GTM-08 VZ02 TAIWAN TAICHUNG 6D5N ซุปตาร์เปิดวาร์ป JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-08 VZ02 TAIWAN TAICHUNG 6D5N ซุปตาร์เปิดวาร์ป JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 6 วัน 5 คืน
เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 60
เพียง 22,900 บาท
โดยสายการบิน Thai Vietjet Air
ราคาเริ่มต้น 22,900
DOWNLOND >>
กรกฎาคม 29 ก.ค. - 03 ส.ค. 60,
สิงหาคม 03 - 08 ส.ค. 60, 12 - 17 ส.ค. 60, 17 - 22 ส.ค. 60, 26 - 31 ส.ค. 60, 31 ส.ค. - 05 ก.ย. 60,
กันยายน 09 - 14 ก.ย. 60, 14 - 19 ก.ย. 60, 23 - 28 ก.ย. 60,
GTM-08 TAIWAN ALISHAN 4D3N BY CI (JUL-DEC) 17
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-08 TAIWAN ALISHAN 4D3N BY CI (JUL-DEC) 17
ทัวร์ไต้หวัน 4วัน3คืน หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน ไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  ตึกไทเป101
เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
ราคา 24,899.-
สายการบิน  China Airline
ราคาเริ่มต้น 24,899
DOWNLOND >>
กรกฎาคม 03 - 06 ก.ค. 60, 12 - 15 ก.ค. 60, 16 - 19 ก.ค. 60, 18 - 21 ก.ค. 60, 24 - 27 ก.ค. 60, 30 ก.ค. - 02 ส.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 07 ส.ค. 60, 07 - 10 ส.ค. 60, 13 - 16 ส.ค. 60, 15 - 18 ส.ค. 60, 18 - 21 ส.ค. 60, 21 - 24 ส.ค. 60, 25 - 28 ส.ค. 60, 28 - 31 ส.ค. 60, 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 60,
กันยายน 03 - 06 ก.ย. 60, 10 - 13 ก.ย. 60, 12 - 15 ก.ย. 60, 15 - 18 ก.ย. 60, 18 - 21 ก.ย. 60, 20 - 23 ก.ย. 60, 24 - 27 ก.ย. 60, 26 - 29 ก.ย. 60, 30 ก.ย. - 03 ต.ค. 60,
ตุลาคม 02 - 05 ต.ค. 60, 08 - 11 ต.ค. 60, 10 - 13 ต.ค. 60, 13 - 16 ต.ค. 60, 15 - 18 ต.ค. 60, 17 - 20 ต.ค. 60, 20 - 23 ต.ค. 60, 21 - 24 ต.ค. 60, 30 ต.ค. - 02 พ.ย. 60,
พฤศจิกายน 02 - 05 พ.ย. 60, 04 - 07 พ.ย. 60, 11 - 14 พ.ย. 60,
ธันวาคม 01 - 04 ธ.ค. 60, 04 - 07 ธ.ค. 60, 06 - 09 ธ.ค. 60, 10 - 13 ธ.ค. 60, 12 - 15 ธ.ค. 60, 16 - 19 ธ.ค. 60, 21 - 24 ธ.ค. 60, 24 - 27 ธ.ค. 60, 26 - 29 ธ.ค. 60,
GTM-08 TAIWAN TAICHUNG 6D5N ซุปตาร์ แซบหลาว BY VZ (JUL-SEP) 17
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-08 TAIWAN TAICHUNG 6D5N ซุปตาร์ แซบหลาว BY VZ (JUL-SEP) 17
ทัวร์ไต้หวัน 6วัน5คืน อุทยานอาลิซัน ป่าสนพันปี ทะเลสาบสองพี่น้อง ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินอู่ อุทยานทาโรโกะ
เหยหลิ่ว ไทจง
เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 2560
ราคา 23,900.-
สายการบิน Thai Veitjet
ราคาเริ่มต้น 23,900
DOWNLOND >>
กรกฎาคม 01 - 06 ก.ค. 60, 06 - 11 ก.ค. 60, 15 - 20 ก.ค. 60, 20 - 25 ก.ค. 60, 29 ก.ค. - 03 ส.ค. 60,
สิงหาคม 03 - 08 ส.ค. 60, 12 - 17 ส.ค. 60, 17 - 22 ส.ค. 60, 26 - 31 ส.ค. 60, 31 ส.ค. - 05 ก.ย. 60,
กันยายน 09 - 14 ก.ย. 60, 14 - 19 ก.ย. 60, 23 - 28 ก.ย. 60,
GTM-08 VZ01 TAIWAN TAICHUNG 5D4N ซุปตาร์ฟินนาเล่ JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-08 VZ01 TAIWAN TAICHUNG 5D4N ซุปตาร์ฟินนาเล่ JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน อุทยานอาลีซัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ตึกไทเป101 อุทยานปีเหยหลิ่ว
เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 2560
ราคา 19,900.-
สายการบิน Thai Veitjet
ราคาเริ่มต้น 19,900
DOWNLOND >>
กรกฎาคม 11 - 15 ก.ค. 60, 25 - 29 ก.ค. 60,
สิงหาคม 08 - 12 ส.ค. 60, 22 - 26 ส.ค. 60,
กันยายน 05 - 09 ก.ย. 60, 19 - 23 ก.ย. 60,
GTM-01 WONDERFUL TAIWAN 5D4N OCT-DEC 17 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 WONDERFUL TAIWAN 5D4N OCT-DEC 17 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านปีศาจ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ ตึกไทเป101
เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2560
ราคา 21,900.-
สายการบิน Eva Air
ราคาเริ่มต้น 21,900
DOWNLOND >>
ตุลาคม 07 - 11 ต.ค. 60, 16 - 20 ต.ค. 60, 23 - 27 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 04 พ.ย. - 08 ธ.ค. 60, 11 - 15 พ.ย. 60, 25 - 29 พ.ย. 60,
ธันวาคม 09 - 13 ธ.ค. 60, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61,