GTM-05 GO1TPE-XW002 GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน BYXW OCT18
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-05 GO1TPE-XW002 GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน BYXW OCT18
GTM-05 GO1TPE-XW002 GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน BYXW OCT18
ทัวร์ไต้หวัน
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป 
เดินทาง :   ตุลาคม  2561
สายการบิน :  NOK SCOOT 
ราคาเริ่มต้น 12,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 02 - 06 ต.ค. 61, 03 - 07 ต.ค. 61, 04 - 08 ต.ค. 61, 05 - 09 ต.ค. 61, 06 - 10 ต.ค. 61, 09 - 13 ต.ค. 61, 10 - 14 ต.ค. 61, 11 - 15 ต.ค. 61, 12 - 16 ต.ค. 61, 13 - 17 ต.ค. 61, 14 - 18 ต.ค. 61, 15 - 19 ต.ค. 61, 16 - 20 ต.ค. 61, 17 - 21 ต.ค. 61, 18 - 22 ต.ค. 61, 19 - 23 ต.ค. 61, 20 - 24 ต.ค. 61, 21 - 25 ต.ค. 61, 22 - 26 ต.ค. 61, 23 - 27 ต.ค. 61,
GTM-05 GO1TPE-BR002 TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6 วัน 4 คืน BYBR SEP-DEC18
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-05 GO1TPE-BR002 TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6 วัน 4 คืน BYBR SEP-DEC18
GTM-05 GO1TPE-BR002 TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6 วัน 4 คืน BYBR SEP-DEC18
ทัวร์ไต้หวัน
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป 
เดินทาง :   กันยายน - ธันวาคม  2561
สายการบิน :  EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 25,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 21 - 26 ก.ย. 61,
ตุลาคม 05 - 10 ต.ค. 61, 07 - 12 ต.ค. 61, 08 - 13 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 10 - 15 พ.ย. 61, 12 - 17 พ.ย. 61, 19 - 24 พ.ย. 61,
ธันวาคม 01 - 06 ธ.ค. 61, 11 - 16 ธ.ค. 61,
GTM-05 GO1TPE-TG001 ไต้หวัน อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน BYTG OCT18-MAR19
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-05 GO1TPE-TG001 ไต้หวัน อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน BYTG OCT18-MAR19
GTM-05 GO1TPE-TG001 ไต้หวัน อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน BYTG OCT18-MAR19
ทัวร์ไต้หวัน
เส้นทาง :  ไต้หวัน ไทเป
เดินทาง :   ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
สายการบิน :   THAI AIRWAYS  (TG)
ราคาเริ่มต้น 35,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 20 - 24 ต.ค. 61,
ธันวาคม 05 - 09 ธ.ค. 61,
มีนาคม 20 - 24 มี.ค. 62, 21 - 24 มี.ค. 62,
GTM-05 GO1TPE-TG005 TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5วัน4คืน OCT-DEC18  (TG)
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-05 GO1TPE-TG005 TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5วัน4คืน OCT-DEC18 (TG)
GTM-05 GO1TPE-TG005 TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5วัน4คืน OCT-DEC18  (TG)
เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 21,900.-
สายการบิน การบินไทย
ราคาเริ่มต้น 21,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 17 - 22 ต.ค. 61, 25 - 29 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 01 - 05 พ.ย. 61, 07 - 11 พ.ย. 61, 15 - 19 พ.ย. 61, 21 - 25 พ.ย. 61, 22 - 26 พ.ย. 61, 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61,
ธันวาคม 01 - 05 ธ.ค. 61, 02 - 06 ธ.ค. 61, 03 - 07 ธ.ค. 61, 04 - 08 ธ.ค. 61, 06 - 10 ธ.ค. 61, 07 - 11 ธ.ค. 61, 08 - 12 ธ.ค. 61, 13 - 17 ธ.ค. 61, 15 - 19 ธ.ค. 61,
GTM-01 AZTPE05 T-DED TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5D3N BYXW OCT-DEC18
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 AZTPE05 T-DED TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5D3N BYXW OCT-DEC18
ทัวร์ไต้หวัน
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป 
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 61
สายการบิน : นกสกู๊ต  (XW)
ราคาเริ่มต้น 12,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 27 - 31 ต.ค. 61, 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 61,
พฤศจิกายน 03 - 07 พ.ย. 61, 07 - 11 พ.ย. 61, 10 - 14 พ.ย. 61, 14 - 18 พ.ย. 61, 17 - 21 พ.ย. 61, 21 - 25 พ.ย. 61, 24 - 28 พ.ย. 61, 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61,
ธันวาคม 08 - 12 ธ.ค. 61, 12 - 16 ธ.ค. 61, 19 - 23 ธ.ค. 61, 20 - 24 ธ.ค. 61, 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62,
GTM-01 TPE33 T-DED LOVE STRUCK TAIWAN 5D3N BYSL OCT-DEC18
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 TPE33 T-DED LOVE STRUCK TAIWAN 5D3N BYSL OCT-DEC18
ทัวร์ไต้หวัน
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
เดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2561 
สายการบิน : ไทยไลอ้อนแอร์ 
ราคาเริ่มต้น 13,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 27 - 31 ต.ค. 61, 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 61, 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 61, 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 61, 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 61,
พฤศจิกายน 01 - 05 พ.ย. 61, 02 - 06 พ.ย. 61, 03 - 07 พ.ย. 61, 04 - 08 พ.ย. 61, 06 - 10 พ.ย. 61, 07 - 11 พ.ย. 61, 08 - 12 พ.ย. 61, 09 - 13 พ.ย. 61, 10 - 14 พ.ย. 61, 11 - 15 พ.ย. 61, 13 - 17 พ.ย. 61, 14 - 18 พ.ย. 61, 15 - 19 พ.ย. 61, 16 - 20 พ.ย. 61, 17 - 21 พ.ย. 61, 18 - 22 พ.ย. 61, 19 - 23 พ.ย. 61, 20 - 24 พ.ย. 61, 21 - 25 พ.ย. 61, 22 - 26 พ.ย. 61, 23 - 27 พ.ย. 61, 24 - 28 พ.ย. 61, 25 - 29 พ.ย. 61, 26 - 30 พ.ย. 61, 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 61, 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 61, 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 61,
ธันวาคม 01 - 05 ธ.ค. 61, 02 - 06 ธ.ค. 61, 04 - 08 ธ.ค. 61, 05 - 09 ธ.ค. 61, 06 - 10 ธ.ค. 61, 07 - 11 ธ.ค. 61, 08 - 12 ธ.ค. 61, 11 - 15 ธ.ค. 61, 12 - 16 ธ.ค. 61, 13 - 17 ธ.ค. 61, 14 - 18 ธ.ค. 61, 15 - 19 ธ.ค. 61, 16 - 20 ธ.ค. 61, 17 - 21 ธ.ค. 61, 18 - 22 ธ.ค. 61, 19 - 23 ธ.ค. 61, 20 - 24 ธ.ค. 61, 21 - 25 ธ.ค. 61, 22 - 26 ธ.ค. 61, 23 - 27 ธ.ค. 61, 24 - 28 ธ.ค. 61, 25 - 29 ธ.ค. 61, 26 - 30 ธ.ค. 61, 27 - 31 ธ.ค. 61, 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62,
GTM-01 TPE23 T-DED FAMOUS IN TAIWAN 4D3N BYCI SEP-OCT18
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 TPE23 T-DED FAMOUS IN TAIWAN 4D3N BYCI SEP-OCT18
ทัวร์ไต้หวัน
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
เดินทาง : เดือนกันยายน - ตุลาคม 
สายการบิน :  CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 17,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 20 - 23 ก.ย. 61, 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
ตุลาคม 04 - 07 ต.ค. 61, 05 - 08 ต.ค. 61, 12 - 15 ต.ค. 61, 19 - 22 ต.ค. 61,
GTM-01 TPE03 T-DED  DREAM DESTINATION TAIWAN 6D4N BYXW OCT18
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 TPE03 T-DED DREAM DESTINATION TAIWAN 6D4N BYXW OCT18
ทัวร์ไต้หวัน
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
เดินทาง : เดือนตุลาคม
สายการบิน :  NOK SCOOT (XW)
ราคาเริ่มต้น 19,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 02 - 07 ต.ค. 61, 05 - 10 ต.ค. 61, 09 - 14 ต.ค. 61, 12 - 17 ต.ค. 61, 16 - 21 ต.ค. 61, 19 - 24 ต.ค. 61,
GTM-01 TPE02 T-DED BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N OCT18 BYDD
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 TPE02 T-DED BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N OCT18 BYDD
ทัวร์ไต้หวัน
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
เดินทาง : เดือนตุลาคม
สายการบิน :  NOK SCOOT (XW)
ราคาเริ่มต้น 15,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 01 - 05 ต.ค. 61, 02 - 06 ต.ค. 61, 06 - 10 ต.ค. 61, 09 - 13 ต.ค. 61, 11 - 15 ต.ค. 61, 12 - 16 ต.ค. 61, 14 - 18 ต.ค. 61, 15 - 19 ต.ค. 61, 16 - 20 ต.ค. 61, 19 - 23 ต.ค. 61, 20 - 24 ต.ค. 61, 21 - 25 ต.ค. 61, 23 - 27 ต.ค. 61,
GTM-33 PTW01-ITไต้หวัน ช้อป ชิม ชิว 4 วัน 3 คืน OCT18-JAN19 By IT
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-33 PTW01-ITไต้หวัน ช้อป ชิม ชิว 4 วัน 3 คืน OCT18-JAN19 By IT
ทัวร์ไต้หวัน พักโรงแรม 4 ดาว 4วัน 3คืน
ออกเดินทาง ต.ค.61 - ม.ค.62
สายการบิน ไทเกอร์แอร์
ราคาเริ่มต้น 14,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 26 - 29 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 03 - 06 พ.ย. 61, 17 - 20 พ.ย. 61,
มกราคม 03 - 06 ม.ค. 62, 04 - 07 ม.ค. 62, 05 - 08 ม.ค. 62, 11 - 14 ม.ค. 62, 12 ม.ค. - 15 ก.พ. 62, 18 - 21 ม.ค. 62, 19 - 22 ม.ค. 62,
GTM-25 ST7 GOLD170016 TAIWAN อารีซาน เบาเบา 5วัน3คืน AUG-DEC18 BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST7 GOLD170016 TAIWAN อารีซาน เบาเบา 5วัน3คืน AUG-DEC18 BR
ทัวร์ไต้หวัน อารีซัน จิ่วเฟิ่น ไทเป101 เหย่หลิ่ว 5วัน3คืน
เดินทาง ส.ค.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 19,900.- 
โดยสายการบิน EVA AIR  
ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 08 - 12 ส.ค. 61,
กันยายน 26 - 30 ก.ย. 61,
ตุลาคม 21 - 25 ต.ค. 61, 22 - 26 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 02 - 06 พ.ย. 61, 09 - 13 พ.ย. 61, 23 - 27 พ.ย. 61,
ธันวาคม 05 - 09 ธ.ค. 61, 12 - 16 ธ.ค. 61,
GTM-25 ST0-9  GOLD180014 TAIWAN EVA PRO ฝุดฝุด 4วัน3คืน JUL-DEC18 BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST0-9 GOLD180014 TAIWAN EVA PRO ฝุดฝุด 4วัน3คืน JUL-DEC18 BR
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4วัน3คืน
เดินทาง ก.ค.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 20,900.- 
โดยสายการบิน EVA AIR  
ราคาเริ่มต้น 20,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 11 - 14 ส.ค. 61, 18 - 21 ส.ค. 61,
กันยายน 01 - 04 ก.ย. 61, 15 - 18 ก.ย. 61,
ตุลาคม 06 - 09 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 10 - 13 พ.ย. 61, 24 - 27 พ.ย. 61,
ธันวาคม 08 - 11 ธ.ค. 61, 15 - 18 ธ.ค. 61,
GTM-25 ST0-3 GOLD180015 ไต้หวันตู้หูวว์ 4วัน2คืน JUL-DEC18 BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST0-3 GOLD180015 ไต้หวันตู้หูวว์ 4วัน2คืน JUL-DEC18 BR
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เถาหยวน ไทเป ไทจง 4วัน2คืน
เดินทาง ก.ค.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 18,900.- 
โดยสายการบิน EVA AIR  
ราคาเริ่มต้น 18,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 03 - 06 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 03 ก.ย. 61,
กันยายน 07 - 10 ก.ย. 61, 21 - 24 ก.ย. 61,
ตุลาคม 03 - 06 ต.ค. 61, 12 - 15 ต.ค. 61, 21 - 24 ต.ค. 61,
GTM-25 ST0-1 GOLD170001 TAIWAN TIGER PRO ดีเฟ่อร์ 4วัน3คืน MAR-OCT18 IT
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST0-1 GOLD170001 TAIWAN TIGER PRO ดีเฟ่อร์ 4วัน3คืน MAR-OCT18 IT
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4วัน3คืน
เดินทาง มี.ค.-ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 17,900.- 
โดยสายการบิน TIGER AIR (IT)
ราคาเริ่มต้น 17,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 02 - 05 ส.ค. 61, 16 - 19 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 14 - 17 ก.ย. 61, 21 - 24 ก.ย. 61,
ตุลาคม 05 - 08 ต.ค. 61, 12 - 15 ต.ค. 61,
GTM-25 FT1 GOLD180012  TAIWAN TIGER FIGHTER 4วัน3คืน FEB-OCT18 BYIT
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 FT1 GOLD180012 TAIWAN TIGER FIGHTER 4วัน3คืน FEB-OCT18 BYIT
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว 4วัน3คืน
เดินทาง ก.พ.-ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 13,999.- 
โดยสายการบิน TIGER AIR 
ราคาเริ่มต้น 13,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 02 - 05 ส.ค. 61, 16 - 19 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 14 - 17 ก.ย. 61, 21 - 24 ก.ย. 61,
ตุลาคม 05 - 08 ต.ค. 61, 12 - 15 ต.ค. 61,
GTM-05 GO1TPE-CI002 TAIWAN อาหลี่ซัน SPECIAL 5วัน4คืน BY CI OCT18
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-05 GO1TPE-CI002 TAIWAN อาหลี่ซัน SPECIAL 5วัน4คืน BY CI OCT18
GTM-05 GO1TPE-CI002 TAIWAN อาหลี่ซัน SPECIAL 5วัน4คืน BY CI OCT18
เดินทาง 07-11 ตุลาคม 2561
ราคาเพียง 23,900.-
โดยสายการบิน China Airlines
ราคาเริ่มต้น 23,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 07 - 11 ต.ค. 61,
GTM-14 SMTW01 Check in Taiwan 5D3N [20-24 OCT18] BYBR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-14 SMTW01 Check in Taiwan 5D3N [20-24 OCT18] BYBR
GTM-14 SMTW01 Check in Taiwan 5D3N [20-24 OCT18] BYBR
เดินทาง 20-24 ตุลาคม 2561 
ราคาเพียง 25,900.-
โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
ราคาเริ่มต้น 25,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 20 - 24 ต.ค. 61,
GTM-07 SDT-14 ไทเป-สวนดอกไม้ SWISS GARDEN-ฟาร์มชิงจิ้ง 4วัน3คืน BYCI  AUG-OCT18
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT-14 ไทเป-สวนดอกไม้ SWISS GARDEN-ฟาร์มชิงจิ้ง 4วัน3คืน BYCI AUG-OCT18
GTM-07 SDT-14 ไทเป-สวนดอกไม้ SWISS GARDEN-ฟาร์มชิงจิ้ง 4วัน3คืน BYCI  AUG-OCT18
เดินทาง 10-13 สิงหาคม 2561 , 12-15 ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 22,222.-
โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  
ราคาเริ่มต้น 22,222
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 10 - 13 ส.ค. 61,
ตุลาคม 12 - 15 ต.ค. 61,
GTM-07 SDT02 TAIWAN TIGER SUMMER 4D3N BY IT JUL-OCT18
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT02 TAIWAN TIGER SUMMER 4D3N BY IT JUL-OCT18
GTM-07 SDT02 TAIWAN TIGER SUMMER 4D3N BY IT JUL-OCT18
เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 61
ราคาเริ่มต้น 14,888.-
โดยสายการบิน TIGER AIR  
ราคาเริ่มต้น 14,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 21 - 24 ก.ค. 61, 28 - 31 ก.ค. 61,
สิงหาคม 09 - 12 ส.ค. 61,
กันยายน 08 - 11 ก.ย. 61, 29 ก.ย. - 02 ต.ค. 61,
ตุลาคม 06 - 10 ต.ค. 61, 13 - 16 ต.ค. 61, 20 - 23 ต.ค. 61,
GTM-01 TPE52 T-DED ดี๊ดี!! TAIWAN 5D3N OCT-DEC 18
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 TPE52 T-DED ดี๊ดี!! TAIWAN 5D3N OCT-DEC 18
GTM - 01 TPE52 T-DED ดี๊ดี!! TAIWAN 5D3N
เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
ราคาเริ่มต้น 20,999.-
โดยสายการบิน EVA AIR 
ราคาเริ่มต้น 20,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 10 - 14 ต.ค. 61, 20 - 24 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 16 - 20 พ.ย. 61, 21 - 25 พ.ย. 61, 23 - 27 พ.ย. 61, 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61,
ธันวาคม 02 - 06 ธ.ค. 61, 19 - 23 ธ.ค. 61, 21 - 25 ธ.ค. 61, 27 - 31 ธ.ค. 61,