GTM-11 DUO MAL-SIN 4วัน3คืน JAN-OCT17 BY OD+TZ
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 DUO MAL-SIN 4วัน3คืน JAN-OCT17 BY OD+TZ
ทัวร์มาเลเซีย - สิงคโปร์  4 วัน3คืน
นั่งกระเช้าชมวิวที่เก็นติ้ง ไฮแลนด์ ชมโชว์แสงสีเสียงที่ MarinaBaySand 
เดินทาง ม.ค.-ต.ค.60
ราคาเริ่มต้น 15,555 บาท
เดินทางโดยสายการบิน Malindo Air + Scoot Airline
ราคาเริ่มต้น 15,555
DOWNLOND >>
มกราคม 25 - 29 ม.ค. 60,
กุมภาพันธ์ 10 - 13 ก.พ. 60, 23 - 26 ก.พ. 60,
มีนาคม 09 - 12 มี.ค. 60, 16 - 19 มี.ค. 60, 23 - 26 มี.ค. 60,
เมษายน 06 - 09 เม.ย. 60, 11 - 14 เม.ย. 60, 12 - 15 เม.ย. 60, 13 - 16 เม.ย. 60, 14 - 17 เม.ย. 60, 15 - 18 เม.ย. 60, 21 - 24 เม.ย. 60, 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 04 - 07 พ.ค. 60, 25 - 28 พ.ค. 60,
มิถุนายน 22 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 08 - 11 ก.ค. 60, 20 - 23 ก.ค. 60,
สิงหาคม 11 - 14 ส.ค. 60, 24 - 27 ส.ค. 60,
กันยายน 14 - 17 ก.ย. 60,
ตุลาคม 12 - 15 ต.ค. 60, 20 - 23 ต.ค. 60, 21 - 24 ต.ค. 60,
GTM-11 UNIQUELY SINGAPORE 3D 2N JUL-NOV BY SQ
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 UNIQUELY SINGAPORE 3D 2N JUL-NOV BY SQ
ทัวร์สิงคโปร์ ล่องเรือ Bumboat ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง Wonderful Light 3วัน2คืน
เดินทาง ม.ค.-ต.ค.60
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน Singapore Airlines
ราคาเริ่มต้น 17,999
DOWNLOND >>
มกราคม 27 - 29 ม.ค. 60,
กุมภาพันธ์ 03 - 05 ก.พ. 60, 11 - 13 ก.พ. 60, 17 - 19 ก.พ. 60, 24 - 26 ก.พ. 60,
มีนาคม 03 - 05 มี.ค. 60, 10 - 12 มี.ค. 60, 17 - 19 มี.ค. 60, 24 - 26 มี.ค. 60, 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 60,
เมษายน 07 - 09 เม.ย. 60, 12 - 14 เม.ย. 60, 13 - 15 เม.ย. 60, 14 - 16 เม.ย. 60, 15 - 17 เม.ย. 60, 21 - 23 เม.ย. 60, 22 - 24 เม.ย. 60, 30 เม.ย. - 01 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 05 - 07 พ.ค. 60, 12 - 14 พ.ค. 60, 19 - 21 พ.ค. 60, 26 - 28 พ.ค. 60,
มิถุนายน 02 - 04 มิ.ย. 60, 09 - 11 มิ.ย. 60, 16 - 18 มิ.ย. 60, 23 - 25 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 01 - 03 ก.ค. 60, 07 - 09 ก.ค. 60, 08 - 10 ก.ค. 60, 14 - 16 ก.ค. 60, 21 - 23 ก.ค. 60, 28 - 30 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 06 ส.ค. 60, 12 - 14 ส.ค. 60, 18 - 20 ส.ค. 60, 25 - 27 ส.ค. 60,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 60, 08 - 10 ก.ย. 60, 16 - 18 ก.ย. 60, 22 - 24 ก.ย. 60, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,
ตุลาคม 06 - 08 ต.ค. 60, 13 - 15 ต.ค. 60, 20 - 22 ต.ค. 60, 21 - 23 ต.ค. 60, 27 - 29 ต.ค. 60,
GTM-11 SINGAPORE SO SHIOK 3D JUL-NOV 16 BY SL
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 SINGAPORE SO SHIOK 3D JUL-NOV 16 BY SL
ทัวร์สิงคโปร์ ชมมารีน่า เบย์ แซนด์ ถ่ายรูปกับเมอไลอ้อน 3วัน2คืน
เดินทาง ม.ค.-พ.ค.2560
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น 9,999
DOWNLOND >>
มกราคม 20 - 22 ม.ค. 60, 21 - 23 ม.ค. 60,
กุมภาพันธ์ 03 - 05 ก.พ. 60, 04 - 06 ก.พ. 60, 10 - 12 ก.พ. 60, 11 - 13 ก.พ. 60, 17 - 19 ก.พ. 60, 18 - 20 ก.พ. 60,
มีนาคม 02 - 04 มี.ค. 60, 03 - 05 มี.ค. 60, 04 - 06 มี.ค. 60, 09 - 11 มี.ค. 60, 10 - 12 มี.ค. 60, 11 - 13 มี.ค. 60, 12 - 14 มี.ค. 60, 16 - 18 มี.ค. 60, 17 - 19 มี.ค. 60, 18 - 20 มี.ค. 60, 19 - 21 มี.ค. 60, 23 - 25 มี.ค. 60, 24 - 26 มี.ค. 60, 25 - 27 มี.ค. 60, 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 60,
เมษายน 01 - 03 เม.ย. 60, 06 - 08 เม.ย. 60, 07 - 09 เม.ย. 60, 08 - 10 เม.ย. 60, 12 - 14 เม.ย. 60, 13 - 15 เม.ย. 60, 14 - 16 เม.ย. 60, 15 - 17 เม.ย. 60, 21 - 23 เม.ย. 60, 22 - 24 เม.ย. 60, 28 - 30 เม.ย. 60, 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 05 - 07 พ.ค. 60, 06 - 07 พ.ค. 60, 12 - 14 พ.ค. 60, 13 - 15 พ.ค. 60, 19 - 21 พ.ค. 60, 20 - 22 พ.ค. 60, 26 - 28 พ.ค. 60, 27 - 29 พ.ค. 60,