GTM-01 TPE12 FAMOUS IN TAIWAN 5D4N JAN-APR 18 BY TG
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 TPE12 FAMOUS IN TAIWAN 5D4N JAN-APR 18 BY TG
ทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟ เที่ยวอุทยานแห่งชาติอาลีซาน พระกระโดดกำแพง เสี่ยวหลงเปา พัก 5 ดาวอาบน้ำแร่ (ห้องส่วนตัว)
เดินทาง มกราคม-เมษายน 61
โดยสาย Thai Airways
เริ่มต้น 25,900.-
ราคาเริ่มต้น 25,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 03 - 07 ม.ค. 61, 06 - 10 ม.ค. 61, 10 - 14 ม.ค. 61, 13 - 17 ม.ค. 61, 17 - 21 ม.ค. 61, 20 - 24 ม.ค. 61, 24 - 28 ม.ค. 61, 27 - 31 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 04 - 08 ก.พ. 61, 08 - 12 ก.พ. 61, 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 61, 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 61,
มีนาคม 08 - 12 มี.ค. 61, 10 - 14 มี.ค. 61, 11 - 15 มี.ค. 61, 17 - 21 มี.ค. 61, 24 - 28 มี.ค. 61,
เมษายน 11 - 15 เม.ย. 61, 14 - 18 เม.ย. 61, 18 - 22 เม.ย. 61, 21 - 25 เม.ย. 61,
GTM-01 TPE04 ROMANCE IN TAIWAN 6D 4N FEB-MAR 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 TPE04 ROMANCE IN TAIWAN 6D 4N FEB-MAR 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน สัมผัสบรรยากาศสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน
เดินทาง เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561
เริ่มต้น 18,777 บาท
ราคาเริ่มต้น 18,777
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กุมภาพันธ์ 01 - 06 ก.พ. 61, 05 - 10 ก.พ. 61, 07 - 12 ก.พ. 61, 08 - 13 ก.พ. 61, 19 - 24 ก.พ. 61, 22 - 27 ก.พ. 61, 26 ก.พ. - 03 มี.ค. 61, 28 ก.พ. - 05 มี.ค. 61,
มีนาคม 01 - 06 มี.ค. 61, 05 - 10 มี.ค. 61, 07 - 12 มี.ค. 61, 08 - 13 มี.ค. 61, 12 - 17 มี.ค. 61, 14 - 19 มี.ค. 61, 15 - 20 มี.ค. 61, 19 - 24 มี.ค. 61,
GTM-01 TPE13 MAGICAL IN TAIWAN 5D3N NOV-DEC 17 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 TPE13 MAGICAL IN TAIWAN 5D3N NOV-DEC 17 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวชมอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 60 (5วัน3คืน)
โดยสายการบิน Eva Air
เริ่มต้น 21,777 บาท
ราคาเริ่มต้น 21,777
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤศจิกายน 08 - 12 พ.ย. 60, 12 - 16 พ.ย. 60, 17 - 21 พ.ย. 60, 26 - 30 พ.ย. 60,
ธันวาคม 07 - 11 ธ.ค. 60, 13 - 17 ธ.ค. 60, 17 - 21 ธ.ค. 60, 24 - 28 ธ.ค. 60,
GTM-01 TPE06 EXCUSIVE IN TAIWAN 7D5N NOV-MAR 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 TPE06 EXCUSIVE IN TAIWAN 7D5N NOV-MAR 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวครบ 3อุทยาน เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเป่า ชาบูไต้หวัน พระกระโดดกำแพง
เดินทาง ธันวาคม-มีนาคม 2561
โดยสายการบิน Nok Scoot
เริ่มต้นเพียง 21,777.-  
ราคาเริ่มต้น 21,777
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 01 - 07 ธ.ค. 60, 08 - 14 ธ.ค. 60, 22 - 28 ธ.ค. 60, 26 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61, 27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61, 28 ธ.ค. - 03 ม.ค. 61, 30 ธ.ค. - 05 ม.ค. 61,
มกราคม 12 - 18 ม.ค. 61, 19 - 25 ม.ค. 61, 26 ม.ค. - 02 ก.พ. 61,
กุมภาพันธ์ 02 - 08 ก.พ. 61, 03 - 09 ก.พ. 61, 10 - 16 ก.พ. 61, 23 ก.พ. - 01 มี.ค. 61, 24 ก.พ. - 02 มี.ค. 61,
มีนาคม 02 - 08 มี.ค. 61, 03 - 09 มี.ค. 61, 09 - 15 มี.ค. 61, 10 - 16 มี.ค. 61, 17 - 23 มี.ค. 61,
GTM-01 TPE09 PARADISE IN TAIWAN 4D3N JAN-MAR 18 BY TG
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 TPE09 PARADISE IN TAIWAN 4D3N JAN-MAR 18 BY TG
ทัวร์ไต้หวัน พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว 4 วัน 3 คืน
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61
โดยสายการบิน Thai Airways
เริ่มต้น 21,900.-
ราคาเริ่มต้น 21,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 06 - 09 ม.ค. 61, 12 - 15 ม.ค. 61, 13 - 16 ม.ค. 61, 18 - 21 ม.ค. 61, 20 - 23 ม.ค. 61, 25 - 28 ม.ค. 61, 27 - 30 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 02 - 05 ก.พ. 61, 03 - 06 ก.พ. 61, 04 - 07 ก.พ. 61, 22 - 25 ก.พ. 61, 23 - 26 ก.พ. 61, 24 - 27 ก.พ. 61,
มีนาคม 03 - 06 มี.ค. 61, 22 - 25 มี.ค. 61, 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 61,
GTM-02 EASY ฟินเว่อร์ IN TAIWAN 6D4N MAY-AUG 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-02 EASY ฟินเว่อร์ IN TAIWAN 6D4N MAY-AUG 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว 6วัน 4คืน
เดินทาง พ.ค.-ส.ค. 60
สายการบิน Nok Scoot
เริ่มต้นเพียง 18,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 18,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 19 - 24 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 05 - 10 พ.ค. 60,
มิถุนายน 06 - 11 มิ.ย. 60,
สิงหาคม 15 - 20 ส.ค. 60,
GTM-02 EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 5D3N OCT-DEC 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-02 EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 5D3N OCT-DEC 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป101
เดินทางตลอด เดือน ต.ค.-ธ.ค. 60 (5วัน3คืน)
โดยสายการบิน Nok Scoot
เริ่มต้น 17,999.- บาท
ราคาเริ่มต้น 17,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 04 - 08 ต.ค. 60, 13 - 17 ต.ค. 60, 19 - 23 ต.ค. 60, 20 - 24 ต.ค. 60, 27 - 31 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 01 - 05 พ.ย. 60, 14 - 18 พ.ย. 60,
ธันวาคม 22 - 26 ธ.ค. 60, 27 - 31 ธ.ค. 60, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 61,
GTM-01 TPE02 TAIWAN DREAM DESTINATION 6D 4N JAN 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 TPE02 TAIWAN DREAM DESTINATION 6D 4N JAN 18 BY XW
เที่ยวไต้หวัน 6 วัน 4 คืน
เดินทาง มกราคม 61
ราคาเริ่มต้น 18,777 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 18,777
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 18 - 23 ม.ค. 61, 22 - 27 ม.ค. 61, 24 - 29 ม.ค. 61, 25 - 30 ม.ค. 61, 31 ม.ค. - 05 ก.พ. 61,
GTM-01 TPE01 BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N NOV-DEC 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 TPE01 BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N NOV-DEC 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ถนนจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-ชมตึก101 ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
เดินทาง พ.ย. 60-ม.ค.61
โดยสายการบิน Nok scoot 
เริ่มต้นเพียง 17,777 บาท
ราคาเริ่มต้น 17,777
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤศจิกายน 01 - 05 พ.ย. 60, 02 - 06 พ.ย. 60, 08 - 12 พ.ย. 60, 09 - 13 พ.ย. 60, 15 - 19 พ.ย. 60, 16 - 20 พ.ย. 60, 22 - 26 พ.ย. 60, 23 - 27 พ.ย. 60, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 60, 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 60,
ธันวาคม 01 - 05 ธ.ค. 60, 02 - 06 ธ.ค. 60, 06 - 10 ธ.ค. 60, 07 - 11 ธ.ค. 60, 08 - 12 ธ.ค. 60, 13 - 17 ธ.ค. 60, 14 - 18 ธ.ค. 60, 20 - 24 ธ.ค. 60, 22 - 25 ธ.ค. 60, 27 - 31 ธ.ค. 60, 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 61, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 61,
GTM-07 SDT-10 LUXURY DELIGHT IN TAIWAN 5D 4N APR-AUG 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT-10 LUXURY DELIGHT IN TAIWAN 5D 4N APR-AUG 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานอาลีซาน 5 วัน 4 คืน
เดินทาง เม.ย.-ส.ค. 60
โดยสายการบิน China Airlines
เริ่มต้น 30,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 30,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 02 - 06 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 03 - 07 พ.ค. 60, 17 - 21 พ.ค. 60, 24 - 28 พ.ค. 60,
มิถุนายน 07 - 11 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 60, 19 - 23 ก.ค. 60,
สิงหาคม 11 - 14 ส.ค. 60, 23 - 27 ส.ค. 60,