GTM-25 ST7 GOLD170016 TAIWAN อารีซาน เบาเบา 5วัน3คืน AUG-DEC18 BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST7 GOLD170016 TAIWAN อารีซาน เบาเบา 5วัน3คืน AUG-DEC18 BR
ทัวร์ไต้หวัน อารีซัน จิ่วเฟิ่น ไทเป101 เหย่หลิ่ว 5วัน3คืน
เดินทาง ส.ค.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 19,900.- 
โดยสายการบิน EVA AIR  
ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 08 - 12 ส.ค. 61,
กันยายน 26 - 30 ก.ย. 61,
ตุลาคม 21 - 25 ต.ค. 61, 22 - 26 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 02 - 06 พ.ย. 61, 09 - 13 พ.ย. 61, 23 - 27 พ.ย. 61,
ธันวาคม 05 - 09 ธ.ค. 61, 12 - 16 ธ.ค. 61,
GTM-25 ST0-9  GOLD180014 TAIWAN EVA PRO ฝุดฝุด 4วัน3คืน JUL-DEC18 BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST0-9 GOLD180014 TAIWAN EVA PRO ฝุดฝุด 4วัน3คืน JUL-DEC18 BR
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4วัน3คืน
เดินทาง ก.ค.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 20,900.- 
โดยสายการบิน EVA AIR  
ราคาเริ่มต้น 20,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 11 - 14 ส.ค. 61, 18 - 21 ส.ค. 61,
กันยายน 01 - 04 ก.ย. 61, 15 - 18 ก.ย. 61,
ตุลาคม 06 - 09 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 10 - 13 พ.ย. 61, 24 - 27 พ.ย. 61,
ธันวาคม 08 - 11 ธ.ค. 61, 15 - 18 ธ.ค. 61,
GTM-25 ST0-3 GOLD180015 ไต้หวันตู้หูวว์ 4วัน2คืน JUL-DEC18 BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST0-3 GOLD180015 ไต้หวันตู้หูวว์ 4วัน2คืน JUL-DEC18 BR
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เถาหยวน ไทเป ไทจง 4วัน2คืน
เดินทาง ก.ค.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 18,900.- 
โดยสายการบิน EVA AIR  
ราคาเริ่มต้น 18,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 03 - 06 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 03 ก.ย. 61,
กันยายน 07 - 10 ก.ย. 61, 21 - 24 ก.ย. 61,
ตุลาคม 03 - 06 ต.ค. 61, 12 - 15 ต.ค. 61, 21 - 24 ต.ค. 61,
GTM-25 ST0-1 GOLD170001 TAIWAN TIGER PRO ดีเฟ่อร์ 4วัน3คืน MAR-OCT18 IT
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST0-1 GOLD170001 TAIWAN TIGER PRO ดีเฟ่อร์ 4วัน3คืน MAR-OCT18 IT
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4วัน3คืน
เดินทาง มี.ค.-ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 17,900.- 
โดยสายการบิน TIGER AIR (IT)
ราคาเริ่มต้น 17,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 02 - 05 ส.ค. 61, 16 - 19 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 14 - 17 ก.ย. 61, 21 - 24 ก.ย. 61,
ตุลาคม 05 - 08 ต.ค. 61, 12 - 15 ต.ค. 61,
GTM-25 FT1 GOLD180012  TAIWAN TIGER FIGHTER 4วัน3คืน FEB-OCT18 BYIT
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 FT1 GOLD180012 TAIWAN TIGER FIGHTER 4วัน3คืน FEB-OCT18 BYIT
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว 4วัน3คืน
เดินทาง ก.พ.-ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 13,999.- 
โดยสายการบิน TIGER AIR 
ราคาเริ่มต้น 13,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 02 - 05 ส.ค. 61, 16 - 19 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 14 - 17 ก.ย. 61, 21 - 24 ก.ย. 61,
ตุลาคม 05 - 08 ต.ค. 61, 12 - 15 ต.ค. 61,
GTM-18 SWEETY TAIWAN 4D3N JUL-SEP18 TG
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-18 SWEETY TAIWAN 4D3N JUL-SEP18 TG
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน วัดพระถังซัมจั๋ง ชิมชาอู่หลง  4วัน3คืน
เดินทาง ก.ค.- ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น 18,999.- 
โดยสายการบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้น 18,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 27 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 02 - 05 ส.ค. 61, 25 - 28 ส.ค. 61,
กันยายน 13 - 16 ก.ย. 61, 27 - 30 ก.ย. 61,
GTM-18 TAIWAN HAPPY MOMMY DAY 4วัน3คืน  AUG18 BY TG
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-18 TAIWAN HAPPY MOMMY DAY 4วัน3คืน AUG18 BY TG
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เจียงไคเช็ค วัดพระถังซัมจั๋ง 4วัน3คืน
เดินทาง 10 - 13 Aug 2018 
ราคาเริ่มต้น 25,999.- 
โดยสายการบินไทย (TG) 
ราคาเริ่มต้น 25,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 10 - 13 ส.ค. 61,
GTM-10 XW-T30 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน AUG-SEP
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 XW-T30 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน AUG-SEP
GTM-10 XW-T30 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน AUG-SEP18
เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2561
ราคาเพียง 12,888.-
โดยสายการบิน NOK SCOOT(XW)
ราคาเริ่มต้น 12,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 10 - 14 ส.ค. 61, 11 - 15 ส.ค. 61, 17 - 21 ส.ค. 61, 22 - 26 ส.ค. 61, 25 - 29 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 61,
กันยายน 02 - 06 ก.ย. 61, 06 - 09 ก.ย. 61, 09 - 13 ก.ย. 61, 12 - 16 ก.ย. 61,
GTM-07 SDT-14 ไทเป-สวนดอกไม้ SWISS GARDEN-ฟาร์มชิงจิ้ง 4วัน3คืน BYCI  AUG-OCT18
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT-14 ไทเป-สวนดอกไม้ SWISS GARDEN-ฟาร์มชิงจิ้ง 4วัน3คืน BYCI AUG-OCT18
GTM-07 SDT-14 ไทเป-สวนดอกไม้ SWISS GARDEN-ฟาร์มชิงจิ้ง 4วัน3คืน BYCI  AUG-OCT18
เดินทาง 10-13 สิงหาคม 2561 , 12-15 ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 22,222.-
โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  
ราคาเริ่มต้น 22,222
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 10 - 13 ส.ค. 61,
ตุลาคม 12 - 15 ต.ค. 61,
GTM-07 SDT02 TAIWAN TIGER SUMMER 4D3N BY IT JUL-OCT18
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT02 TAIWAN TIGER SUMMER 4D3N BY IT JUL-OCT18
GTM-07 SDT02 TAIWAN TIGER SUMMER 4D3N BY IT JUL-OCT18
เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 61
ราคาเริ่มต้น 14,888.-
โดยสายการบิน TIGER AIR  
ราคาเริ่มต้น 14,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 21 - 24 ก.ค. 61, 28 - 31 ก.ค. 61,
สิงหาคม 09 - 12 ส.ค. 61,
กันยายน 08 - 11 ก.ย. 61, 29 ก.ย. - 02 ต.ค. 61,
ตุลาคม 06 - 10 ต.ค. 61, 13 - 16 ต.ค. 61, 20 - 23 ต.ค. 61,
GTM-16 BT-TPE04 HELLO บินสบายไป ไทเป 6วัน4คืน JUN-OCT18
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-16 BT-TPE04 HELLO บินสบายไป ไทเป 6วัน4คืน JUN-OCT18
GTM-16 BT-TPE04 HELLO บินสบายไป ไทเป 6วัน4คืน JUN-OCT18
เดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 
ราคาเริ่มต้น 17,900.- 
โดยสายการบิน THAI LION AIR 
ราคาเริ่มต้น 17,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 06 - 11 มิ.ย. 61, 13 - 18 มิ.ย. 61, 27 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 04 - 09 ก.ค. 61, 18 - 23 ก.ค. 61, 25 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 01 - 06 ส.ค. 61, 08 - 13 ส.ค. 61, 22 - 27 ส.ค. 61, 29 ส.ค. - 03 ก.ย. 61,
กันยายน 05 - 10 ก.ย. 61, 19 - 24 ก.ย. 61, 26 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
ตุลาคม 03 - 08 ต.ค. 61, 10 - 15 ต.ค. 61, 17 - 22 ต.ค. 61,
GTM-16 TPE01BR-03 บินหรูอยู่สบาย TAIPEI TAIWAN 5D3N JUL-OCT 18 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-16 TPE01BR-03 บินหรูอยู่สบาย TAIPEI TAIWAN 5D3N JUL-OCT 18 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน จิ่วเฟิ่น 5วัน3คืน
เดินทาง ก.ค.-ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 19,900.- 
โดยสายการบิน EVA AIR 
ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 04 - 08 ก.ค. 61, 25 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 09 - 13 ส.ค. 61, 22 - 26 ส.ค. 61,
กันยายน 05 - 09 ก.ย. 61,
ตุลาคม 11 - 15 ต.ค. 61, 19 - 23 ต.ค. 61,
GTM-16 BT-TPE05 มหัศจรรย์ ไทเป เกาสง  6 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-16 BT-TPE05 มหัศจรรย์ ไทเป เกาสง 6 วัน 4 คืน
GTM-16 BT-TPE05 มหัศจรรย์ ไทเป เกาสง  6 วัน 4 คืน (CI)
เดินทาง 07 - 12 สิงหาคม 2561 , 25 - 30 กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 24,900.-บาท
โดยสายการบิน  CHINA AIRLINES (CI)
ราคาเริ่มต้น 24,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 07 - 12 ส.ค. 61,
GTM-12 WS (TPE4-SL Lovely Pro) Taiwan-Rainbow 5D3N Aug-Oct 18 BY SL
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-12 WS (TPE4-SL Lovely Pro) Taiwan-Rainbow 5D3N Aug-Oct 18 BY SL
ทัวร์ไต้หวัน วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านสายรุ้ง หอระลึกเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง 5วัน3คืน
เดินทาง ส.ค.- ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 20,999.- 
โดยสายการบิน THAI LION AIR 
ราคาเริ่มต้น 20,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 09 - 13 ส.ค. 61,
ตุลาคม 12 - 16 ต.ค. 61, 19 - 23 ต.ค. 61,
GTM-10 XW-T29 Taiwan Rainbow 5D3N Jun-Oct 18
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 XW-T29 Taiwan Rainbow 5D3N Jun-Oct 18
GTM-10 XW-T29 Taiwan Rainbow 5D3N Jun-Oct 18
เดินทาง กรกฎาคม - กันยายน  2561      
ราคาเริ่มต้น 12,981.-บาท
โดยสายการบิน NokScoot (WX)
ราคาเริ่มต้น 12,981
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 07 - 11 ก.ค. 61, 13 - 17 ก.ค. 61, 14 - 18 ก.ค. 61, 21 - 25 ก.ค. 61, 27 - 31 ก.ค. 61, 28 ก.ค. - 01 ส.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 07 ส.ค. 61, 04 - 08 ส.ค. 61, 10 - 14 ส.ค. 61, 11 - 15 ส.ค. 61, 17 - 21 ส.ค. 61, 18 - 22 ส.ค. 61, 24 - 28 ส.ค. 61, 25 - 29 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 04 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 05 ก.ย. 61, 07 - 11 ก.ย. 61,
GTM-05 GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-05 GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน
GTM-05 GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน
เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 14,900.-บาท
โดยสายการบิน นกสกู๊ต (NokScoot)
ราคาเริ่มต้น 14,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 21 - 25 มิ.ย. 61, 22 - 26 มิ.ย. 61, 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61, 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61, 30 มิ.ย. - 04 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 01 - 05 ก.ค. 61, 02 - 06 ก.ค. 61, 03 - 07 ก.ค. 61, 04 - 08 ก.ค. 61, 05 - 09 ก.ค. 61, 06 - 10 ก.ค. 61, 07 - 11 ก.ค. 61, 08 - 12 ก.ค. 61, 09 - 13 ก.ค. 61, 10 - 14 ก.ค. 61, 11 - 15 ก.ค. 61, 12 - 16 ก.ค. 61, 13 - 17 ก.ค. 61, 14 - 18 ก.ค. 61, 15 - 19 ก.ค. 61, 16 - 20 ก.ค. 61, 17 - 21 ก.ค. 61, 18 - 22 ก.ค. 61, 19 - 23 ก.ค. 61, 20 - 24 ก.ค. 61, 21 - 25 ก.ค. 61, 22 - 26 ก.ค. 61, 23 - 27 ก.ค. 61, 24 - 28 ก.ค. 61, 25 - 29 ก.ค. 61, 26 - 30 ก.ค. 61, 27 - 31 ก.ค. 61, 28 ก.ค. - 01 ส.ค. 61, 29 ก.ค. - 02 ส.ค. 61, 30 ก.ค. - 03 ส.ค. 61, 31 ก.ค. - 04 ส.ค. 61,
สิงหาคม 01 - 05 ส.ค. 61, 02 - 06 ส.ค. 61, 03 - 07 ส.ค. 61, 04 - 08 ส.ค. 61, 05 - 09 ส.ค. 61, 06 - 10 ส.ค. 61, 07 - 11 ส.ค. 61, 08 - 12 ส.ค. 61, 09 - 13 ส.ค. 61, 10 - 14 ส.ค. 61, 11 - 15 ส.ค. 61, 12 - 16 ส.ค. 61, 13 - 17 ส.ค. 61, 14 - 18 ส.ค. 61, 15 - 19 ส.ค. 61, 16 - 20 ส.ค. 61, 17 - 21 ส.ค. 61, 18 - 22 ส.ค. 61, 19 - 23 ส.ค. 61, 20 - 24 ส.ค. 61, 21 - 25 ส.ค. 61, 22 - 26 ส.ค. 61, 23 - 27 ส.ค. 61, 24 - 28 ส.ค. 61, 25 - 29 ส.ค. 61, 26 - 30 ส.ค. 61, 27 - 31 ส.ค. 61,
GTM-16 BT-TPE05CI มหัศจรรย์ ไทเป เกาสง นั่งรถไฟความเร็วสูง 6D4N AUG-SEP 18 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-16 BT-TPE05CI มหัศจรรย์ ไทเป เกาสง นั่งรถไฟความเร็วสูง 6D4N AUG-SEP 18 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เกาสง 6 วัน 4 คืน
เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 61
เริ่มต้น 24,900 บาท
โดยสายการบิน China Airlines (CI)
ราคาเริ่มต้น 24,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 09 - 13 ส.ค. 61,
กันยายน 25 - 29 ก.ย. 61,
GTM-16 BT-TPE04 Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6D4N JUN-OCT 18 BY SL
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-16 BT-TPE04 Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6D4N JUN-OCT 18 BY SL
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
เริ่มต้น 17,900 บาท
โดยสายการบิน Lion Air (SL)
ราคาเริ่มต้น 17,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 27 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 04 - 09 ก.ค. 61, 18 - 23 ก.ค. 61, 25 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 01 - 06 ส.ค. 61, 08 - 13 ส.ค. 61, 22 - 27 ส.ค. 61, 29 ส.ค. - 03 ก.ย. 61,
กันยายน 05 - 10 ก.ย. 61, 19 - 24 ก.ย. 61, 26 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
ตุลาคม 03 - 08 ต.ค. 61, 10 - 15 ต.ค. 61, 17 - 22 ต.ค. 61,
GTM-16 BT-TPE003 โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 2 อุทยาน 5D3N JUN-OCT 18 BY SL
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-16 BT-TPE003 โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 2 อุทยาน 5D3N JUN-OCT 18 BY SL
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
เริ่มต้น 15,900 บาท
โดยสายการบิน Lion Air (SL)
ราคาเริ่มต้น 15,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 29 มิ.ย. - 03 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 61, 13 - 17 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 07 ส.ค. 61, 07 - 11 ส.ค. 61, 10 - 14 ส.ค. 61, 17 - 21 ส.ค. 61, 24 - 28 ส.ค. 61,
กันยายน 07 - 11 ก.ย. 61, 14 - 18 ก.ย. 61, 21 - 25 ก.ย. 61, 25 - 29 ก.ย. 61, 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 61,
ตุลาคม 02 - 06 ต.ค. 61, 05 - 09 ต.ค. 61, 09 - 13 ต.ค. 61, 12 - 16 ต.ค. 61, 16 - 20 ต.ค. 61, 19 - 23 ต.ค. 61, 23 - 27 ต.ค. 61,
GTM-16 BT-TPE002 โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 5D3N JUN-OCT 18 BY SL
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-16 BT-TPE002 โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 5D3N JUN-OCT 18 BY SL
ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
เริ่มต้น 14,900 บาท
โดยสายการบิน Lion Air (SL)
ราคาเริ่มต้น 14,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 29 มิ.ย. - 03 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 61, 13 - 17 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 07 ส.ค. 61, 07 - 11 ส.ค. 61, 10 - 14 ส.ค. 61, 17 - 21 ส.ค. 61, 24 - 28 ส.ค. 61,
กันยายน 07 - 11 ก.ย. 61, 14 - 18 ก.ย. 61, 21 - 25 ก.ย. 61, 25 - 29 ก.ย. 61, 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 61,
ตุลาคม 02 - 06 ต.ค. 61, 05 - 09 ต.ค. 61, 09 - 13 ต.ค. 61, 12 - 16 ต.ค. 61, 16 - 20 ต.ค. 61, 19 - 23 ต.ค. 61, 23 - 27 ต.ค. 61,