GTM-05 GO1TPE-BR002 TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6 วัน 4 คืน BYBR SEP-DEC18
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-05 GO1TPE-BR002 TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6 วัน 4 คืน BYBR SEP-DEC18
GTM-05 GO1TPE-BR002 TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6 วัน 4 คืน BYBR SEP-DEC18
ทัวร์ไต้หวัน
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป 
เดินทาง :   กันยายน - ธันวาคม  2561
สายการบิน :  EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 25,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 21 - 26 ก.ย. 61,
ตุลาคม 05 - 10 ต.ค. 61, 07 - 12 ต.ค. 61, 08 - 13 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 10 - 15 พ.ย. 61, 12 - 17 พ.ย. 61, 19 - 24 พ.ย. 61,
ธันวาคม 01 - 06 ธ.ค. 61, 11 - 16 ธ.ค. 61,
GTM-01 TPE23 T-DED FAMOUS IN TAIWAN 4D3N BYCI SEP-OCT18
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 TPE23 T-DED FAMOUS IN TAIWAN 4D3N BYCI SEP-OCT18
ทัวร์ไต้หวัน
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
เดินทาง : เดือนกันยายน - ตุลาคม 
สายการบิน :  CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 17,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 20 - 23 ก.ย. 61, 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
ตุลาคม 04 - 07 ต.ค. 61, 05 - 08 ต.ค. 61, 12 - 15 ต.ค. 61, 19 - 22 ต.ค. 61,
GTM-25 ST7 GOLD170016 TAIWAN อารีซาน เบาเบา 5วัน3คืน AUG-DEC18 BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST7 GOLD170016 TAIWAN อารีซาน เบาเบา 5วัน3คืน AUG-DEC18 BR
ทัวร์ไต้หวัน อารีซัน จิ่วเฟิ่น ไทเป101 เหย่หลิ่ว 5วัน3คืน
เดินทาง ส.ค.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 19,900.- 
โดยสายการบิน EVA AIR  
ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 08 - 12 ส.ค. 61,
กันยายน 26 - 30 ก.ย. 61,
ตุลาคม 21 - 25 ต.ค. 61, 22 - 26 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 02 - 06 พ.ย. 61, 09 - 13 พ.ย. 61, 23 - 27 พ.ย. 61,
ธันวาคม 05 - 09 ธ.ค. 61, 12 - 16 ธ.ค. 61,
GTM-25 ST0-9  GOLD180014 TAIWAN EVA PRO ฝุดฝุด 4วัน3คืน JUL-DEC18 BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST0-9 GOLD180014 TAIWAN EVA PRO ฝุดฝุด 4วัน3คืน JUL-DEC18 BR
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4วัน3คืน
เดินทาง ก.ค.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 20,900.- 
โดยสายการบิน EVA AIR  
ราคาเริ่มต้น 20,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 11 - 14 ส.ค. 61, 18 - 21 ส.ค. 61,
กันยายน 01 - 04 ก.ย. 61, 15 - 18 ก.ย. 61,
ตุลาคม 06 - 09 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 10 - 13 พ.ย. 61, 24 - 27 พ.ย. 61,
ธันวาคม 08 - 11 ธ.ค. 61, 15 - 18 ธ.ค. 61,
GTM-25 ST0-3 GOLD180015 ไต้หวันตู้หูวว์ 4วัน2คืน JUL-DEC18 BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST0-3 GOLD180015 ไต้หวันตู้หูวว์ 4วัน2คืน JUL-DEC18 BR
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เถาหยวน ไทเป ไทจง 4วัน2คืน
เดินทาง ก.ค.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 18,900.- 
โดยสายการบิน EVA AIR  
ราคาเริ่มต้น 18,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 03 - 06 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 03 ก.ย. 61,
กันยายน 07 - 10 ก.ย. 61, 21 - 24 ก.ย. 61,
ตุลาคม 03 - 06 ต.ค. 61, 12 - 15 ต.ค. 61, 21 - 24 ต.ค. 61,
GTM-25 ST0-1 GOLD170001 TAIWAN TIGER PRO ดีเฟ่อร์ 4วัน3คืน MAR-OCT18 IT
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST0-1 GOLD170001 TAIWAN TIGER PRO ดีเฟ่อร์ 4วัน3คืน MAR-OCT18 IT
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4วัน3คืน
เดินทาง มี.ค.-ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 17,900.- 
โดยสายการบิน TIGER AIR (IT)
ราคาเริ่มต้น 17,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 02 - 05 ส.ค. 61, 16 - 19 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 14 - 17 ก.ย. 61, 21 - 24 ก.ย. 61,
ตุลาคม 05 - 08 ต.ค. 61, 12 - 15 ต.ค. 61,
GTM-25 FT1 GOLD180012  TAIWAN TIGER FIGHTER 4วัน3คืน FEB-OCT18 BYIT
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 FT1 GOLD180012 TAIWAN TIGER FIGHTER 4วัน3คืน FEB-OCT18 BYIT
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว 4วัน3คืน
เดินทาง ก.พ.-ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 13,999.- 
โดยสายการบิน TIGER AIR 
ราคาเริ่มต้น 13,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 02 - 05 ส.ค. 61, 16 - 19 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 14 - 17 ก.ย. 61, 21 - 24 ก.ย. 61,
ตุลาคม 05 - 08 ต.ค. 61, 12 - 15 ต.ค. 61,
GTM-18 SWEETY TAIWAN 4D3N JUL-SEP18 TG
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-18 SWEETY TAIWAN 4D3N JUL-SEP18 TG
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน วัดพระถังซัมจั๋ง ชิมชาอู่หลง  4วัน3คืน
เดินทาง ก.ค.- ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น 18,999.- 
โดยสายการบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้น 18,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 27 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 02 - 05 ส.ค. 61, 25 - 28 ส.ค. 61,
กันยายน 13 - 16 ก.ย. 61, 27 - 30 ก.ย. 61,
GTM-10 XW-T30 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน AUG-SEP
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 XW-T30 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน AUG-SEP
GTM-10 XW-T30 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน AUG-SEP18
เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2561
ราคาเพียง 12,888.-
โดยสายการบิน NOK SCOOT(XW)
ราคาเริ่มต้น 12,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 10 - 14 ส.ค. 61, 11 - 15 ส.ค. 61, 17 - 21 ส.ค. 61, 22 - 26 ส.ค. 61, 25 - 29 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 61,
กันยายน 02 - 06 ก.ย. 61, 06 - 09 ก.ย. 61, 09 - 13 ก.ย. 61, 12 - 16 ก.ย. 61,
GTM-09C CSTPETG01 ไต้หวัน ชานมไข่มุก อาลีซาน ตึกไทเป101 4วัน3คืน BYTG SEP18
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-09C CSTPETG01 ไต้หวัน ชานมไข่มุก อาลีซาน ตึกไทเป101 4วัน3คืน BYTG SEP18
GTM-09C CSTPETG01 ไต้หวัน ชานมไข่มุก อาลีซาน ตึกไทเป101 4วัน3คืน BYTG SEP18 
เดินทาง วันที่ 06-09 กันยายน 2561 / วันที่ 27-30 กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 18,899.-
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
ราคาเริ่มต้น 18,899
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 06 - 09 ก.ย. 61, 27 - 30 ก.ย. 61,
GTM-07 SDT02 TAIWAN TIGER SUMMER 4D3N BY IT JUL-OCT18
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT02 TAIWAN TIGER SUMMER 4D3N BY IT JUL-OCT18
GTM-07 SDT02 TAIWAN TIGER SUMMER 4D3N BY IT JUL-OCT18
เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 61
ราคาเริ่มต้น 14,888.-
โดยสายการบิน TIGER AIR  
ราคาเริ่มต้น 14,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 21 - 24 ก.ค. 61, 28 - 31 ก.ค. 61,
สิงหาคม 09 - 12 ส.ค. 61,
กันยายน 08 - 11 ก.ย. 61, 29 ก.ย. - 02 ต.ค. 61,
ตุลาคม 06 - 10 ต.ค. 61, 13 - 16 ต.ค. 61, 20 - 23 ต.ค. 61,
GTM-16 BT-TPE04 HELLO บินสบายไป ไทเป 6วัน4คืน JUN-OCT18
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-16 BT-TPE04 HELLO บินสบายไป ไทเป 6วัน4คืน JUN-OCT18
GTM-16 BT-TPE04 HELLO บินสบายไป ไทเป 6วัน4คืน JUN-OCT18
เดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 
ราคาเริ่มต้น 17,900.- 
โดยสายการบิน THAI LION AIR 
ราคาเริ่มต้น 17,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 06 - 11 มิ.ย. 61, 13 - 18 มิ.ย. 61, 27 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 04 - 09 ก.ค. 61, 18 - 23 ก.ค. 61, 25 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 01 - 06 ส.ค. 61, 08 - 13 ส.ค. 61, 22 - 27 ส.ค. 61, 29 ส.ค. - 03 ก.ย. 61,
กันยายน 05 - 10 ก.ย. 61, 19 - 24 ก.ย. 61, 26 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
ตุลาคม 03 - 08 ต.ค. 61, 10 - 15 ต.ค. 61, 17 - 22 ต.ค. 61,
GTM-16 TPE01BR-03 บินหรูอยู่สบาย TAIPEI TAIWAN 5D3N JUL-OCT 18 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-16 TPE01BR-03 บินหรูอยู่สบาย TAIPEI TAIWAN 5D3N JUL-OCT 18 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน จิ่วเฟิ่น 5วัน3คืน
เดินทาง ก.ค.-ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 19,900.- 
โดยสายการบิน EVA AIR 
ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 04 - 08 ก.ค. 61, 25 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 09 - 13 ส.ค. 61, 22 - 26 ส.ค. 61,
กันยายน 05 - 09 ก.ย. 61,
ตุลาคม 11 - 15 ต.ค. 61, 19 - 23 ต.ค. 61,
GTM-05 GO1TPE-BR001 TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EVA 5D3N SEP-DEC 18 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-05 GO1TPE-BR001 TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EVA 5D3N SEP-DEC 18 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน อาหลี่ซัน 5 วัน 3 คืน
เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
เริ่มต้น 20,900 บาท
โดยสายการบิน Eva Air (BR)
ราคาเริ่มต้น 20,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 15 - 19 ก.ย. 61,
ตุลาคม 04 - 08 ต.ค. 61, 12 - 16 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 07 - 11 พ.ย. 61, 17 - 21 พ.ย. 61,
ธันวาคม 08 - 12 ธ.ค. 61, 15 - 19 ธ.ค. 61, 22 - 26 ธ.ค. 61,
GTM-10 XW-T29 Taiwan Rainbow 5D3N Jun-Oct 18
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 XW-T29 Taiwan Rainbow 5D3N Jun-Oct 18
GTM-10 XW-T29 Taiwan Rainbow 5D3N Jun-Oct 18
เดินทาง กรกฎาคม - กันยายน  2561      
ราคาเริ่มต้น 12,981.-บาท
โดยสายการบิน NokScoot (WX)
ราคาเริ่มต้น 12,981
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 07 - 11 ก.ค. 61, 13 - 17 ก.ค. 61, 14 - 18 ก.ค. 61, 21 - 25 ก.ค. 61, 27 - 31 ก.ค. 61, 28 ก.ค. - 01 ส.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 07 ส.ค. 61, 04 - 08 ส.ค. 61, 10 - 14 ส.ค. 61, 11 - 15 ส.ค. 61, 17 - 21 ส.ค. 61, 18 - 22 ส.ค. 61, 24 - 28 ส.ค. 61, 25 - 29 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 04 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 05 ก.ย. 61, 07 - 11 ก.ย. 61,
GTM-16 BT-TPE05CI มหัศจรรย์ ไทเป เกาสง นั่งรถไฟความเร็วสูง 6D4N AUG-SEP 18 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-16 BT-TPE05CI มหัศจรรย์ ไทเป เกาสง นั่งรถไฟความเร็วสูง 6D4N AUG-SEP 18 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เกาสง 6 วัน 4 คืน
เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 61
เริ่มต้น 24,900 บาท
โดยสายการบิน China Airlines (CI)
ราคาเริ่มต้น 24,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 09 - 13 ส.ค. 61,
กันยายน 25 - 29 ก.ย. 61,
GTM-16 BT-TPE04 Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6D4N JUN-OCT 18 BY SL
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-16 BT-TPE04 Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6D4N JUN-OCT 18 BY SL
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
เริ่มต้น 17,900 บาท
โดยสายการบิน Lion Air (SL)
ราคาเริ่มต้น 17,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 27 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 04 - 09 ก.ค. 61, 18 - 23 ก.ค. 61, 25 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 01 - 06 ส.ค. 61, 08 - 13 ส.ค. 61, 22 - 27 ส.ค. 61, 29 ส.ค. - 03 ก.ย. 61,
กันยายน 05 - 10 ก.ย. 61, 19 - 24 ก.ย. 61, 26 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
ตุลาคม 03 - 08 ต.ค. 61, 10 - 15 ต.ค. 61, 17 - 22 ต.ค. 61,
GTM-16 BT-TPE003 โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 2 อุทยาน 5D3N JUN-OCT 18 BY SL
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-16 BT-TPE003 โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 2 อุทยาน 5D3N JUN-OCT 18 BY SL
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
เริ่มต้น 15,900 บาท
โดยสายการบิน Lion Air (SL)
ราคาเริ่มต้น 15,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 29 มิ.ย. - 03 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 61, 13 - 17 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 07 ส.ค. 61, 07 - 11 ส.ค. 61, 10 - 14 ส.ค. 61, 17 - 21 ส.ค. 61, 24 - 28 ส.ค. 61,
กันยายน 07 - 11 ก.ย. 61, 14 - 18 ก.ย. 61, 21 - 25 ก.ย. 61, 25 - 29 ก.ย. 61, 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 61,
ตุลาคม 02 - 06 ต.ค. 61, 05 - 09 ต.ค. 61, 09 - 13 ต.ค. 61, 12 - 16 ต.ค. 61, 16 - 20 ต.ค. 61, 19 - 23 ต.ค. 61, 23 - 27 ต.ค. 61,
GTM-16 BT-TPE002 โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 5D3N JUN-OCT 18 BY SL
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-16 BT-TPE002 โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 5D3N JUN-OCT 18 BY SL
ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
เริ่มต้น 14,900 บาท
โดยสายการบิน Lion Air (SL)
ราคาเริ่มต้น 14,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 29 มิ.ย. - 03 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 61, 13 - 17 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 07 ส.ค. 61, 07 - 11 ส.ค. 61, 10 - 14 ส.ค. 61, 17 - 21 ส.ค. 61, 24 - 28 ส.ค. 61,
กันยายน 07 - 11 ก.ย. 61, 14 - 18 ก.ย. 61, 21 - 25 ก.ย. 61, 25 - 29 ก.ย. 61, 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 61,
ตุลาคม 02 - 06 ต.ค. 61, 05 - 09 ต.ค. 61, 09 - 13 ต.ค. 61, 12 - 16 ต.ค. 61, 16 - 20 ต.ค. 61, 19 - 23 ต.ค. 61, 23 - 27 ต.ค. 61,
GTM-16 BT-TPE01 ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5D3N JUL-OCT 18 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-16 BT-TPE01 ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5D3N JUL-OCT 18 BY BR
ไต้หวัน ไทเป นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน 5 วัน 3 คืน
เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 61
เริ่มต้น 19,900 บาท
โดยสายการบิน Eva Air (BR)
ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 09 พ.ค. - 09 ก.ย. 61,
กรกฎาคม 04 - 08 ก.ค. 61, 25 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 09 - 13 ส.ค. 61, 22 - 26 ส.ค. 61,
กันยายน 05 - 09 ก.ย. 61,
ตุลาคม 11 - 15 ต.ค. 61, 19 - 23 ต.ค. 61,