GTM-01 TPE13 FANTASTIC TAIWAN 5D3N MAY-JUN BY BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 TPE13 FANTASTIC TAIWAN 5D3N MAY-JUN BY BR
ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN พักหรู 5 ดาว บินหรู 5 ดาว 5D3N 
เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 61
เริ่มต้น 19,777.-
บินด้วยสายการบิน EVA AIR 
ราคาเริ่มต้น 19,777
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 01 - 05 พ.ค. 61, 03 - 07 พ.ค. 61, 15 - 19 พ.ค. 61, 24 - 28 พ.ค. 61,
มิถุนายน 05 - 09 มิ.ย. 61, 06 - 12 มิ.ย. 61, 13 - 17 มิ.ย. 61, 20 - 24 มิ.ย. 61, 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61,
GTM-26 GT-TPE BR04 TAIWAN สบายเพลินเพลิน ทาโรโกะ 5D3N MAR-JUN 18 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-26 GT-TPE BR04 TAIWAN สบายเพลินเพลิน ทาโรโกะ 5D3N MAR-JUN 18 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบายเพลินเพลิน ทาโรโกะ 5D3N
เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 61
เพียง 21,900.-
โดยสายการบิน EVA AIR 

ราคาเริ่มต้น 21,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 27 - 31 มี.ค. 61,
พฤษภาคม 19 - 23 พ.ค. 61,
มิถุนายน 25 - 29 มิ.ย. 61,
GTM-26 GT-TPE BR02 TAIWAN สบายเพลินเพลิน ALISHAN 5D3N JAN-JUN 18 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-26 GT-TPE BR02 TAIWAN สบายเพลินเพลิน ALISHAN 5D3N JAN-JUN 18 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบายเพลินเพลิน ALISHAN 5D3N
เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 61
เริ่มต้น 19,900.-
โดยสายการบิน EVA AIR 
ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กุมภาพันธ์ 01 - 05 ก.พ. 61, 17 - 21 ก.พ. 61,
มีนาคม 03 - 07 มี.ค. 61,
เมษายน 26 - 30 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 10 - 14 พ.ค. 61, 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 61,
GTM-26 GT-TPE BR03 TAIWAN สบายเพลินเพลิน เกาสง 5D3N JAN-JUN 18 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-26 GT-TPE BR03 TAIWAN สบายเพลินเพลิน เกาสง 5D3N JAN-JUN 18 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน เกาสง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน
เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 61
โดยสายการบิน Eva Air
ราคาเริ่มต้น 19,911 บาท
ราคาเริ่มต้น 19,911
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 61,
เมษายน 19 - 23 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 07 - 11 พ.ค. 61, 24 - 28 พ.ค. 61,
มิถุนายน 07 - 11 มิ.ย. 61,
GTM-01 TPE14 WONDERFUL TAIWAN 5D4N MAR-JUN 18 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 TPE14 WONDERFUL TAIWAN 5D4N MAR-JUN 18 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านปีศาจ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ ตึกไทเป101
เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 2561
ราคา 19,900.-
สายการบิน Eva Air
ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 08 - 12 มี.ค. 61,
เมษายน 19 - 23 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 03 - 07 พ.ค. 61, 19 - 23 พ.ค. 61,
มิถุนายน 09 - 13 มิ.ย. 61,
GTM-25 TAIWAN อาลีซานเบาเบา 5D3N MAY-AUG 17 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 TAIWAN อาลีซานเบาเบา 5D3N MAY-AUG 17 BY BR
เที่ยวไต้หวัน อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-สิงหาคม 60
ราคาเริ่มต้น 19,900.-
โดยสายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 26 - 30 พ.ค. 60, 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 60,
มิถุนายน 03 - 07 มิ.ย. 60, 09 - 13 มิ.ย. 60, 16 - 20 มิ.ย. 60, 23 - 27 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย. - 04 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 60, 14 - 18 ก.ค. 60, 27 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 08 ส.ค. 60, 09 - 13 ส.ค. 60,
GTM-19 TAIWAN SUPER SAVE 5D3N MAY-OCT 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-19 TAIWAN SUPER SAVE 5D3N MAY-OCT 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 60
เริ่มต้น 16,900 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 16,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 03 - 07 พ.ค. 60, 06 - 10 พ.ค. 60, 20 - 24 พ.ค. 60,
มิถุนายน 07 - 11 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 05 - 09 ก.ค. 60, 08 - 12 ก.ค. 60, 19 - 23 ก.ค. 60,
สิงหาคม 02 - 06 ส.ค. 60, 09 - 13 ส.ค. 60, 19 - 23 ส.ค. 60,
กันยายน 06 - 10 ก.ย. 60, 09 - 13 ก.ย. 60, 20 - 24 ก.ย. 60,
ตุลาคม 04 - 08 ต.ค. 60, 14 - 18 ต.ค. 60, 18 - 22 ต.ค. 60,
GTM-25 ST9 TAIWAN ALISHAN อุ๊อิ๊ 4D3N MAY-JUL 17 BY TG
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST9 TAIWAN ALISHAN อุ๊อิ๊ 4D3N MAY-JUL 17 BY TG
เที่ยวไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดเหวินอู่ 4วัน3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กรกฎาคม 60
ราคาเริ่มต้น 23,500.-
โดยสายการบิน Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 23,500
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 04 - 07 พ.ค. 60, 07 - 10 พ.ค. 60, 18 - 21 พ.ค. 60, 25 - 28 พ.ค. 60,
มิถุนายน 01 - 04 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 07 - 10 ก.ค. 60, 27 - 30 ก.ค. 60,
GTM-25 ST6 TAIWAN ทาโรโกะ โอ๊ะโอ๊ะ 5D3N APR-MAY 17 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST6 TAIWAN ทาโรโกะ โอ๊ะโอ๊ะ 5D3N APR-MAY 17 BY BR
เที่ยวไต้หวัน อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เหย่หลิ่ว 5วัน3คืน
เดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม 60
ราคาเริ่มต้น 23,555.-
โดยสายการบิน Eva Air
ราคาเริ่มต้น 23,555
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 07 - 11 มี.ค. 60,
เมษายน 19 - 23 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 11 - 15 พ.ค. 60, 26 - 30 พ.ค. 60,
GTM-25 ST5.5 TAIWAN ALISHAN กรุ้งกริ้ง 4D3N APR-OCT 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST5.5 TAIWAN ALISHAN กรุ้งกริ้ง 4D3N APR-OCT 17 BY CI
เที่ยวไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน
เดินทาง เมษายน-ตุลาคม 60
ราคาเริ่มต้น 26,900.-
โดยสายการบิน China Airlines
ราคาเริ่มต้น 26,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 20 - 23 เม.ย. 60, 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 18 - 21 พ.ค. 60,
มิถุนายน 01 - 04 มิ.ย. 60, 22 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 08 - 11 ก.ค. 60, 13 - 16 ก.ค. 60, 20 - 23 ก.ค. 60, 27 - 30 ก.ค. 60,
สิงหาคม 03 - 06 ส.ค. 60, 10 - 13 ส.ค. 60, 17 - 20 ส.ค. 60, 24 - 27 ส.ค. 60, 31 ส.ค. - 03 ก.ย. 60,
กันยายน 07 - 10 ก.ย. 60, 14 - 17 ก.ย. 60, 21 - 24 ก.ย. 60, 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,
ตุลาคม 12 - 15 ต.ค. 60, 20 - 23 ต.ค. 60,
GTM-07 SDT-12 TAIWAN CINGJING 5D4N APR-AUG 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT-12 TAIWAN CINGJING 5D4N APR-AUG 17 BY CI
เที่ยวไต้หวัน ไทเป ไทจง ฟาร์มชิงจิ้ง วัดเหวินอู่ 5วัน4คืน
เดินทาง เมษายน-สิงหาคม 60
ราคา 32,900.-
โดยสายการบิน China Airlines
ราคาเริ่มต้น 32,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 12 - 16 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 03 - 07 พ.ค. 60, 17 - 21 พ.ค. 60, 24 - 28 พ.ค. 60,
มิถุนายน 07 - 11 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 60, 19 - 23 ก.ค. 60,
สิงหาคม 11 - 14 ส.ค. 60, 23 - 27 ส.ค. 60,
GTM-19 TAIWAN ALISHAN 5D3N APR-OCT 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-19 TAIWAN ALISHAN 5D3N APR-OCT 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
เดินทาง เม.ย.-ต.ค. 60
เริ่มต้น 18,700 บาท
โดยสายการบิน Nokscoot
ราคาเริ่มต้น 18,700
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 06 - 10 เม.ย. 60, 09 - 13 เม.ย. 60, 13 - 17 เม.ย. 60, 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 03 - 07 พ.ค. 60, 06 - 10 พ.ค. 60, 20 - 24 พ.ค. 60,
มิถุนายน 07 - 11 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 05 - 09 ก.ค. 60, 08 - 12 ก.ค. 60, 19 - 23 ก.ค. 60,
สิงหาคม 02 - 06 ส.ค. 60, 09 - 13 ส.ค. 60, 19 - 23 ส.ค. 60,
กันยายน 06 - 10 ก.ย. 60, 09 - 13 ก.ย. 60, 20 - 24 ก.ย. 60,
ตุลาคม 04 - 08 ต.ค. 60, 14 - 18 ต.ค. 60, 18 - 22 ต.ค. 60,
GTM-25 TAIWAN TIGER PRO ดีเฟ่อร์ MAR-OCT 17 BY TR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 TAIWAN TIGER PRO ดีเฟ่อร์ MAR-OCT 17 BY TR
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น อาบน้ำแร่ 4วัน 3คืน
เดินทาง มี.ค.-ต.ค. 60
เริ่มต้น 16,900 บาท
โดยสายการบิน Tiger Air
ราคาเริ่มต้น 16,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 23 - 26 มี.ค. 60, 30 มี.ค. - 02 เม.ย. 60,
เมษายน 06 - 09 เม.ย. 60, 20 - 23 เม.ย. 60, 27 - 30 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 04 - 07 พ.ค. 60, 05 - 08 พ.ค. 60, 10 - 13 พ.ค. 60, 18 - 21 พ.ค. 60, 25 - 28 พ.ค. 60,
มิถุนายน 01 - 04 มิ.ย. 60, 08 - 11 มิ.ย. 60, 15 - 18 มิ.ย. 60, 22 - 25 มิ.ย. 60, 29 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 06 - 09 ก.ค. 60, 07 - 10 ก.ค. 60, 13 - 16 ก.ค. 60, 20 - 23 ก.ค. 60, 27 - 30 ก.ค. 60,
สิงหาคม 03 - 06 ส.ค. 60, 10 - 13 ส.ค. 60, 11 - 14 ส.ค. 60, 17 - 20 ส.ค. 60, 24 - 27 ส.ค. 60, 31 ส.ค. - 03 ก.ย. 60,
กันยายน 07 - 10 ก.ย. 60, 14 - 17 ก.ย. 60, 21 - 24 ก.ย. 60, 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,
ตุลาคม 05 - 08 ต.ค. 60, 11 - 14 ต.ค. 60, 12 - 15 ต.ค. 60, 13 - 16 ต.ค. 60, 19 - 22 ต.ค. 60, 20 - 23 ต.ค. 60, 21 - 24 ต.ค. 60, 25 - 28 ต.ค. 60,
GTM-07 SDT-01 TAIWAN TIGER RERUN 4D 3N APR-JUL 17 BY IT
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT-01 TAIWAN TIGER RERUN 4D 3N APR-JUL 17 BY IT
ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (Tiger Air)
เดินทาง เม.ย.-ก.ค. 60
เริ่มต้น 17,555 บาท
ราคาเริ่มต้น 17,555
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 05 - 08 เม.ย. 60, 07 - 10 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 19 - 22 พ.ค. 60, 26 - 29 พ.ค. 60,
มิถุนายน 08 - 11 มิ.ย. 60, 22 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 07 - 10 ก.ค. 60, 21 - 24 ก.ค. 60,
GTM-01 TPE09 PARADISE IN TAIWAN 4D3N JAN-MAY 18 BY TG
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 TPE09 PARADISE IN TAIWAN 4D3N JAN-MAY 18 BY TG
ทัวร์ไต้หวัน พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว 4 วัน 3 คืน
เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 61
โดยสายการบิน Thai Airways
เริ่มต้น 21,900.-
ราคาเริ่มต้น 21,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 06 - 09 ม.ค. 61, 12 - 15 ม.ค. 61, 13 - 16 ม.ค. 61, 18 - 21 ม.ค. 61, 20 - 23 ม.ค. 61, 25 - 28 ม.ค. 61, 27 - 30 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 02 - 05 ก.พ. 61, 03 - 06 ก.พ. 61, 04 - 07 ก.พ. 61, 22 - 25 ก.พ. 61, 23 - 26 ก.พ. 61, 24 - 27 ก.พ. 61,
มีนาคม 03 - 06 มี.ค. 61, 22 - 25 มี.ค. 61, 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 61,
เมษายน 01 - 04 เม.ย. 61, 05 - 06 เม.ย. 61, 19 - 22 เม.ย. 61, 21 - 24 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 01 - 04 พ.ค. 61, 03 - 06 พ.ค. 61, 04 - 07 พ.ค. 61, 25 - 29 พ.ค. 61,
GTM-02 EASY ฟินเว่อร์ IN TAIWAN 6D4N MAY-AUG 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-02 EASY ฟินเว่อร์ IN TAIWAN 6D4N MAY-AUG 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว 6วัน 4คืน
เดินทาง พ.ค.-ส.ค. 60
สายการบิน Nok Scoot
เริ่มต้นเพียง 18,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 18,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 19 - 24 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 05 - 10 พ.ค. 60,
มิถุนายน 06 - 11 มิ.ย. 60,
สิงหาคม 15 - 20 ส.ค. 60,
GTM-07 SDT-10 LUXURY DELIGHT IN TAIWAN 5D 4N APR-AUG 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT-10 LUXURY DELIGHT IN TAIWAN 5D 4N APR-AUG 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานอาลีซาน 5 วัน 4 คืน
เดินทาง เม.ย.-ส.ค. 60
โดยสายการบิน China Airlines
เริ่มต้น 30,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 30,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 02 - 06 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 03 - 07 พ.ค. 60, 17 - 21 พ.ค. 60, 24 - 28 พ.ค. 60,
มิถุนายน 07 - 11 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 60, 19 - 23 ก.ค. 60,
สิงหาคม 11 - 14 ส.ค. 60, 23 - 27 ส.ค. 60,