GTM-25 ST10 ไต้หวัน เกาสง โฮ๊ะโฮ๊ะ   4วัน3คืน 20-23 OCT 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST10 ไต้หวัน เกาสง โฮ๊ะโฮ๊ะ 4วัน3คืน 20-23 OCT 17 BY CI
ทัวไต้หวัน เกาสง ไทเป ไทจง หนานโถว 4วัน3คืน
เดินทาง 20-23 ตุลาคม 60
ราคา 24,900 บาท
โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 24,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 20 - 23 ต.ค. 60,
GTM-25 ST8 ไต้หวัน อาหลี่ซัน ฮิฮิ 5D4N JUL-OCT 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST8 ไต้หวัน อาหลี่ซัน ฮิฮิ 5D4N JUL-OCT 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน อาหลี่ซัน ไทเป ไทจง หนานโถว 5วัน4คืน
เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม
ราคา 21,500 
โดยสายการบิน china airlines
ราคาเริ่มต้น 21,500
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 08 - 12 ก.ค. 60, 15 - 19 ก.ค. 60,
สิงหาคม 05 - 09 ส.ค. 60, 26 - 30 ส.ค. 60,
กันยายน 09 - 13 ก.ย. 60, 23 - 27 ก.ย. 60,
ตุลาคม 07 - 11 ต.ค. 60, 21 - 25 ต.ค. 60,
GTM-25 ST1-VIP TAIWAN ดี๊ดี 5D3N JUL-AUG 17 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST1-VIP TAIWAN ดี๊ดี 5D3N JUL-AUG 17 BY BR
 ทัวร์ใต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว 5วัน3คืน 
เดินทาง กรกฎาคม-สิงหาคม
ราคา 32,900.-
โดยสายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 32,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 60, 14 - 18 ก.ค. 60, 27 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 08 ส.ค. 60, 09 - 13 ส.ค. 60, 17 - 21 ส.ค. 60, 25 - 29 ส.ค. 60,
GTM 25  ST2 กด LIKE TAIWAN ทาโรโกะ ไทเป - ไทจง - JUL-OCT 17
ทัวร์ไต้หวัน
GTM 25 ST2 กด LIKE TAIWAN ทาโรโกะ ไทเป - ไทจง - JUL-OCT 17
ทัวร์ใต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมโชว์โลมา 5วัน4คืน 
เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 
ราคา 32,900 
โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 32,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 17 - 21 มิ.ย. 60, 24 - 28 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 01 - 05 ก.ค. 60, 15 - 19 ก.ค. 60, 22 - 26 ก.ค. 60, 29 ก.ค. - 02 ส.ค. 60,
สิงหาคม 05 - 09 ส.ค. 60, 19 - 23 ส.ค. 60, 26 - 30 ส.ค. 60,
กันยายน 02 - 06 ก.ย. 60, 16 - 20 ก.ย. 60, 23 - 27 ก.ย. 60,
ตุลาคม 07 - 11 ต.ค. 60, 14 - 18 ต.ค. 60, 21 - 25 ต.ค. 60,
GTM-10 XW-T20 TAIWAN SO COOL 5D3N OCT-JAN 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 XW-T20 TAIWAN SO COOL 5D3N OCT-JAN 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน3คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานเหย่หลิ่ว  
เดินทาง ต.ค.-ม.ค. 61
ราคา 13,888-
สายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 13,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 02 - 06 ต.ค. 60, 06 - 10 ต.ค. 60, 16 - 20 ต.ค. 60, 20 - 24 ต.ค. 60, 22 - 26 ต.ค. 60, 23 - 27 ต.ค. 60, 26 - 30 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 02 - 06 พ.ย. 60, 05 - 09 พ.ย. 60, 09 - 13 พ.ย. 60, 12 - 16 พ.ย. 60, 16 - 20 พ.ย. 60, 19 - 23 พ.ย. 60, 23 - 27 พ.ย. 60, 26 - 30 พ.ย. 60, 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 60,
ธันวาคม 04 - 08 ธ.ค. 60, 07 - 11 ธ.ค. 60, 13 - 17 ธ.ค. 60, 17 - 21 ธ.ค. 60, 21 - 25 ธ.ค. 60, 27 - 31 ธ.ค. 60, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 61,
มกราคม 10 - 14 ม.ค. 61, 14 - 18 ม.ค. 61, 18 - 22 ม.ค. 61, 24 - 28 ม.ค. 61, 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 61,
GTM-07 SDT06 TAIWAN ALISHAN KAOHSIUNG CINGJING CHIAYA 6D5N JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT06 TAIWAN ALISHAN KAOHSIUNG CINGJING CHIAYA 6D5N JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน 6วัน5คืน อาริซัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา เกาสง ฟาร์มชิงจิ้ง ไทเป
เดินทาง ก.ค-ก.ย.60
ราคา 22,900-
สายการบิน Thai Vietjet Air
ราคาเริ่มต้น 22,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 01 - 06 ก.ค. 60, 06 - 11 ก.ค. 60, 15 - 20 ก.ค. 60, 20 - 25 ก.ค. 60, 29 ก.ค. - 03 ส.ค. 60,
สิงหาคม 03 - 08 ส.ค. 60, 12 - 17 ส.ค. 60, 17 - 22 ส.ค. 60, 26 - 31 ส.ค. 60, 31 ส.ค. - 05 ก.ย. 60,
กันยายน 09 - 14 ก.ย. 60, 14 - 19 ก.ย. 60, 23 - 28 ก.ย. 60,
GTM-07 SDT04 TAIWAN TAICHUNG ALISHAN CINGJING TAIPEI 5D4N JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT04 TAIWAN TAICHUNG ALISHAN CINGJING TAIPEI 5D4N JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา นั่งรถไฟโบราณ เที่ยวชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอารีซัน วัดเหวินอู่ ชมวัดจงไถซานซื่อ
เดินทาง ก.ค-ก.ย. 60
ราคา 19,900-
สายการบิน Thai Vietjet
ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 11 - 15 ก.ค. 60, 25 - 29 ก.ค. 60,
สิงหาคม 08 - 12 ส.ค. 60, 22 - 26 ส.ค. 60,
กันยายน 05 - 09 ก.ย. 60, 19 - 23 ก.ย. 60,
GTM-07 SDT-05 TAIWAN TAICHUNG ALISHAN TAROKO YEHLIU 6D5N JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT-05 TAIWAN TAICHUNG ALISHAN TAROKO YEHLIU 6D5N JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน 3 อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหยหลิ่ว 6 วัน 5 คืน
เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 60
เพียง 23,900 บาท
โดยสายการบิน Thai Vietjet Air
ราคาเริ่มต้น 23,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 01 - 06 ก.ค. 60, 06 - 11 ก.ค. 60, 15 - 20 ก.ค. 60, 20 - 25 ก.ค. 60, 29 ก.ค. - 03 ส.ค. 60,
สิงหาคม 03 - 08 ส.ค. 60, 12 - 17 ส.ค. 60, 17 - 22 ส.ค. 60, 26 - 31 ส.ค. 60, 31 ส.ค. - 05 ก.ย. 60,
กันยายน 09 - 14 ก.ย. 60, 14 - 19 ก.ย. 60, 23 - 28 ก.ย. 60,
GTM-19 TAIWAN CHIC CHIC 5D3N AUG-SEP 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-19 TAIWAN CHIC CHIC 5D3N AUG-SEP 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา หมุ่บ้านสายรุ้ง 5วัน3คืน
เดินทาง สิงหาคม-กันยายน 60
เริ่มต้น 13.999 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot

ราคาเริ่มต้น 13,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 03 - 07 ส.ค. 60, 09 - 13 ส.ค. 60, 19 - 23 ส.ค. 60,
กันยายน 09 - 13 ก.ย. 60, 20 - 24 ก.ย. 60,
GTM-25 TAIWAN อาลีซานเบาเบา 5D3N MAY-AUG 17 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 TAIWAN อาลีซานเบาเบา 5D3N MAY-AUG 17 BY BR
เที่ยวไต้หวัน อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-สิงหาคม 60
ราคาเริ่มต้น 19,900.-
โดยสายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 26 - 30 พ.ค. 60, 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 60,
มิถุนายน 03 - 07 มิ.ย. 60, 09 - 13 มิ.ย. 60, 16 - 20 มิ.ย. 60, 23 - 27 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย. - 04 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 60, 14 - 18 ก.ค. 60, 27 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 08 ส.ค. 60, 09 - 13 ส.ค. 60,
GTM-10 XW-T19 BEST TAIWAN 5D3N OCT-JAN 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 XW-T19 BEST TAIWAN 5D3N OCT-JAN 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิน ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน 
เดินทาง ตุลาคม - มกราคม 61
ราคาเริ่มต้น 14,888.-
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 14,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤศจิกายน 01 - 05 พ.ย. 60, 08 - 12 พ.ย. 60, 15 - 19 พ.ย. 60, 22 - 26 พ.ย. 60, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 60,
ธันวาคม 03 - 07 ธ.ค. 60, 06 - 10 ธ.ค. 60, 10 - 14 ธ.ค. 60, 14 - 18 ธ.ค. 60, 20 - 24 ธ.ค. 60, 24 - 28 ธ.ค. 60, 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61,
มกราคม 07 - 11 ม.ค. 61, 11 - 15 ม.ค. 61, 17 - 21 ม.ค. 61, 21 - 25 ม.ค. 61, 25 - 29 ม.ค. 61,
GTM-10 XW-T21 TAIWAN ALISHAN 6D4N OCT-JAN 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 XW-T21 TAIWAN ALISHAN 6D4N OCT-JAN 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน
เดินทาง ตุลาคม-มกราคม 2561
เริ่มต้น 18,988.-
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 18,988
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 03 - 08 ต.ค. 60, 10 - 15 ต.ค. 60, 17 - 22 ต.ค. 60, 19 - 24 ต.ค. 60, 24 - 29 ต.ค. 60, 25 - 30 ต.ค. 60, 26 - 31 ต.ค. 60, 31 ต.ค. - 05 พ.ย. 60,
พฤศจิกายน 09 - 14 พ.ย. 60, 16 - 21 พ.ย. 60, 23 - 28 พ.ย. 60, 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. 60, 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 60,
ธันวาคม 06 - 11 ธ.ค. 60, 07 - 12 ธ.ค. 60, 14 - 19 ธ.ค. 60, 21 - 26 ธ.ค. 60, 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61, 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61, 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 61, 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 61,
มกราคม 11 - 16 ม.ค. 61, 18 - 23 ม.ค. 61, 25 - 30 ม.ค. 61,
GTM-19 TAIWAN SUPER SAVE 5D3N MAY-OCT 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-19 TAIWAN SUPER SAVE 5D3N MAY-OCT 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 60
เริ่มต้น 16,900 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 16,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 03 - 07 พ.ค. 60, 06 - 10 พ.ค. 60, 20 - 24 พ.ค. 60,
มิถุนายน 07 - 11 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 05 - 09 ก.ค. 60, 08 - 12 ก.ค. 60, 19 - 23 ก.ค. 60,
สิงหาคม 02 - 06 ส.ค. 60, 09 - 13 ส.ค. 60, 19 - 23 ส.ค. 60,
กันยายน 06 - 10 ก.ย. 60, 09 - 13 ก.ย. 60, 20 - 24 ก.ย. 60,
ตุลาคม 04 - 08 ต.ค. 60, 14 - 18 ต.ค. 60, 18 - 22 ต.ค. 60,
GTM-25 ST9 TAIWAN ALISHAN อุ๊อิ๊ 4D3N MAY-JUL 17 BY TG
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST9 TAIWAN ALISHAN อุ๊อิ๊ 4D3N MAY-JUL 17 BY TG
เที่ยวไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดเหวินอู่ 4วัน3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กรกฎาคม 60
ราคาเริ่มต้น 23,500.-
โดยสายการบิน Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 23,500
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 04 - 07 พ.ค. 60, 07 - 10 พ.ค. 60, 18 - 21 พ.ค. 60, 25 - 28 พ.ค. 60,
มิถุนายน 01 - 04 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 07 - 10 ก.ค. 60, 27 - 30 ก.ค. 60,
GTM-25 ST6 TAIWAN ทาโรโกะ โอ๊ะโอ๊ะ 5D3N APR-MAY 17 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST6 TAIWAN ทาโรโกะ โอ๊ะโอ๊ะ 5D3N APR-MAY 17 BY BR
เที่ยวไต้หวัน อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เหย่หลิ่ว 5วัน3คืน
เดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม 60
ราคาเริ่มต้น 23,555.-
โดยสายการบิน Eva Air
ราคาเริ่มต้น 23,555
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 07 - 11 มี.ค. 60,
เมษายน 19 - 23 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 11 - 15 พ.ค. 60, 26 - 30 พ.ค. 60,
GTM-25 ST5.5 TAIWAN ALISHAN กรุ้งกริ้ง 4D3N APR-OCT 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST5.5 TAIWAN ALISHAN กรุ้งกริ้ง 4D3N APR-OCT 17 BY CI
เที่ยวไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน
เดินทาง เมษายน-ตุลาคม 60
ราคาเริ่มต้น 26,900.-
โดยสายการบิน China Airlines
ราคาเริ่มต้น 26,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 20 - 23 เม.ย. 60, 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 18 - 21 พ.ค. 60,
มิถุนายน 01 - 04 มิ.ย. 60, 22 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 08 - 11 ก.ค. 60, 13 - 16 ก.ค. 60, 20 - 23 ก.ค. 60, 27 - 30 ก.ค. 60,
สิงหาคม 03 - 06 ส.ค. 60, 10 - 13 ส.ค. 60, 17 - 20 ส.ค. 60, 24 - 27 ส.ค. 60, 31 ส.ค. - 03 ก.ย. 60,
กันยายน 07 - 10 ก.ย. 60, 14 - 17 ก.ย. 60, 21 - 24 ก.ย. 60, 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,
ตุลาคม 12 - 15 ต.ค. 60, 20 - 23 ต.ค. 60,
GTM-07 SDT-12 TAIWAN CINGJING 5D4N APR-AUG 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT-12 TAIWAN CINGJING 5D4N APR-AUG 17 BY CI
เที่ยวไต้หวัน ไทเป ไทจง ฟาร์มชิงจิ้ง วัดเหวินอู่ 5วัน4คืน
เดินทาง เมษายน-สิงหาคม 60
ราคา 32,900.-
โดยสายการบิน China Airlines
ราคาเริ่มต้น 32,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 12 - 16 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 03 - 07 พ.ค. 60, 17 - 21 พ.ค. 60, 24 - 28 พ.ค. 60,
มิถุนายน 07 - 11 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 60, 19 - 23 ก.ค. 60,
สิงหาคม 11 - 14 ส.ค. 60, 23 - 27 ส.ค. 60,
GTM-07 SDT-02 TIGER SAVE SAVE 4D 3N JUL-OCT 17 BY IT
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT-02 TIGER SAVE SAVE 4D 3N JUL-OCT 17 BY IT
เที่ยวไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินอู่ 4วัน3คืน
เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 60
ราคาเริ่มต้น 15,888.-
โดยสายการบิน Tiger Air

ราคาเริ่มต้น 15,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 07 - 10 ก.ค. 60, 21 - 24 ก.ค. 60,
สิงหาคม 11 - 14 ส.ค. 60, 25 - 28 ส.ค. 60,
กันยายน 08 - 11 ก.ย. 60, 22 - 25 ก.ย. 60, 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,
ตุลาคม 13 - 16 ต.ค. 60, 21 - 24 ต.ค. 60,
GTM-01 TPE10 AMAZING IN TAIWAN 4D3N JAN-MAR 18 BY TG
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 TPE10 AMAZING IN TAIWAN 4D3N JAN-MAR 18 BY TG
เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณ ชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 22,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 04 - 07 ม.ค. 61, 06 - 09 ม.ค. 61, 12 - 15 ม.ค. 61, 13 - 16 ม.ค. 61, 18 - 21 ม.ค. 61, 20 - 23 ม.ค. 61, 25 - 28 ม.ค. 61, 27 - 30 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 02 - 05 ก.พ. 61, 03 - 06 ก.พ. 61, 04 - 07 ก.พ. 61, 22 - 25 ก.พ. 61, 23 - 26 ก.พ. 61, 24 - 27 ก.พ. 61,
มีนาคม 03 - 06 มี.ค. 61, 22 - 25 มี.ค. 61, 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 61,
GTM-02 EASY สุดจ๊าบ IN TAIWAN 6D 4N OCT-DEC 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-02 EASY สุดจ๊าบ IN TAIWAN 6D 4N OCT-DEC 17 BY XW
เที่ยวไต้หวัน วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว 6วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 60
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 19,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 10 - 15 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 07 - 12 พ.ย. 60,
ธันวาคม 07 - 12 ธ.ค. 60, 21 - 25 ธ.ค. 60,