GTM-25 ST10 ไต้หวัน เกาสง โฮ๊ะโฮ๊ะ   4วัน3คืน 20-23 OCT 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST10 ไต้หวัน เกาสง โฮ๊ะโฮ๊ะ 4วัน3คืน 20-23 OCT 17 BY CI
ทัวไต้หวัน เกาสง ไทเป ไทจง หนานโถว 4วัน3คืน
เดินทาง 20-23 ตุลาคม 60
ราคา 24,900 บาท
โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 24,900
DOWNLOND >>
ตุลาคม 20 - 23 ต.ค. 60,
GTM-25 ST8 ไต้หวัน อาหลี่ซัน ฮิฮิ 5D4N JUL-OCT 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST8 ไต้หวัน อาหลี่ซัน ฮิฮิ 5D4N JUL-OCT 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน อาหลี่ซัน ไทเป ไทจง หนานโถว 5วัน4คืน
เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม
ราคา 21,500 
โดยสายการบิน china airlines
ราคาเริ่มต้น 21,500
DOWNLOND >>
กรกฎาคม 08 - 12 ก.ค. 60, 15 - 19 ก.ค. 60,
สิงหาคม 05 - 09 ส.ค. 60, 26 - 30 ส.ค. 60,
กันยายน 09 - 13 ก.ย. 60, 23 - 27 ก.ย. 60,
ตุลาคม 07 - 11 ต.ค. 60, 21 - 25 ต.ค. 60,
GTM 25  ST2 กด LIKE TAIWAN ทาโรโกะ ไทเป - ไทจง - JUL-OCT 17
ทัวร์ไต้หวัน
GTM 25 ST2 กด LIKE TAIWAN ทาโรโกะ ไทเป - ไทจง - JUL-OCT 17
ทัวร์ใต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมโชว์โลมา 5วัน4คืน 
เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 
ราคา 32,900 
โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 32,900
DOWNLOND >>
มิถุนายน 17 - 21 มิ.ย. 60, 24 - 28 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 01 - 05 ก.ค. 60, 15 - 19 ก.ค. 60, 22 - 26 ก.ค. 60, 29 ก.ค. - 02 ส.ค. 60,
สิงหาคม 05 - 09 ส.ค. 60, 19 - 23 ส.ค. 60, 26 - 30 ส.ค. 60,
กันยายน 02 - 06 ก.ย. 60, 16 - 20 ก.ย. 60, 23 - 27 ก.ย. 60,
ตุลาคม 07 - 11 ต.ค. 60, 14 - 18 ต.ค. 60, 21 - 25 ต.ค. 60,
GTM-19 TAIWAN SUPER SAVE 5D3N MAY-OCT 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-19 TAIWAN SUPER SAVE 5D3N MAY-OCT 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 60
เริ่มต้น 16,900 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 16,900
DOWNLOND >>
พฤษภาคม 03 - 07 พ.ค. 60, 06 - 10 พ.ค. 60, 20 - 24 พ.ค. 60,
มิถุนายน 07 - 11 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 05 - 09 ก.ค. 60, 08 - 12 ก.ค. 60, 19 - 23 ก.ค. 60,
สิงหาคม 02 - 06 ส.ค. 60, 09 - 13 ส.ค. 60, 19 - 23 ส.ค. 60,
กันยายน 06 - 10 ก.ย. 60, 09 - 13 ก.ย. 60, 20 - 24 ก.ย. 60,
ตุลาคม 04 - 08 ต.ค. 60, 14 - 18 ต.ค. 60, 18 - 22 ต.ค. 60,
GTM-25 ST5.5 TAIWAN ALISHAN กรุ้งกริ้ง 4D3N APR-OCT 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST5.5 TAIWAN ALISHAN กรุ้งกริ้ง 4D3N APR-OCT 17 BY CI
เที่ยวไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน
เดินทาง เมษายน-ตุลาคม 60
ราคาเริ่มต้น 26,900.-
โดยสายการบิน China Airlines
ราคาเริ่มต้น 26,900
DOWNLOND >>
เมษายน 20 - 23 เม.ย. 60, 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 18 - 21 พ.ค. 60,
มิถุนายน 01 - 04 มิ.ย. 60, 22 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 08 - 11 ก.ค. 60, 13 - 16 ก.ค. 60, 20 - 23 ก.ค. 60, 27 - 30 ก.ค. 60,
สิงหาคม 03 - 06 ส.ค. 60, 10 - 13 ส.ค. 60, 17 - 20 ส.ค. 60, 24 - 27 ส.ค. 60, 31 ส.ค. - 03 ก.ย. 60,
กันยายน 07 - 10 ก.ย. 60, 14 - 17 ก.ย. 60, 21 - 24 ก.ย. 60, 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,
ตุลาคม 12 - 15 ต.ค. 60, 20 - 23 ต.ค. 60,