GTM 25  ST2 กด LIKE TAIWAN ทาโรโกะ ไทเป - ไทจง - JUL-OCT 17
ทัวร์ไต้หวัน
GTM 25 ST2 กด LIKE TAIWAN ทาโรโกะ ไทเป - ไทจง - JUL-OCT 17
ทัวร์ใต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมโชว์โลมา 5วัน4คืน 
เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 
ราคา 32,900 
โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 32,900
DOWNLOND >>
มิถุนายน 17 - 21 มิ.ย. 60, 24 - 28 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 01 - 05 ก.ค. 60, 15 - 19 ก.ค. 60, 22 - 26 ก.ค. 60, 29 ก.ค. - 02 ส.ค. 60,
สิงหาคม 05 - 09 ส.ค. 60, 19 - 23 ส.ค. 60, 26 - 30 ส.ค. 60,
กันยายน 02 - 06 ก.ย. 60, 16 - 20 ก.ย. 60, 23 - 27 ก.ย. 60,
ตุลาคม 07 - 11 ต.ค. 60, 14 - 18 ต.ค. 60, 21 - 25 ต.ค. 60,
GTM-19 TAIWAN CHIC CHIC 5D3N MAY-JUL 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-19 TAIWAN CHIC CHIC 5D3N MAY-JUL 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา หมุ่บ้านสายรุ้ง 5วัน3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กรกฏาคม 60
เริ่มต้น 13.999 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot

ราคาเริ่มต้น 13,999
DOWNLOND >>
พฤษภาคม 20 - 24 พ.ค. 60,
มิถุนายน 07 - 11 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 05 - 09 ก.ค. 60, 08 - 12 ก.ค. 60, 19 - 23 ก.ค. 60,
สิงหาคม 02 - 06 ส.ค. 60,
GTM-25 TAIWAN อาลีซานเบาเบา 5D3N MAY-AUG 17 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 TAIWAN อาลีซานเบาเบา 5D3N MAY-AUG 17 BY BR
เที่ยวไต้หวัน อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-สิงหาคม 60
ราคาเริ่มต้น 19,900.-
โดยสายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 19,900
DOWNLOND >>
พฤษภาคม 26 - 30 พ.ค. 60, 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 60,
มิถุนายน 03 - 07 มิ.ย. 60, 09 - 13 มิ.ย. 60, 16 - 20 มิ.ย. 60, 23 - 27 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย. - 04 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 60, 14 - 18 ก.ค. 60, 27 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 08 ส.ค. 60, 09 - 13 ส.ค. 60,
GTM-10 XW-Tspecial TAIWAN SPECIAL 5D3N BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 XW-Tspecial TAIWAN SPECIAL 5D3N BY XW
เที่ยวไต้หวัน ไทเป ไทจง อาบน้ำแร่เจียวซี เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
เดินทาง 19-23 มิ.ย. / 9-13 ก.ค. 60
เพียง 14,988 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 14,988
DOWNLOND >>
มิถุนายน 19 - 23 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 09 - 13 ก.ค. 60,
GTM-10 XW-T15 TAIWAN SUMMER SALE 5D3N MAY-SEP 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 XW-T15 TAIWAN SUMMER SALE 5D3N MAY-SEP 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เหย๋ลิ่ง ผิงซี หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน 
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 60
ราคาเริ่มต้น 13,988.-
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 13,988
DOWNLOND >>
พฤษภาคม 01 - 05 พ.ค. 60, 11 - 15 พ.ค. 60, 18 - 22 พ.ค. 60, 20 - 24 พ.ค. 60, 24 - 28 พ.ค. 60, 25 - 29 พ.ค. 60,
มิถุนายน 04 - 08 มิ.ย. 60, 11 - 15 มิ.ย. 60, 18 - 22 มิ.ย. 60, 25 - 29 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 02 - 06 ก.ค. 60, 10 - 14 ก.ค. 60, 16 - 20 ก.ค. 60, 23 - 27 ก.ค. 60, 30 ก.ค. - 03 ส.ค. 60,
สิงหาคม 06 - 10 ส.ค. 60, 13 - 17 ส.ค. 60, 14 - 18 ส.ค. 60, 20 - 24 ส.ค. 60, 27 - 31 ส.ค. 60,
กันยายน 03 - 07 ก.ย. 60, 10 - 14 ก.ย. 60,