GTM-08 VZ01 TAIWAN TAICHUNG 5D4N ซุปตาร์ฟินนาเล่ JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-08 VZ01 TAIWAN TAICHUNG 5D4N ซุปตาร์ฟินนาเล่ JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน อุทยานอาลีซัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ตึกไทเป101 อุทยานปีเหยหลิ่ว
เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 2560
ราคา 19,900.-
สายการบิน Thai Veitjet
ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 11 - 15 ก.ค. 60, 25 - 29 ก.ค. 60,
สิงหาคม 08 - 12 ส.ค. 60, 22 - 26 ส.ค. 60,
กันยายน 05 - 09 ก.ย. 60, 19 - 23 ก.ย. 60,
GTM-01 WONDERFUL TAIWAN 5D4N OCT-DEC 17 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 WONDERFUL TAIWAN 5D4N OCT-DEC 17 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านปีศาจ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ ตึกไทเป101
เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2560
ราคา 21,900.-
สายการบิน Eva Air
ราคาเริ่มต้น 21,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 07 - 11 ต.ค. 60, 16 - 20 ต.ค. 60, 23 - 27 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 04 พ.ย. - 08 ธ.ค. 60, 11 - 15 พ.ย. 60, 25 - 29 พ.ย. 60,
ธันวาคม 09 - 13 ธ.ค. 60, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61,
GTM-07 ไต้หวัน หว่ออ้ายหนี่ FREE&EASY 5D4N JUL-OCT 17 BY IT
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 ไต้หวัน หว่ออ้ายหนี่ FREE&EASY 5D4N JUL-OCT 17 BY IT
ทัวร์ ไต้หวัน หว่ออ้ายหนี่ FREE&EASY 5วัน4คืน
เดินทาง ก.ค - ต.ค 2560
ราคาเริ่มต้น 18,555 บาท
เดินทางโดยสายการบิน Tiger Air
ราคาเริ่มต้น 18,555
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 60,
ตุลาคม 19 - 23 ต.ค. 60,
GTM-01 TPE03 AUG-SEP 17 TAIWAN SUPER SAVE 5D3N BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 TPE03 AUG-SEP 17 TAIWAN SUPER SAVE 5D3N BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง 5วัน3คืน
 เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน
โดยสายการบิน Nookscoot
เริ่มต้น 13,777.-
ราคาเริ่มต้น 13,777
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 19 - 23 ก.ค. 60,
สิงหาคม 06 ส.ค. - 10 ก.ย. 60, 09 - 13 ส.ค. 60, 10 - 14 ส.ค. 60, 11 - 15 ส.ค. 60, 16 - 20 ส.ค. 60, 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 60,
กันยายน 01 - 05 ก.ย. 60, 06 - 10 ก.ย. 60, 13 - 17 ก.ย. 60, 29 ก.ย. - 03 ต.ค. 60,
GTM-07 SDT07 TAIWAN HUALIEN TAITUNG TAIPEI 5D4N JUL-AUG 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT07 TAIWAN HUALIEN TAITUNG TAIPEI 5D4N JUL-AUG 17 BY VZ
ทัวไต้หวัน 5วัน4คืน นั่งบอลลูนชมเมือง ฮวาเหลียน ไถตง ไทเป อุทยานทาโรโกะ ระบำพื้นเมือง
เดินทาง ก.ค.-ส.ต. 60
ราคา 19,900.-
สายการบิน Thai Viet Jet

ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 04 - 08 ก.ค. 60, 18 - 22 ก.ค. 60,
สิงหาคม 01 - 05 ส.ค. 60, 15 - 19 ส.ค. 60,
GTM-25 ST10 ไต้หวัน เกาสง โฮ๊ะโฮ๊ะ   4วัน3คืน 20-23 OCT 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST10 ไต้หวัน เกาสง โฮ๊ะโฮ๊ะ 4วัน3คืน 20-23 OCT 17 BY CI
ทัวไต้หวัน เกาสง ไทเป ไทจง หนานโถว 4วัน3คืน
เดินทาง 20-23 ตุลาคม 60
ราคา 24,900 บาท
โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 24,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 20 - 23 ต.ค. 60,
GTM-25 ST8 ไต้หวัน อาหลี่ซัน ฮิฮิ 5D4N JUL-OCT 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST8 ไต้หวัน อาหลี่ซัน ฮิฮิ 5D4N JUL-OCT 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน อาหลี่ซัน ไทเป ไทจง หนานโถว 5วัน4คืน
เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม
ราคา 21,500 
โดยสายการบิน china airlines
ราคาเริ่มต้น 21,500
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 08 - 12 ก.ค. 60, 15 - 19 ก.ค. 60,
สิงหาคม 05 - 09 ส.ค. 60, 26 - 30 ส.ค. 60,
กันยายน 09 - 13 ก.ย. 60, 23 - 27 ก.ย. 60,
ตุลาคม 07 - 11 ต.ค. 60, 21 - 25 ต.ค. 60,
GTM-25 ST1-VIP TAIWAN ดี๊ดี 5D3N JUL-AUG 17 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST1-VIP TAIWAN ดี๊ดี 5D3N JUL-AUG 17 BY BR
 ทัวร์ใต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว 5วัน3คืน 
เดินทาง กรกฎาคม-สิงหาคม
ราคา 32,900.-
โดยสายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 32,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 60, 14 - 18 ก.ค. 60, 27 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 08 ส.ค. 60, 09 - 13 ส.ค. 60, 17 - 21 ส.ค. 60, 25 - 29 ส.ค. 60,
GTM 25  ST2 กด LIKE TAIWAN ทาโรโกะ ไทเป - ไทจง - JUL-OCT 17
ทัวร์ไต้หวัน
GTM 25 ST2 กด LIKE TAIWAN ทาโรโกะ ไทเป - ไทจง - JUL-OCT 17
ทัวร์ใต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมโชว์โลมา 5วัน4คืน 
เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 
ราคา 32,900 
โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 32,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 17 - 21 มิ.ย. 60, 24 - 28 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 01 - 05 ก.ค. 60, 15 - 19 ก.ค. 60, 22 - 26 ก.ค. 60, 29 ก.ค. - 02 ส.ค. 60,
สิงหาคม 05 - 09 ส.ค. 60, 19 - 23 ส.ค. 60, 26 - 30 ส.ค. 60,
กันยายน 02 - 06 ก.ย. 60, 16 - 20 ก.ย. 60, 23 - 27 ก.ย. 60,
ตุลาคม 07 - 11 ต.ค. 60, 14 - 18 ต.ค. 60, 21 - 25 ต.ค. 60,
GTM-26 GT-TPE XW01 TAIWAN HOT PROMOTION 5D3N SEP-OCT 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-26 GT-TPE XW01 TAIWAN HOT PROMOTION 5D3N SEP-OCT 17 BY XW
ทัวร์ ไต้หวัน 5วัน3คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เดินทาง กันยายน-ตุลาคม 2560
เริ่มต้น 9,991 บาท
สายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 9,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 01 - 05 ก.ย. 60, 02 - 06 ก.ย. 60, 03 - 07 ก.ย. 60, 04 - 08 ก.ย. 60, 05 - 09 ก.ย. 60, 06 - 10 ก.ย. 60, 07 - 11 ก.ย. 60, 08 - 12 ก.ย. 60, 09 - 13 ก.ย. 60, 10 - 14 ก.ย. 60, 11 - 15 ก.ย. 60, 12 - 16 ก.ย. 60, 13 - 17 ก.ย. 60, 14 - 18 ก.ย. 60, 15 - 19 ก.ย. 60, 16 - 20 ก.ย. 60, 17 - 21 ก.ย. 60, 18 - 22 ก.ย. 60, 19 - 23 ก.ย. 60, 20 - 24 ก.ย. 60, 21 - 25 ก.ย. 60, 22 - 26 ก.ย. 60, 23 - 27 ก.ย. 60, 24 - 28 ก.ย. 60, 25 - 29 ก.ย. 60, 26 - 30 ก.ย. 60, 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 60, 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 60, 29 ก.ย. - 03 ต.ค. 60, 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 60,
ตุลาคม 01 - 05 ต.ค. 60, 02 - 06 ต.ค. 60, 03 - 07 ต.ค. 60, 04 - 08 ต.ค. 60, 05 - 09 ต.ค. 60, 06 - 10 ต.ค. 60, 07 - 11 ต.ค. 60, 08 - 12 ต.ค. 60, 09 - 13 ต.ค. 60, 10 - 14 ต.ค. 60, 11 - 15 ต.ค. 60, 12 - 16 ต.ค. 60, 13 - 17 ต.ค. 60, 14 - 18 ต.ค. 60, 15 - 19 ต.ค. 60, 16 - 20 ต.ค. 60, 17 - 21 ต.ค. 60, 18 - 22 ต.ค. 60, 19 - 23 ต.ค. 60, 20 - 24 ต.ค. 60, 21 - 25 ต.ค. 60, 23 - 26 ต.ค. 60, 24 - 27 ต.ค. 60,
GTM-10 XW-T20 TAIWAN SO COOL 5D3N OCT-JAN 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 XW-T20 TAIWAN SO COOL 5D3N OCT-JAN 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน3คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานเหย่หลิ่ว  
เดินทาง ต.ค.-ม.ค. 61
ราคา 13,888-
สายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 13,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 02 - 06 ต.ค. 60, 06 - 10 ต.ค. 60, 16 - 20 ต.ค. 60, 20 - 24 ต.ค. 60, 22 - 26 ต.ค. 60, 23 - 27 ต.ค. 60, 26 - 30 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 02 - 06 พ.ย. 60, 05 - 09 พ.ย. 60, 09 - 13 พ.ย. 60, 12 - 16 พ.ย. 60, 16 - 20 พ.ย. 60, 19 - 23 พ.ย. 60, 23 - 27 พ.ย. 60, 26 - 30 พ.ย. 60, 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 60,
ธันวาคม 04 - 08 ธ.ค. 60, 07 - 11 ธ.ค. 60, 13 - 17 ธ.ค. 60, 17 - 21 ธ.ค. 60, 21 - 25 ธ.ค. 60, 27 - 31 ธ.ค. 60, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 61,
มกราคม 10 - 14 ม.ค. 61, 14 - 18 ม.ค. 61, 18 - 22 ม.ค. 61, 24 - 28 ม.ค. 61, 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 61,
GTM-07 SDT06 TAIWAN ALISHAN KAOHSIUNG CINGJING CHIAYA 6D5N JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT06 TAIWAN ALISHAN KAOHSIUNG CINGJING CHIAYA 6D5N JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน 6วัน5คืน อาริซัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา เกาสง ฟาร์มชิงจิ้ง ไทเป
เดินทาง ก.ค-ก.ย.60
ราคา 22,900-
สายการบิน Thai Vietjet Air
ราคาเริ่มต้น 22,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 01 - 06 ก.ค. 60, 06 - 11 ก.ค. 60, 15 - 20 ก.ค. 60, 20 - 25 ก.ค. 60, 29 ก.ค. - 03 ส.ค. 60,
สิงหาคม 03 - 08 ส.ค. 60, 12 - 17 ส.ค. 60, 17 - 22 ส.ค. 60, 26 - 31 ส.ค. 60, 31 ส.ค. - 05 ก.ย. 60,
กันยายน 09 - 14 ก.ย. 60, 14 - 19 ก.ย. 60, 23 - 28 ก.ย. 60,
GTM-07 SDT04 TAIWAN TAICHUNG ALISHAN CINGJING TAIPEI 5D4N JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT04 TAIWAN TAICHUNG ALISHAN CINGJING TAIPEI 5D4N JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา นั่งรถไฟโบราณ เที่ยวชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอารีซัน วัดเหวินอู่ ชมวัดจงไถซานซื่อ
เดินทาง ก.ค-ก.ย. 60
ราคา 19,900-
สายการบิน Thai Vietjet
ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 11 - 15 ก.ค. 60, 25 - 29 ก.ค. 60,
สิงหาคม 08 - 12 ส.ค. 60, 22 - 26 ส.ค. 60,
กันยายน 05 - 09 ก.ย. 60, 19 - 23 ก.ย. 60,
GTM-07 SDT-05 TAIWAN TAICHUNG ALISHAN TAROKO YEHLIU 6D5N JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT-05 TAIWAN TAICHUNG ALISHAN TAROKO YEHLIU 6D5N JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน 3 อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหยหลิ่ว 6 วัน 5 คืน
เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 60
เพียง 23,900 บาท
โดยสายการบิน Thai Vietjet Air
ราคาเริ่มต้น 23,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 01 - 06 ก.ค. 60, 06 - 11 ก.ค. 60, 15 - 20 ก.ค. 60, 20 - 25 ก.ค. 60, 29 ก.ค. - 03 ส.ค. 60,
สิงหาคม 03 - 08 ส.ค. 60, 12 - 17 ส.ค. 60, 17 - 22 ส.ค. 60, 26 - 31 ส.ค. 60, 31 ส.ค. - 05 ก.ย. 60,
กันยายน 09 - 14 ก.ย. 60, 14 - 19 ก.ย. 60, 23 - 28 ก.ย. 60,
GTM-19 TAIWAN CHIC CHIC 5D3N AUG-SEP 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-19 TAIWAN CHIC CHIC 5D3N AUG-SEP 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา หมุ่บ้านสายรุ้ง 5วัน3คืน
เดินทาง สิงหาคม-กันยายน 60
เริ่มต้น 13.999 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot

ราคาเริ่มต้น 13,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 03 - 07 ส.ค. 60, 09 - 13 ส.ค. 60, 19 - 23 ส.ค. 60,
กันยายน 09 - 13 ก.ย. 60, 20 - 24 ก.ย. 60,
GTM-25 TAIWAN อาลีซานเบาเบา 5D3N MAY-AUG 17 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 TAIWAN อาลีซานเบาเบา 5D3N MAY-AUG 17 BY BR
เที่ยวไต้หวัน อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-สิงหาคม 60
ราคาเริ่มต้น 19,900.-
โดยสายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 26 - 30 พ.ค. 60, 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 60,
มิถุนายน 03 - 07 มิ.ย. 60, 09 - 13 มิ.ย. 60, 16 - 20 มิ.ย. 60, 23 - 27 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย. - 04 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 60, 14 - 18 ก.ค. 60, 27 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 08 ส.ค. 60, 09 - 13 ส.ค. 60,
GTM-10 XW-Tspecial TAIWAN SPECIAL 5D3N BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 XW-Tspecial TAIWAN SPECIAL 5D3N BY XW
เที่ยวไต้หวัน ไทเป ไทจง อาบน้ำแร่เจียวซี เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
เดินทาง 19-23 มิ.ย. / 9-13 ก.ค. 60
เพียง 14,988 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 14,988
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 19 - 23 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 09 - 13 ก.ค. 60,
GTM-10 XW-T19 BEST TAIWAN 5D3N OCT-JAN 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 XW-T19 BEST TAIWAN 5D3N OCT-JAN 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิน ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน 
เดินทาง ตุลาคม - มกราคม 61
ราคาเริ่มต้น 14,888.-
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 14,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 03 - 07 ก.ย. 60, 10 - 14 ก.ย. 60,
GTM-10 XW-T13 TAIWAN LOVER 5D3N APR-JUL 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 XW-T13 TAIWAN LOVER 5D3N APR-JUL 17 BY XW
เที่ยวไต้หวัน ชมตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดเหวินหวู่ 5วัน3คืน
เดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 60
ราคาเริ่มต้น 15,988.-
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 15,988
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 02 - 06 เม.ย. 60, 04 - 08 เม.ย. 60, 05 - 09 เม.ย. 60, 07 - 11 เม.ย. 60, 09 - 13 เม.ย. 60, 10 - 14 เม.ย. 60, 11 - 15 เม.ย. 60, 12 - 16 เม.ย. 60, 13 - 17 เม.ย. 60, 14 - 18 เม.ย. 60, 19 - 23 เม.ย. 60, 23 - 27 เม.ย. 60, 26 - 30 เม.ย. 60, 28 เม.ย. - 02 พ.ค. 60, 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 03 - 07 พ.ค. 60, 06 - 10 พ.ค. 60, 09 - 13 พ.ค. 60, 10 - 14 พ.ค. 60, 15 - 19 พ.ค. 60, 17 - 21 พ.ค. 60, 21 - 25 พ.ค. 60, 23 - 27 พ.ค. 60, 26 - 30 พ.ค. 60,
มิถุนายน 02 - 06 มิ.ย. 60, 03 - 07 มิ.ย. 60, 06 - 10 มิ.ย. 60, 09 - 13 มิ.ย. 60, 11 - 15 มิ.ย. 60, 14 - 18 มิ.ย. 60, 16 - 20 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60, 23 - 27 มิ.ย. 60, 26 - 30 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย. - 04 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 02 - 06 ก.ค. 60, 05 - 09 ก.ค. 60, 06 - 10 ก.ค. 60, 07 - 11 ก.ค. 60, 09 - 13 ก.ค. 60, 10 - 14 ก.ค. 60, 14 - 18 ก.ค. 60, 16 - 20 ก.ค. 60, 19 - 23 ก.ค. 60, 23 - 27 ก.ค. 60, 26 - 30 ก.ค. 60,
GTM-10 XW-T21 TAIWAN ALISHAN 6D4N OCT-JAN 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 XW-T21 TAIWAN ALISHAN 6D4N OCT-JAN 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน
เดินทาง ตุลาคม-มกราคม 2561
เริ่มต้น 18,988.-
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 18,988
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 03 - 08 ต.ค. 60, 10 - 15 ต.ค. 60, 17 - 22 ต.ค. 60, 19 - 24 ต.ค. 60, 24 - 29 ต.ค. 60, 25 - 30 ต.ค. 60, 26 - 31 ต.ค. 60, 31 ต.ค. - 05 พ.ย. 60,
พฤศจิกายน 09 - 14 พ.ย. 60, 16 - 21 พ.ย. 60, 23 - 28 พ.ย. 60, 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. 60, 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 60,
ธันวาคม 06 - 11 ธ.ค. 60, 07 - 12 ธ.ค. 60, 14 - 19 ธ.ค. 60, 21 - 26 ธ.ค. 60, 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61, 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61, 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 61, 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 61,
มกราคม 11 - 16 ม.ค. 61, 18 - 23 ม.ค. 61, 25 - 30 ม.ค. 61,