GTM-02 EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 5D3N FEB-OCT 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-02 EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 5D3N FEB-OCT 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป101
เดินทางตลอด เดือน ก.พ. - ต.ค. 60 (5วัน3คืน)
โดยสายการบิน Nok Scoot
เริ่มต้น 17,999.- บาท
ราคาเริ่มต้น 17,999
DOWNLOND >>
กุมภาพันธ์ 11 - 15 ก.พ. 60, 18 - 22 ก.พ. 60, 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 60,
มีนาคม 01 - 05 มี.ค. 60, 04 - 08 มี.ค. 60, 11 - 15 มี.ค. 60, 18 - 22 มี.ค. 60,
เมษายน 05 - 09 เม.ย. 60, 07 - 11 เม.ย. 60, 11 - 15 เม.ย. 60, 12 - 16 เม.ย. 60, 13 - 17 เม.ย. 60, 21 - 25 เม.ย. 60, 28 เม.ย. - 02 พ.ค. 60, 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 03 - 07 พ.ค. 60, 11 - 15 พ.ค. 60, 19 - 23 พ.ค. 60, 26 - 30 พ.ค. 60,
มิถุนายน 02 - 06 มิ.ย. 60, 09 - 13 มิ.ย. 60, 14 - 18 มิ.ย. 60, 23 - 27 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย. - 04 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 60, 12 - 16 ก.ค. 60, 19 - 23 ก.ค. 60, 28 ก.ค. - 01 ส.ค. 60,
สิงหาคม 02 - 06 ส.ค. 60, 10 - 14 ส.ค. 60, 11 - 15 ส.ค. 60, 16 - 20 ส.ค. 60, 23 - 27 ส.ค. 60, 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 60,
กันยายน 01 - 05 ก.ย. 60, 06 - 10 ก.ย. 60, 15 - 19 ก.ย. 60, 20 - 24 ก.ย. 60,
ตุลาคม 04 - 08 ต.ค. 60, 13 - 17 ต.ค. 60, 19 - 23 ต.ค. 60, 20 - 24 ต.ค. 60, 27 - 31 ต.ค. 60,
GTM-10 XW-T16 TAIWAN BEST SELL 5D3N JUN-SEP 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 XW-T16 TAIWAN BEST SELL 5D3N JUN-SEP 17 BY XW
เที่ยวไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
เดินทาง มิถุนายน-กันยายน  60
เริ่มต้น 16,988 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 16,988
DOWNLOND >>
มิถุนายน 02 - 06 มิ.ย. 60, 16 - 20 มิ.ย. 60, 23 - 27 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย. - 04 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 07 - 11 ก.ค. 60, 09 - 13 ก.ค. 60, 21 - 25 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 08 ส.ค. 60, 11 - 15 ส.ค. 60, 25 - 29 ส.ค. 60,
กันยายน 01 - 05 ก.ย. 60, 08 - 12 ก.ย. 60,
GTM-01 BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N APR-SEP 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N APR-SEP 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ถนนจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-ชมตึก101 ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
เดินทาง เม.ย.-ก.ย. 60
โดยสายการบิน Nok scoot 
เริ่มต้นเพียง 16,777 บาท
ราคาเริ่มต้น 16,777
DOWNLOND >>
เมษายน 05 - 09 เม.ย. 60, 06 - 10 เม.ย. 60, 07 - 11 เม.ย. 60, 10 - 14 เม.ย. 60, 13 - 17 เม.ย. 60, 14 - 18 เม.ย. 60, 19 - 23 เม.ย. 60, 20 - 24 เม.ย. 60, 21 - 25 เม.ย. 60, 26 - 30 เม.ย. 60, 27 เม.ย. - 01 พ.ค. 60, 28 เม.ย. - 02 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 03 - 07 พ.ค. 60, 04 - 08 พ.ค. 60, 05 - 09 พ.ค. 60, 10 - 14 พ.ค. 60, 11 - 15 พ.ค. 60, 12 - 16 พ.ค. 60, 17 - 21 พ.ค. 60, 18 - 22 พ.ค. 60, 19 - 23 พ.ค. 60, 24 - 28 พ.ค. 60, 25 - 29 พ.ค. 60, 26 - 30 พ.ค. 60, 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 60,
มิถุนายน 01 - 05 มิ.ย. 60, 07 - 11 มิ.ย. 60, 09 - 13 มิ.ย. 60, 14 - 18 มิ.ย. 60, 16 - 20 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60, 22 - 26 มิ.ย. 60, 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60, 30 มิ.ย. - 04 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 05 - 09 ก.ค. 60, 06 - 10 ก.ค. 60, 12 - 16 ก.ค. 60, 13 - 17 ก.ค. 60, 19 - 23 ก.ค. 60, 26 - 30 ก.ค. 60, 27 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 02 - 06 ส.ค. 60, 03 - 07 ส.ค. 60, 09 - 13 ส.ค. 60, 10 - 14 ส.ค. 60, 11 - 15 ส.ค. 60, 16 - 20 ส.ค. 60, 23 - 27 ส.ค. 60, 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 60,
กันยายน 01 - 05 ก.ย. 60, 06 - 10 ก.ย. 60, 13 - 17 ก.ย. 60, 20 - 24 ก.ย. 60, 29 ก.ย. - 03 ต.ค. 60,
GTM-07 SDT-10 LUXURY DELIGHT IN TAIWAN 5D 4N APR-AUG 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT-10 LUXURY DELIGHT IN TAIWAN 5D 4N APR-AUG 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานอาลีซาน 5 วัน 4 คืน
เดินทาง เม.ย.-ส.ค. 60
โดยสายการบิน China Airlines
เริ่มต้น 30,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 30,900
DOWNLOND >>
เมษายน 02 - 06 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 03 - 07 พ.ค. 60, 17 - 21 พ.ค. 60, 24 - 28 พ.ค. 60,
มิถุนายน 07 - 11 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 60, 19 - 23 ก.ค. 60,
สิงหาคม 11 - 14 ส.ค. 60, 23 - 27 ส.ค. 60,
GTM-01 TAIWAN DREAM DESTINATION 6D 4N APR-SEP 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 TAIWAN DREAM DESTINATION 6D 4N APR-SEP 17 BY XW
เที่ยวไต้หวัน 6 วัน 4 คืน (Nok Scoot)
เดินทาง เม.ย.-ก.ย. 60
ราคาเริ่มต้น 18,777 บาท
ราคาเริ่มต้น 18,777
DOWNLOND >>
เมษายน 01 - 06 เม.ย. 60, 04 - 09 เม.ย. 60, 08 - 13 เม.ย. 60, 11 - 16 เม.ย. 60, 15 - 20 เม.ย. 60, 18 - 23 เม.ย. 60, 22 - 27 เม.ย. 60, 29 เม.ย. - 04 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 06 - 11 พ.ค. 60, 09 - 14 พ.ค. 60, 13 - 18 พ.ค. 60, 16 - 21 พ.ค. 60, 20 - 25 พ.ค. 60, 23 - 28 พ.ค. 60, 27 พ.ค. - 01 มิ.ย. 60, 30 พ.ค. - 04 มิ.ย. 60,
มิถุนายน 03 - 08 มิ.ย. 60, 06 - 11 มิ.ย. 60, 10 - 15 มิ.ย. 60, 13 - 18 มิ.ย. 60, 17 - 22 มิ.ย. 60, 20 - 25 มิ.ย. 60, 24 - 29 มิ.ย. 60, 27 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 04 - 09 ก.ค. 60, 11 - 16 ก.ค. 60, 15 - 20 ก.ค. 60, 18 - 23 ก.ค. 60, 22 - 27 ก.ค. 60, 25 - 30 ก.ค. 60,
สิงหาคม 01 - 06 ส.ค. 60, 07 - 12 ส.ค. 60, 08 - 13 ส.ค. 60, 15 - 20 ส.ค. 60, 22 - 27 ส.ค. 60, 29 ส.ค. - 03 ก.ย. 60,
กันยายน 02 - 07 ก.ย. 60, 05 - 10 ก.ย. 60, 09 - 14 ก.ย. 60, 12 - 17 ก.ย. 60, 19 - 24 ก.ย. 60, 23 - 28 ก.ย. 60, 26 ก.ย. - 01 ต.ค. 60, 30 ก.ย. - 05 ต.ค. 60,