GTM-25 ST7 GOLD170016 TAIWAN อารีซาน เบาเบา 5วัน3คืน AUG-DEC18 BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST7 GOLD170016 TAIWAN อารีซาน เบาเบา 5วัน3คืน AUG-DEC18 BR
ทัวร์ไต้หวัน อารีซัน จิ่วเฟิ่น ไทเป101 เหย่หลิ่ว 5วัน3คืน
เดินทาง ส.ค.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 19,900.- 
โดยสายการบิน EVA AIR  
ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 08 - 12 ส.ค. 61,
กันยายน 26 - 30 ก.ย. 61,
ตุลาคม 21 - 25 ต.ค. 61, 22 - 26 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 02 - 06 พ.ย. 61, 09 - 13 พ.ย. 61, 23 - 27 พ.ย. 61,
ธันวาคม 05 - 09 ธ.ค. 61, 12 - 16 ธ.ค. 61,
GTM-25 ST0-9  GOLD180014 TAIWAN EVA PRO ฝุดฝุด 4วัน3คืน JUL-DEC18 BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST0-9 GOLD180014 TAIWAN EVA PRO ฝุดฝุด 4วัน3คืน JUL-DEC18 BR
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4วัน3คืน
เดินทาง ก.ค.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 20,900.- 
โดยสายการบิน EVA AIR  
ราคาเริ่มต้น 20,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 11 - 14 ส.ค. 61, 18 - 21 ส.ค. 61,
กันยายน 01 - 04 ก.ย. 61, 15 - 18 ก.ย. 61,
ตุลาคม 06 - 09 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 10 - 13 พ.ย. 61, 24 - 27 พ.ย. 61,
ธันวาคม 08 - 11 ธ.ค. 61, 15 - 18 ธ.ค. 61,