ. 61,
มีนาคม 01 - 04 มี.ค. 61, 08 - 11 มี.ค. 61, 15 - 18 มี.ค. 61, 22 - 25 มี.ค. 61, 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 61,
เมษายน 05 - 08 เม.ย. 61, 12 - 15 เม.ย. 61, 13 - 16 เม.ย. 61, 14 - 17 เม.ย. 61, 19 - 22 เม.ย. 61, 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
GTM-16 MMR052 หลงรัก พุกาม 3D2N DEC17- APR18 BY FD
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน อินเล สกายน์ อังวะ
GTM-16 MMR052 หลงรัก พุกาม 3D2N DEC17- APR18 BY FD
ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม 3 วัน 2 คืน
เดินทาง ธันวาคม 60-เมษายน61
เริ่มต้น 13,900 บาท
โดยสายการบิน แอร์เอเชีย
ราคาเริ่มต้น 13,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 08 - 10 ธ.ค. 60, 09 - 11 ธ.ค. 60, 22 - 24 ธ.ค. 60, 29 - 31 ธ.ค. 60, 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61,
มกราคม 12 - 14 ม.ค. 61, 19 - 21 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 02 - 04 ก.พ. 61, 16 - 18 ก.พ. 61,
มีนาคม 02 - 04 มี.ค. 61, 16 - 18 มี.ค. 61, 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 61,
เมษายน 06 - 08 เม.ย. 61, 20 - 22 เม.ย. 61,
GTM-02 EASY LUXURY BAGAN MANDALAY 4D3N OCT-DEC 17 BY PG
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน อินเล สกายน์ อังวะ
GTM-02 EASY LUXURY BAGAN MANDALAY 4D3N OCT-DEC 17 BY PG
เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์-มินกุน-สกายส์-อังวะ-พุกาม 4วัน3คืน
เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 60
ราคาเริ่มต้น 21,900.-
โดยสายการบิน Bangkok Airways
ราคาเริ่มต้น 21,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 05 - 08 ต.ค. 60, 19 - 22 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 02 - 05 พ.ย. 60, 16 - 19 พ.ย. 60,
ธันวาคม 07 - 10 ธ.ค. 60, 21 - 24 ธ.ค. 60, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61,
GTM-16 MMR02 PRO YIM YIM 4D3N DEC17-MAR18 BY SL
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน ชเวดากอง
GTM-16 MMR02 PRO YIM YIM 4D3N DEC17-MAR18 BY SL
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ธันวาคม60-มีนาคม61
เริ่มต้น 12,900 บาท
โดยสายการบิน ไลอ้อนแอร์
ราคาเริ่มต้น 12,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 02 - 05 ธ.ค. 60, 08 - 11 ธ.ค. 60, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61,
มกราคม 11 - 14 ม.ค. 61, 25 - 28 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 01 - 04 ก.พ. 61, 15 - 18 ก.พ. 61,
มีนาคม 01 - 04 มี.ค. 61, 15 - 18 มี.ค. 61,
GTM-16 MMR04 โปรจัดให้ บินไลอ้อนแอร์ พัก4ดาว ย่างกุ้ง หงสา 3D2N DEC17-MAR18 SL
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน ชเวดากอง
GTM-16 MMR04 โปรจัดให้ บินไลอ้อนแอร์ พัก4ดาว ย่างกุ้ง หงสา 3D2N DEC17-MAR18 SL
ทัวร์พม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน พระธาตุมุเตา เทพทันใจ
เดินทาง ธันวาคม60-มีนาคม61 (3วัน2คืน)
โดยสายการบิน Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 11,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤศจิกายน 24 - 26 พ.ย. 60,
ธันวาคม 04 - 06 ธ.ค. 60, 08 - 10 ธ.ค. 60, 10 - 12 ธ.ค. 60, 24 - 26 ธ.ค. 60,
มกราคม 05 - 07 ม.ค. 61, 06 - 08 ม.ค. 61, 12 - 14 ม.ค. 61, 19 - 21 ม.ค. 61, 27 - 29 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 03 - 05 ก.พ. 61, 09 - 11 ก.พ. 61, 10 - 12 ก.พ. 61, 16 - 18 ก.พ. 61, 17 - 19 ก.พ. 61, 23 - 25 ก.พ. 61, 24 - 26 ก.พ. 61,
มีนาคม 01 - 03 มี.ค. 61, 02 - 04 มี.ค. 61, 03 - 05 มี.ค. 61, 09 - 11 มี.ค. 61, 10 - 12 มี.ค. 61, 16 - 18 มี.ค. 61, 17 - 19 มี.ค. 61, 23 - 25 มี.ค. 61,
GTM-02 EASY BOUTIQUE MYANMAR 3D2N JAN-MAR 18 BY PG
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน ชเวดากอง
GTM-02 EASY BOUTIQUE MYANMAR 3D2N JAN-MAR 18 BY PG
Easy Boutique Myanmar 3วัน2คืน
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2561
บินโดยสายการบิน Bangkok Airways
เริ่มต้น 14,999.-
ราคาเริ่มต้น 14,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 20 - 22 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 09 - 11 ก.พ. 61, 16 - 18 ก.พ. 61, 23 - 25 ก.พ. 61,
มีนาคม 02 - 04 มี.ค. 61, 16 - 18 มี.ค. 61, 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 61,
GTM-16 MMR05 BAGAN MANDALAY SAGAING MINGUN 4D3N DEC 17-MAY18 BY FD
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน อินเล สกายน์ อังวะ
GTM-16 MMR05 BAGAN MANDALAY SAGAING MINGUN 4D3N DEC 17-MAY18 BY FD
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ธ.ค. 60 - พ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
โดยสายการบิน แอร์เอเชีย
ราคาเริ่มต้น 17,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61,
มกราคม 04 - 07 ม.ค. 61, 11 - 14 ม.ค. 61, 25 - 28 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 01 - 04 ก.พ. 61, 22 - 25 ก.พ. 61,
มีนาคม 01 - 04 มี.ค. 61, 15 - 18 มี.ค. 61, 22 - 25 มี.ค. 61, 29 มี.ค. - 12 เม.ย. 61,
เมษายน 05 - 08 เม.ย. 61, 12 - 15 เม.ย. 61, 13 - 16 เม.ย. 61, 14 - 17 เม.ย. 61, 19 - 22 เม.ย. 61, 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
GTM-01 MDL01 THE GREATEST MANDALAY 4D3N JAN-MAR 18 BY 8M
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน อินเล สกายน์ อังวะ
GTM-01 MDL01 THE GREATEST MANDALAY 4D3N JAN-MAR 18 BY 8M
เที่ยวมัณฑะเลย์ พุกาม 4วัน3คืน 
เดินทาง ม.ค.-มี.ค.61
เริ่มต้น 12,888 บาท
โดยสายการบิน  Myanmar Airways
ราคาเริ่มต้น 12,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 24 - 27 ม.ค. 61, 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 61,
กุมภาพันธ์ 07 - 10 ก.พ. 61, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 61,
มีนาคม 07 - 10 มี.ค. 61, 14 - 17 มี.ค. 61, 28 - 31 มี.ค. 61,