GTM-26 GT-TPE XW06 TAIWAN สบายพาเพลิน SUN MOON LAKE 5D3N MAR-JUL 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-26 GT-TPE XW06 TAIWAN สบายพาเพลิน SUN MOON LAKE 5D3N MAR-JUL 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทเปตึก101 สบายพาเพลิน 5วัน3คืน
เดินทาง มีนาคม-กรกฎาคม 61
ราคาเริ่มต้น 13,991.-
โดยสายการบิน NoK scoot
ราคาเริ่มต้น 13,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 13 - 17 มี.ค. 61, 14 - 18 มี.ค. 61, 25 - 29 มี.ค. 61, 27 - 31 มี.ค. 61, 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 61, 30 มี.ค. - 03 เม.ย. 61, 31 มี.ค. - 04 เม.ย. 61,
เมษายน 01 - 05 เม.ย. 61, 02 - 06 เม.ย. 61, 03 - 07 เม.ย. 61, 04 - 08 เม.ย. 61, 05 - 09 เม.ย. 61, 06 - 10 เม.ย. 61, 07 - 11 เม.ย. 61, 08 - 12 เม.ย. 61, 09 - 13 เม.ย. 61, 10 - 14 เม.ย. 61, 11 - 15 เม.ย. 61, 12 - 16 เม.ย. 61, 13 - 17 เม.ย. 61, 14 - 18 เม.ย. 61, 15 - 19 เม.ย. 61, 16 - 20 เม.ย. 61, 17 - 21 เม.ย. 61, 18 - 22 เม.ย. 61, 19 - 23 เม.ย. 61, 20 - 24 เม.ย. 61, 21 - 25 เม.ย. 61, 22 - 26 เม.ย. 61, 23 - 27 เม.ย. 61, 24 - 28 เม.ย. 61, 25 - 29 เม.ย. 61, 26 - 30 เม.ย. 61, 27 เม.ย. - 01 พ.ค. 61, 28 เม.ย. - 02 พ.ค. 61, 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 61, 30 เม.ย. - 04 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 01 - 05 พ.ค. 61, 02 - 06 พ.ค. 61, 03 - 07 พ.ค. 61, 04 - 08 พ.ค. 61, 05 - 09 พ.ค. 61, 06 - 10 พ.ค. 61, 07 - 11 พ.ค. 61, 08 - 12 พ.ค. 61, 09 - 13 พ.ค. 61, 10 - 14 พ.ค. 61, 11 - 15 พ.ค. 61, 12 - 16 พ.ค. 61, 13 - 17 พ.ค. 61, 14 - 18 พ.ค. 61, 15 - 19 พ.ค. 61, 16 - 20 พ.ค. 61, 17 - 21 พ.ค. 61, 18 - 22 พ.ค. 61, 19 - 23 พ.ค. 61, 20 - 24 พ.ค. 61, 21 - 25 พ.ค. 61, 22 - 26 พ.ค. 61, 23 - 27 พ.ค. 61, 24 - 28 พ.ค. 61, 25 - 29 พ.ค. 61, 26 - 30 พ.ค. 61, 27 - 31 พ.ค. 61, 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. 61, 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 61, 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 61, 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 01 - 05 มิ.ย. 61, 02 - 06 มิ.ย. 61, 03 - 07 มิ.ย. 61, 04 - 08 มิ.ย. 61, 05 - 09 มิ.ย. 61, 06 - 10 มิ.ย. 61, 07 - 11 มิ.ย. 61, 08 - 12 มิ.ย. 61, 09 - 13 มิ.ย. 61, 10 - 14 มิ.ย. 61, 11 - 15 มิ.ย. 61, 12 - 16 มิ.ย. 61, 13 - 17 มิ.ย. 61, 14 - 18 มิ.ย. 61, 15 - 19 มิ.ย. 61, 16 - 20 มิ.ย. 61, 17 - 21 มิ.ย. 61, 18 - 22 มิ.ย. 61, 19 - 23 มิ.ย. 61, 20 - 24 มิ.ย. 61, 21 - 25 มิ.ย. 61, 22 - 26 มิ.ย. 61, 23 - 27 มิ.ย. 61, 24 - 28 มิ.ย. 61, 25 - 29 มิ.ย. 61, 26 - 30 มิ.ย. 61, 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61, 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61, 29 มิ.ย. - 03 ก.ค. 61, 30 มิ.ย. - 04 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 01 - 05 ก.ค. 61, 02 - 06 ก.ค. 61, 03 - 07 ก.ค. 61, 04 - 08 ก.ค. 61, 05 - 09 ก.ค. 61, 06 - 10 ก.ค. 61, 07 - 11 ก.ค. 61, 08 - 12 ก.ค. 61,
GTM-10 XW-T23 TAIWAN TAIPEI ALISHAN 6D4N FEB-MAR 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 XW-T23 TAIWAN TAIPEI ALISHAN 6D4N FEB-MAR 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ส่วนตัว 6 วัน 4 คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม 61
โดยสายการบิน Nok Scoot
เริ่มต้น 16,888 บาท
ราคาเริ่มต้น 16,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กุมภาพันธ์ 01 - 06 ก.พ. 61, 04 - 09 ก.พ. 61, 07 - 12 ก.พ. 61, 08 - 13 ก.พ. 61, 18 - 23 ก.พ. 61, 22 - 27 ก.พ. 61, 25 ก.พ. - 02 มี.ค. 61,
มีนาคม 01 - 06 มี.ค. 61, 04 - 09 มี.ค. 61, 07 - 12 มี.ค. 61, 08 - 13 มี.ค. 61, 11 - 16 มี.ค. 61, 15 - 20 มี.ค. 61, 18 - 23 มี.ค. 61,
GTM-10 XWT22 Taiwan Cherry Blossom 5D3N JAN-MAR 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 XWT22 Taiwan Cherry Blossom 5D3N JAN-MAR 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ชมซากุระ เหย่หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 13,988 บาท
ราคาเริ่มต้น 13,988
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 61,
กุมภาพันธ์ 01 - 05 ก.พ. 61, 04 - 08 ก.พ. 61, 05 - 09 ก.พ. 61, 07 - 11 ก.พ. 61, 08 - 12 ก.พ. 61, 19 - 23 ก.พ. 61, 21 - 25 ก.พ. 61, 22 - 26 ก.พ. 61, 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 61, 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 61, 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 61,
มีนาคม 01 - 05 มี.ค. 61, 04 - 08 มี.ค. 61, 05 - 09 มี.ค. 61, 07 - 11 มี.ค. 61, 08 - 12 มี.ค. 61, 11 - 15 มี.ค. 61, 12 - 16 มี.ค. 61, 14 - 18 มี.ค. 61, 15 - 19 มี.ค. 61, 18 - 22 มี.ค. 61, 19 - 23 มี.ค. 61,
GTM-02 EASY ใสๆวัยรุ่นชอบ IN TAIWAN 6D4N JAN-MAR 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-02 EASY ใสๆวัยรุ่นชอบ IN TAIWAN 6D4N JAN-MAR 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน EASY  ใสๆวัยรุ่นชอบ IN TAIWAN 6D4N
ราคาเริ่มต้น 18,999 .-
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61
โดยสายการบิน Nok scoot
ราคาเริ่มต้น 18,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กุมภาพันธ์ 05 - 10 ก.พ. 61,
มีนาคม 19 - 24 มี.ค. 61,
GTM-19 TAIWAN COUNTDOWN 4D3N 30 DEC - 2 JAN 18 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-19 TAIWAN COUNTDOWN 4D3N 30 DEC - 2 JAN 18 BY CI
ทัวร์ไต้หวันปีใหม่ ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน2คืน
เดินทาง 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 61
โดยสายการบิน China Airlines
เพียง 29,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 29,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61,
GTM-01 TPE19 TAIWAN BEST VACATION 6D3N JAN 18 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 TPE19 TAIWAN BEST VACATION 6D3N JAN 18 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 6 วัน 3 คืน
เดินทาง 2-7 มกราคม 61
เพียง 19,888 บาท
โดยสายการบิน China Airlines
ราคาเริ่มต้น 19,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 02 - 07 ม.ค. 61,
GTM-01 TPE17 THE BEST OF TAIWAN  4D3N NOV-DEC 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 TPE17 THE BEST OF TAIWAN 4D3N NOV-DEC 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งกระเช้าเหมาคง 4 วัน 3 คืน
เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 60
เริ่มต้น 21,888 บาท
โดยสายการบิน China Airlines
ราคาเริ่มต้น 21,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤศจิกายน 04 - 07 พ.ย. 60, 11 - 14 พ.ย. 60, 18 - 21 พ.ย. 60, 23 - 26 พ.ย. 60,
ธันวาคม 10 - 13 ธ.ค. 60, 16 - 19 ธ.ค. 60,
GTM-01 TPE08 TAIWAN BEST VALUE 5D3N MAY-SEP 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 TPE08 TAIWAN BEST VALUE 5D3N MAY-SEP 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย่หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 61
เริ่มต้น 14,777 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น 14,777
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 01 - 05 พ.ค. 61, 04 - 08 พ.ค. 61, 08 - 12 พ.ค. 61, 10 - 14 พ.ค. 61, 12 - 16 พ.ค. 61, 15 - 19 พ.ค. 61, 19 - 23 พ.ค. 61, 22 - 26 พ.ค. 61, 24 - 28 พ.ค. 61, 25 - 29 พ.ค. 61, 26 - 30 พ.ค. 61, 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 02 - 06 มิ.ย. 61, 05 - 09 มิ.ย. 61, 07 - 11 มิ.ย. 61, 12 - 16 มิ.ย. 61, 19 - 23 มิ.ย. 61, 20 - 24 มิ.ย. 61, 26 - 30 มิ.ย. 61, 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 03 - 07 ก.ค. 61, 10 - 14 ก.ค. 61, 17 - 21 ก.ค. 61, 25 - 29 ก.ค. 61, 26 - 30 ก.ค. 61, 27 - 31 ก.ค. 61,
สิงหาคม 04 - 08 ส.ค. 61, 07 - 11 ส.ค. 61, 09 - 13 ส.ค. 61, 10 - 14 ส.ค. 61, 18 - 22 ส.ค. 61, 21 - 25 ส.ค. 61, 25 - 29 ส.ค. 61,
กันยายน 01 - 05 ก.ย. 61, 08 - 12 ก.ย. 61, 11 - 15 ก.ย. 61, 15 - 19 ก.ย. 61, 18 - 22 ก.ย. 61, 25 - 29 ก.ย. 61,
GTM-01 TPE03 TAIWAN FLOWER FESTIVAL 5D3N MAR-APR 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 TPE03 TAIWAN FLOWER FESTIVAL 5D3N MAR-APR 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ชมซากุระไต้หวัน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ 5 วัน 3 คืน
เดินทาง มีนาคม-เมษายน 61
เริ่มต้น 15,777 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
ราคาเริ่มต้น 15,777
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 03 - 07 มี.ค. 61, 06 - 10 มี.ค. 61, 07 - 11 มี.ค. 61, 08 - 12 มี.ค. 61, 10 - 14 มี.ค. 61, 13 - 17 มี.ค. 61, 14 - 18 มี.ค. 61, 15 - 19 มี.ค. 61, 17 - 21 มี.ค. 61, 20 - 24 มี.ค. 61, 21 - 25 มี.ค. 61, 24 - 28 มี.ค. 61, 25 - 29 มี.ค. 61, 26 - 30 มี.ค. 61, 27 - 31 มี.ค. 61, 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 61, 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 61, 30 มี.ค. - 03 เม.ย. 61,
เมษายน 01 - 05 เม.ย. 61, 02 - 06 เม.ย. 61, 04 - 08 เม.ย. 61, 05 - 09 เม.ย. 61, 09 - 13 เม.ย. 61, 10 - 14 เม.ย. 61, 11 - 15 เม.ย. 61, 12 - 16 เม.ย. 61, 13 - 17 เม.ย. 61, 17 เม.ย. - 21 ก.ค. 61, 20 - 24 เม.ย. 61, 21 - 25 เม.ย. 61, 24 - 28 เม.ย. 61, 27 เม.ย. - 01 พ.ค. 61, 28 เม.ย. - 02 พ.ค. 61, 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 61,
GTM-09 SHCITPE4 ไต้หวัน ขึ้นตึก 101 อาลีซาน COUNTDOWN 5D4N BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-09 SHCITPE4 ไต้หวัน ขึ้นตึก 101 อาลีซาน COUNTDOWN 5D4N BY CI
ทัวร์ไต้หวัน ขึ้นตึก 101 อาลีซาน Countdown 5 วัน 4 คืน
เดินทาง 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 61
เพียง 37,799 บาท
โดยสายการบิน China Airlines
ราคาเริ่มต้น 37,799
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 61,
GTM-09 SHXWTPE10 ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง 5D3N NOV-MAR 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-09 SHXWTPE10 ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง 5D3N NOV-MAR 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง 5วัน3คืน
เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 60
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
โดยสายการบิน nok scoot
ราคาเริ่มต้น 17,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤศจิกายน 05 - 09 พ.ย. 60, 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 60,
ธันวาคม 03 - 07 ธ.ค. 60, 24 - 28 ธ.ค. 60, 27 - 31 ธ.ค. 60, 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61,
GTM-09 SHCITPE3 อาลีซาน ไต้หวัน สุริยันจันทรา COUNTDOWN 5D4N BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-09 SHCITPE3 อาลีซาน ไต้หวัน สุริยันจันทรา COUNTDOWN 5D4N BY CI
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน สุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน
เดินทาง 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61
เพียง 37,799.-
โดยสายการบิน China airlines
ราคาเริ่มต้น 37,799
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61,
GTM-26 GT-TPE XW04 TAIWAN 5D3N NOV-JAN 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-26 GT-TPE XW04 TAIWAN 5D3N NOV-JAN 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไถจง เหย่หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
เดินทาง พ.ย.-ม.ค. 61
เริ่มต้น 13,991 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 13,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 22 - 26 ธ.ค. 0,
พฤศจิกายน 17 - 21 พ.ย. 60, 18 - 22 พ.ย. 60, 19 - 23 พ.ย. 60, 20 - 24 พ.ย. 60, 21 - 25 พ.ย. 60, 22 - 26 พ.ย. 60, 23 - 27 พ.ย. 60, 24 - 28 พ.ย. 60, 25 - 29 พ.ย. 60, 26 - 30 พ.ย. 60, 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 60, 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 60, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 60, 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 60,
ธันวาคม 01 - 05 ธ.ค. 60, 02 - 06 ธ.ค. 60, 03 - 07 ธ.ค. 60, 04 - 08 ธ.ค. 60, 05 - 09 ธ.ค. 60, 06 - 10 ธ.ค. 60, 07 - 11 ธ.ค. 60, 08 - 12 ธ.ค. 60, 09 - 13 ธ.ค. 60, 10 - 14 ธ.ค. 60, 11 - 15 ธ.ค. 60, 12 - 16 ธ.ค. 60, 13 - 17 ธ.ค. 60, 14 - 18 ธ.ค. 60, 15 - 19 ธ.ค. 60, 16 - 20 ธ.ค. 60, 17 - 21 ธ.ค. 60, 18 - 22 ธ.ค. 60, 19 - 23 ธ.ค. 60, 20 - 24 ธ.ค. 60, 21 - 25 ธ.ค. 60, 23 - 27 ธ.ค. 60, 23 ธ.ค. - 03 ม.ค. 61, 24 - 28 ธ.ค. 60, 25 - 28 ธ.ค. 60, 26 - 30 ธ.ค. 60, 27 - 31 ธ.ค. 60, 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 61,
มกราคม 01 - 05 ม.ค. 61, 02 - 06 ม.ค. 61,
GTM-10 SL-77 EXCELLENT TAIWAN 5D3N NOV-MAR 18 BY SL
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 SL-77 EXCELLENT TAIWAN 5D3N NOV-MAR 18 BY SL
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
เดินทาง พฤศจิกายน-มีนาคม 61
เริ่มต้น 12,888 บาท
โดยสายการบิน Lion Air
ราคาเริ่มต้น 12,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤศจิกายน 18 - 22 พ.ย. 60, 25 - 29 พ.ย. 60,
ธันวาคม 09 - 13 ธ.ค. 60, 23 - 27 ธ.ค. 60,
มกราคม 27 - 31 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 10 - 14 ก.พ. 61,
มีนาคม 03 - 07 มี.ค. 61, 10 - 14 มี.ค. 61, 14 - 18 มี.ค. 61, 20 - 24 มี.ค. 61,
GTM-08 ไต้หวัน เพลิน เพลิน 4D3N (JUL-DEC) BY CI 17
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-08 ไต้หวัน เพลิน เพลิน 4D3N (JUL-DEC) BY CI 17
ทัวร์ไต้หวัน 4วัน3คืน หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ กระเช้าเหมาคง ตึกไทเป101 ช็อปปิ้งเหมินติง
เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ราคา 22,999.-
สายการบิน China Airlines
ราคาเริ่มต้น 22,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 08 - 11 ก.ค. 60,
สิงหาคม 11 - 14 ส.ค. 60, 24 - 27 ส.ค. 60,
กันยายน 07 - 10 ก.ย. 60, 21 - 24 ก.ย. 60,
ตุลาคม 05 - 08 ต.ค. 60, 23 - 26 ต.ค. 60,
ธันวาคม 14 - 17 ธ.ค. 60,
GTM-08 TAIWAN COOL COOL 4D3N AUG-DEC 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-08 TAIWAN COOL COOL 4D3N AUG-DEC 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไถจง - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  4 วัน 3 คืน 
เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 60
เริ่มต้น 22,599 บาท
โดยสายการบิน China Airlines
ราคาเริ่มต้น 22,599
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 11 - 14 ส.ค. 60, 24 - 27 ส.ค. 60,
กันยายน 07 - 10 ก.ย. 60, 21 - 24 ก.ย. 60,
ตุลาคม 05 - 08 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 23 - 26 พ.ย. 60,
ธันวาคม 14 - 17 ธ.ค. 60,
GTM-08 TAIWAN JEED JEED 5D4N JUL-OCT 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-08 TAIWAN JEED JEED 5D4N JUL-OCT 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถัมซังจั๋ง วัดเหวินอู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อาบน้ำแร่
เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 2560
ราคา 19,888.-
สายการบิน China Airlines
ราคาเริ่มต้น 19,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 08 - 12 ก.ค. 60,
สิงหาคม 12 - 16 ส.ค. 60,
กันยายน 23 - 27 ก.ย. 60,
ตุลาคม 14 - 18 ต.ค. 60, 21 - 25 ต.ค. 60,
GTM-08 TAIWAN FAST FAST (JUL-OCT) BY IT 17
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-08 TAIWAN FAST FAST (JUL-OCT) BY IT 17
ทัวร์ไต้หวัน 4วัน3คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ไถจง ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว ตึกไทเป101
เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 2560
ราคา 16,666.-
สายการบิน Tiger Air
ราคาเริ่มต้น 16,666
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 28 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 09 - 12 ส.ค. 60, 26 - 29 ส.ค. 60,
กันยายน 07 - 10 ก.ย. 60, 21 - 24 ก.ย. 60,
ตุลาคม 05 - 08 ต.ค. 60, 19 - 22 ต.ค. 60, 20 - 23 ต.ค. 60, 21 - 24 ต.ค. 60,
GTM-08 TAIWAN ALISHAN 5D4N JUL-DEC 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-08 TAIWAN ALISHAN 5D4N JUL-DEC 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ไทเป
แช่น้ำแร่ วัดเหวินอู่
เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
ราคา 29,999.-
สายการบิน China Airlines
ราคาเริ่มต้น 29,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 09 - 13 ส.ค. 60,
กันยายน 06 - 10 ก.ย. 60, 20 - 24 ก.ย. 60,
ตุลาคม 04 - 08 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 08 - 12 พ.ย. 60, 22 - 26 พ.ย. 60,
ธันวาคม 01 - 05 ธ.ค. 60, 07 - 11 ธ.ค. 60, 21 - 25 ธ.ค. 60,
GTM-08 VZ02 TAIWAN TAICHUNG 6D5N ซุปตาร์เปิดวาร์ป JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-08 VZ02 TAIWAN TAICHUNG 6D5N ซุปตาร์เปิดวาร์ป JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 6 วัน 5 คืน
เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 60
เพียง 22,900 บาท
โดยสายการบิน Thai Vietjet Air
ราคาเริ่มต้น 22,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 29 ก.ค. - 03 ส.ค. 60,
สิงหาคม 03 - 08 ส.ค. 60, 12 - 17 ส.ค. 60, 17 - 22 ส.ค. 60, 26 - 31 ส.ค. 60, 31 ส.ค. - 05 ก.ย. 60,
กันยายน 09 - 14 ก.ย. 60, 14 - 19 ก.ย. 60, 23 - 28 ก.ย. 60,