GTM-01 SIN08 EXCITED IN SINGAPORE 3D2N JAN-MAY18 BY 3K
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-01 SIN08 EXCITED IN SINGAPORE 3D2N JAN-MAY18 BY 3K
EXCITED IN SINGAPORE 3D2N
เดินทาง  มกราคม-พฤษภาคม2651
ราคาเริ่มต้น 12,588.-
โดยสายการบิน Jetstar(3K)
ราคาเริ่มต้น 12,588
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 13 - 15 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 03 - 05 ก.พ. 61,
มีนาคม 10 - 12 มี.ค. 61,
เมษายน 12 - 18 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 12 - 18 พ.ค. 61,
GTM-26 GT-SIN 3K001 สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3D2N JAN-MAY18 (3K)
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-26 GT-SIN 3K001 สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3D2N JAN-MAY18 (3K)
ทัวร์สิงคโปร์ ชมมารีน่า เบย์ แซนด์ ถ่ายรูปกับเมอไลอ้อน 3วัน2คืน
เดินทาง มกราคา - พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 11,991 .-
เดินทางโดยสายการบิน JetSta
ราคาเริ่มต้น 11,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 19 - 21 ม.ค. 61, 26 - 28 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 02 - 04 ก.พ. 61, 17 - 19 ก.พ. 61,
มีนาคม 03 - 05 มี.ค. 61, 09 - 11 มี.ค. 61, 16 - 18 มี.ค. 61, 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 61,
เมษายน 07 - 09 เม.ย. 61, 13 - 15 เม.ย. 61, 14 - 16 เม.ย. 61, 20 - 22 เม.ย. 61, 21 - 23 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 11 - 13 พ.ค. 61, 18 - 20 พ.ค. 61, 25 - 27 พ.ค. 61,
GTM-11 SINGAPORE SO SHIOK  SQ 3D2N  DEC-MAY18 By SQ
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 SINGAPORE SO SHIOK SQ 3D2N DEC-MAY18 By SQ
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล โชว์น้ำพุริมอ่าว Marina
เดินทาง ธันวาคม - พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น Free 14,555.- Full 16,555.-
โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES

ราคาเริ่มต้น 14,555
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 29 - 31 ธ.ค. 60, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61, 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61,
มกราคม 01 - 03 ม.ค. 61, 05 - 07 ม.ค. 61, 12 - 14 ม.ค. 61, 13 - 15 ม.ค. 61, 19 - 21 ม.ค. 61, 26 - 28 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 02 - 04 ก.พ. 61, 03 - 05 ก.พ. 61, 09 - 11 ก.พ. 61, 16 - 18 ก.พ. 61, 17 - 19 ก.พ. 61, 23 - 25 ก.พ. 61,
มีนาคม 01 - 03 มี.ค. 61, 02 มี.ค. - 02 เม.ย. 61, 09 - 11 มี.ค. 61, 16 - 18 มี.ค. 61, 23 - 25 มี.ค. 61, 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 61, 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 61,
เมษายน 06 - 08 เม.ย. 61, 11 - 13 เม.ย. 61, 12 - 14 เม.ย. 61, 13 - 15 เม.ย. 61, 14 - 16 เม.ย. 61, 15 - 17 เม.ย. 61, 20 - 22 เม.ย. 61, 21 - 23 เม.ย. 61, 27 - 29 เม.ย. 61, 30 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 04 - 06 พ.ค. 61, 11 - 13 พ.ค. 61, 12 - 14 พ.ค. 61, 18 - 20 พ.ค. 61, 25 - 27 พ.ค. 61,
GTM-11 SINGAPORE FULLY BOOKED 3D2N DEC - MAY18 BY SQ
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 SINGAPORE FULLY BOOKED 3D2N DEC - MAY18 BY SQ
ทัวร์สิงคโปร์ รวมค่าบัตรครบถ้วน เก็บตกทุกไฮไลท์  พักโรงแรม 4ดาว กลางเมือง
เดินทาง ธันวาคม - พฤษภาคม 2561
โดยสายการบิน SingaporeAirlines
ราคาเพียง 21,999.-
ราคาเริ่มต้น 21,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 13 - 15 ต.ค. 60, 21 - 23 ต.ค. 60,
ธันวาคม 09 - 11 ธ.ค. 60, 28 - 30 ธ.ค. 60, 29 - 31 ธ.ค. 60, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61, 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61,
มกราคม 19 - 21 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 16 - 18 ก.พ. 61,
มีนาคม 16 - 18 มี.ค. 61, 23 - 25 มี.ค. 61,
เมษายน 06 - 08 เม.ย. 61, 13 - 15 เม.ย. 61, 14 - 16 เม.ย. 61, 15 - 17 เม.ย. 61, 28 - 30 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 11 - 13 พ.ค. 61,
GTM-11 SUPER SINGAPORE NEW FULL OPTION 4D3N DEC17-MAR18 BY SQ
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 SUPER SINGAPORE NEW FULL OPTION 4D3N DEC17-MAR18 BY SQ
เดินทาง DEC17-MAR18
ราคาเริ่มต้น 28,999.-
โดยสายการบิน Singapore Airlines 
ราคาเริ่มต้น 28,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 28 - 31 ธ.ค. 60, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61, 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 61,
มกราคม 11 - 14 ม.ค. 61, 18 - 21 ม.ค. 61, 25 - 28 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 01 - 04 ก.พ. 61, 08 - 11 ก.พ. 61, 15 - 18 ก.พ. 61, 22 - 25 ก.พ. 61,
มีนาคม 01 - 04 มี.ค. 61, 08 - 11 มี.ค. 61, 15 - 18 มี.ค. 61, 22 - 25 มี.ค. 61, 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 61,
เมษายน 05 - 08 เม.ย. 61, 11 - 14 เม.ย. 61, 12 - 15 เม.ย. 61, 13 - 16 เม.ย. 61, 14 - 17 เม.ย. 61, 22 - 25 เม.ย. 61, 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 03 - 06 พ.ค. 61, 10 - 13 พ.ค. 61, 17 - 20 พ.ค. 61, 24 - 27 พ.ค. 61, 31 พ.ค. - 03 มิ.ย. 61,
GTM-26  สิงคโปร์ ไหว้พระ 9 วัด FEB-MAR17 BySQ
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-26 สิงคโปร์ ไหว้พระ 9 วัด FEB-MAR17 BySQ
ทัวร์สิงคโปร์ ไหว้พระ 9 วัด SQ
เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560
โดยสายการบิน Singapore Airline
ราคาเพียง 19,500.-
ราคาเริ่มต้น 19,500
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กุมภาพันธ์ 11 - 13 ก.พ. 60, 17 - 19 ก.พ. 60, 24 - 26 ก.พ. 60,
มีนาคม 03 - 05 มี.ค. 60, 10 - 12 มี.ค. 60, 17 - 19 มี.ค. 60, 24 - 26 มี.ค. 60,
GTM-11  SINGAPORE EPIC  3D2N   DEC-MAY 2018 BY 3K
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 SINGAPORE EPIC 3D2N DEC-MAY 2018 BY 3K
ทัวร์สิงคโปร์  3วัน2คืน สวนสนุกยูนิเวอร์แซล ช้อปปิ้งจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และห้าง VIVO CITY  ชมโรงแรมหรูและคาสิโนหรู Marina Bay Sand
เดินทาง  ธ.ค.- พ.ค.61
ราคาเริ่มต้น 13,999.-
เดินทางโดยสายการบิน JetStar Airways
ราคาเริ่มต้น 13,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 12 - 14 ม.ค. 61, 26 - 28 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 09 - 11 ก.พ. 61,
มีนาคม 01 - 03 มี.ค. 61, 16 - 18 มี.ค. 61, 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 61,
เมษายน 20 - 22 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 10 - 12 พ.ค. 61, 18 - 20 พ.ค. 61, 25 - 27 พ.ค. 61,
GTM-11 SINGAPORE SCOOT AWESOME 3D2N  FEB - OCT 2018 TR
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 SINGAPORE SCOOT AWESOME 3D2N FEB - OCT 2018 TR
สวนสนุกยูนิเวอร์แซล ล่องเรือ Bumboat ชมโรงแรมหรูและคาสิโนหรู Marina Bay Sand
เดินทาง กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2561
เดินทางโดยสายการบิน TIGERAIR
ราคาเริ่มต้น 9,955
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กุมภาพันธ์ 24 - 26 ก.พ. 61,
มีนาคม 01 - 03 มี.ค. 61, 23 - 25 มี.ค. 61,
เมษายน 06 - 08 เม.ย. 61, 12 - 14 เม.ย. 61, 14 - 16 เม.ย. 61,
กรกฎาคม 27 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 11 - 13 ส.ค. 61,
ตุลาคม 12 - 14 ต.ค. 61, 13 - 15 ต.ค. 61,
GTM-01 TRULY SINGAPORE 3D2N JAN - MAR 18 BY SQ.
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-01 TRULY SINGAPORE 3D2N JAN - MAR 18 BY SQ.
ทัวร์สิงคโปร์ ล่องเรือ Bumboat ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง Wonderful Light 3วัน2คืน
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท 
เดินทางโดยสายการบิน Singapore Airlines
ราคาเริ่มต้น 15,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กุมภาพันธ์ 03 - 05 ก.พ. 61, 10 - 12 ก.พ. 61, 24 - 26 ก.พ. 61,
มีนาคม 02 - 04 มี.ค. 61, 03 - 05 มี.ค. 61, 10 - 12 มี.ค. 61, 17 - 19 มี.ค. 61, 24 - 26 มี.ค. 61, 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 61,
GTM-11 UNIQUELY SINGAPORE 3D 2N JUL-NOV BY SQ
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 UNIQUELY SINGAPORE 3D 2N JUL-NOV BY SQ
ทัวร์สิงคโปร์ ล่องเรือ Bumboat ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง Wonderful Light 3วัน2คืน
เดินทาง ม.ค.-ต.ค.60
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน Singapore Airlines
ราคาเริ่มต้น 17,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 27 - 29 ม.ค. 60,
กุมภาพันธ์ 03 - 05 ก.พ. 60, 11 - 13 ก.พ. 60, 17 - 19 ก.พ. 60, 24 - 26 ก.พ. 60,
มีนาคม 03 - 05 มี.ค. 60, 10 - 12 มี.ค. 60, 17 - 19 มี.ค. 60, 24 - 26 มี.ค. 60, 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 60,
เมษายน 07 - 09 เม.ย. 60, 12 - 14 เม.ย. 60, 13 - 15 เม.ย. 60, 14 - 16 เม.ย. 60, 15 - 17 เม.ย. 60, 21 - 23 เม.ย. 60, 22 - 24 เม.ย. 60, 30 เม.ย. - 01 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 05 - 07 พ.ค. 60, 12 - 14 พ.ค. 60, 19 - 21 พ.ค. 60, 26 - 28 พ.ค. 60,
มิถุนายน 02 - 04 มิ.ย. 60, 09 - 11 มิ.ย. 60, 16 - 18 มิ.ย. 60, 23 - 25 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 01 - 03 ก.ค. 60, 07 - 09 ก.ค. 60, 08 - 10 ก.ค. 60, 14 - 16 ก.ค. 60, 21 - 23 ก.ค. 60, 28 - 30 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 06 ส.ค. 60, 12 - 14 ส.ค. 60, 18 - 20 ส.ค. 60, 25 - 27 ส.ค. 60,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 60, 08 - 10 ก.ย. 60, 16 - 18 ก.ย. 60, 22 - 24 ก.ย. 60, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,
ตุลาคม 06 - 08 ต.ค. 60, 13 - 15 ต.ค. 60, 20 - 22 ต.ค. 60, 21 - 23 ต.ค. 60, 27 - 29 ต.ค. 60,
GTM-11 SO SHIOK 3D2N DEC- NEW YEAR - OCT 18 BY SL
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 SO SHIOK 3D2N DEC- NEW YEAR - OCT 18 BY SL
เดินทาง ธ.ค.60 - ต.ค.61
ราคาเริ่มต้น 9,999.-/11,999.-
เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 9,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 23 - 25 ธ.ค. 60, 28 - 30 ธ.ค. 60, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61, 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61,
มกราคม 01 - 03 ม.ค. 61, 05 - 07 ม.ค. 61, 06 - 08 ม.ค. 61, 12 - 14 ม.ค. 61, 13 - 15 ม.ค. 61, 19 - 21 ม.ค. 61, 20 - 22 ม.ค. 61, 26 - 28 ม.ค. 61, 27 - 29 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 02 - 04 ก.พ. 61, 03 - 05 ก.พ. 61, 09 - 11 ก.พ. 61, 10 - 12 ก.พ. 61, 16 - 18 ก.พ. 61, 23 - 25 ก.พ. 61, 24 - 26 ก.พ. 61,
มีนาคม 01 - 03 มี.ค. 61, 02 - 04 มี.ค. 61, 08 - 10 มี.ค. 61, 09 - 11 มี.ค. 61, 10 - 12 มี.ค. 61, 11 - 13 มี.ค. 61, 15 - 17 มี.ค. 61, 16 - 18 มี.ค. 61, 17 - 19 มี.ค. 61, 18 - 20 มี.ค. 61, 22 - 24 มี.ค. 61, 23 - 25 มี.ค. 61, 24 - 26 มี.ค. 61, 25 - 27 มี.ค. 61, 29 - 31 มี.ค. 61, 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 61, 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 61,
เมษายน 01 - 03 เม.ย. 61, 06 - 08 เม.ย. 61, 11 - 13 เม.ย. 61, 12 - 14 เม.ย. 61, 13 - 15 เม.ย. 61, 14 - 16 เม.ย. 61, 15 - 17 เม.ย. 61, 19 - 21 เม.ย. 61, 20 - 22 เม.ย. 61, 21 - 23 เม.ย. 61, 22 - 24 เม.ย. 61, 26 - 28 เม.ย. 61, 27 - 29 เม.ย. 61, 28 - 30 เม.ย. 61, 30 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 04 - 06 พ.ค. 61, 05 - 07 พ.ค. 61, 06 - 08 พ.ค. 61, 10 - 12 พ.ค. 61, 11 - 13 พ.ค. 61, 12 - 14 พ.ค. 61, 18 - 20 พ.ค. 61, 19 - 21 พ.ค. 61, 25 - 27 พ.ค. 61, 26 - 28 พ.ค. 61, 27 - 29 พ.ค. 61,
มิถุนายน 01 - 03 มิ.ย. 61, 02 - 04 มิ.ย. 61, 08 - 10 มิ.ย. 61, 09 - 11 มิ.ย. 61, 15 - 17 มิ.ย. 61, 16 - 18 มิ.ย. 61, 17 - 19 มิ.ย. 61, 22 - 24 มิ.ย. 61, 23 - 25 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 07 - 09 ก.ค. 61, 13 - 15 ก.ค. 61, 14 - 16 ก.ค. 61, 15 - 17 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61, 21 - 23 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61, 28 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 04 - 06 ส.ค. 61, 05 - 07 ส.ค. 61, 11 - 13 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 02 - 04 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 08 - 10 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61, 28 - 30 ก.ย. 61, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
ตุลาคม 04 - 06 ต.ค. 61, 05 - 07 ต.ค. 61, 06 - 08 ต.ค. 61, 07 - 09 ต.ค. 61, 13 - 15 ต.ค. 61, 18 - 20 ต.ค. 61, 19 - 21 ต.ค. 61, 20 - 22 ต.ค. 61, 21 - 23 ต.ค. 61, 25 - 27 ต.ค. 61, 26 - 28 ต.ค. 61, 27 - 29 ต.ค. 61,