ทัวร์เอเชีย GTM-26 HKG HX02 เที่ยวสงกรานต์ ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด เสริมมงคล 3D2N APR 18 HX
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
ทัวร์เอเชีย GTM-26 HKG HX02 เที่ยวสงกรานต์ ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด เสริมมงคล 3D2N APR 18 HX
ทัวร์เอเชีย GTM-26 HKG HX02 เที่ยวสงกรานต์ ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด เสริมมงคล 3D2N APR 18 HX
เดินทาง เม.ย. 61
ราคา 22,900.-บาท
โดยสายการบิน  Hongkong Airlines
ราคาเริ่มต้น 22,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 13 - 15 เม.ย. 61,
GTM-26 HX02 สงกรานต์ ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด เสริมมงคล 3D2N APR 18 HK
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-26 HX02 สงกรานต์ ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด เสริมมงคล 3D2N APR 18 HK
ทัวร์เอเชีย  GTM-26 HX02 สงกรานต์ ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด เสริมมงคล 3D2N APR 18 HK
เดินทาง  เม.ย. 61
ราคา 13,999.-บาท
โดยสายการบิน  Hongkong Airlines
ราคาเริ่มต้น 13,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 05 - 08 เม.ย. 61, 20 - 29 เม.ย. 61, 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
GTM-26 HKG EK02 VIP HONGKONG 3D2N JAN-APR 18 EK
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-26 HKG EK02 VIP HONGKONG 3D2N JAN-APR 18 EK
ทัวร์เอเชีย  GTM-26 HKG EK02 VIP HONGKONG 3D2N JAN-APR 18 EK
เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 61
ราคา 22,999.-บาท
โดยสายการบิน  Emirates Airlines
ราคาเริ่มต้น 22,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 16 - 18 มี.ค. 61, 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 61,
เมษายน 06 - 08 เม.ย. 61, 13 - 15 เม.ย. 61, 28 - 30 เม.ย. 61,
GTM-26 GT-HKG CX09 ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน มี.ค.-มิ.ย 61  BY CX
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-26 GT-HKG CX09 ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน มี.ค.-มิ.ย 61 BY CX
ทัวร์ฮ่องกงไหว้พระขอพร 3 วัน 2 คืน 
เดินทางเดือน มี.ค-มิ.ย.2018
เดินทางโดยสายการบิน cathay pacific
ราคาเริ่มต้น 16,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 02 - 04 มี.ค. 61, 03 - 05 มี.ค. 61, 09 - 11 มี.ค. 61, 10 - 12 มี.ค. 61, 16 - 18 มี.ค. 61, 17 - 19 มี.ค. 61, 23 - 25 มี.ค. 61, 24 - 26 มี.ค. 61,
เมษายน 12 - 14 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 04 - 06 พ.ค. 61, 11 - 13 พ.ค. 61,
มิถุนายน 15 - 17 มิ.ย. 61, 22 - 24 มิ.ย. 61,
GTM-02 EASY WINTER HONGKONG 3D2N (CX) DEC-MAR 18
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-02 EASY WINTER HONGKONG 3D2N (CX) DEC-MAR 18
ทัวร์  EASY WINTER HONGKONG 3D2N 
ทัวร์ฮ่องกง –พระใหญ่นองปิง 
เดินทาง มีนาคม 2561
โดยสายการบิน Cathay Pacific
ราคา 16,900.-
ราคาเริ่มต้น 16,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 02 - 04 มี.ค. 61, 09 - 11 มี.ค. 61, 16 - 18 มี.ค. 61, 23 - 25 มี.ค. 61,
GTM-01 HKG06 ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน (มค-มีค 61)
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-01 HKG06 ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน (มค-มีค 61)
GTM-01 HKG06 ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน (มค-มีค 61) 
เดินทาง  มกราคม - มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 15,900.-
โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX)
ราคาเริ่มต้น 15,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 13 - 15 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 03 ก.พ. - 05 มี.ค. 61,
มีนาคม 10 - 12 มี.ค. 61, 16 - 18 มี.ค. 61, 17 - 19 มี.ค. 61, 24 - 26 มี.ค. 61, 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 61,
เมษายน 06 - 08 เม.ย. 61, 12 - 14 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 04 - 06 พ.ค. 61, 12 - 14 พ.ค. 61,
มิถุนายน 01 - 03 มิ.ย. 61, 22 - 24 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 13 - 15 ก.ค. 61, 14 - 16 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 08 - 10 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61,
ตุลาคม 12 - 14 ต.ค. 61, 19 - 21 ต.ค. 61, 20 - 22 ต.ค. 61,
GTM-26 HKG EK04 HONG KONG MONO TOUR (JAN-MAR) 3D2N
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-26 HKG EK04 HONG KONG MONO TOUR (JAN-MAR) 3D2N
GTM-26 HKG EK04 HONG KONG MONO TOUR (JAN-MAR) 3D2N 
เดินทาง  มกราคม-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 12,911.-
โดยสายการบิน Emirates (EK)
ราคาเริ่มต้น 12,911
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 06 - 08 ม.ค. 61, 13 - 15 ม.ค. 61, 20 - 22 ม.ค. 61, 27 - 29 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 03 - 05 ก.พ. 61, 09 - 11 ก.พ. 61,
มีนาคม 03 - 05 มี.ค. 61, 10 - 12 มี.ค. 61, 17 - 19 มี.ค. 61, 24 - 26 มี.ค. 61,
GTM-26 HKG HX01 ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง  3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-26 HKG HX01 ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน
GTM-26 HKG HX01 ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง  3 วัน 2 คืน 
เดินทาง  มกราคม-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 16,999.-
โดยสายการบิน HongKong Airlines (HX)
ราคาเริ่มต้น 16,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 09 - 11 มี.ค. 61, 16 - 18 มี.ค. 61, 23 - 25 มี.ค. 61, 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 04 - 06 พ.ค. 61, 11 - 13 พ.ค. 61, 18 - 20 พ.ค. 61, 25 - 27 พ.ค. 61,
มิถุนายน 01 - 03 มิ.ย. 61, 08 - 10 มิ.ย. 61, 15 - 17 มิ.ย. 61, 22 - 24 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61,
GTM-01 (HKG13) Hongkong Shopping (JAN-MAR) 3D2N By HX
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-01 (HKG13) Hongkong Shopping (JAN-MAR) 3D2N By HX
(HKG13) Hongkong Shopping (JAN-MAR) 3D2N
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 15,999
โดยสายการบิน Hong Kong Airlines (HX)
ราคาเริ่มต้น 15,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 19 - 21 ม.ค. 61, 26 - 28 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 02 - 04 ก.พ. 61,
มีนาคม 09 - 11 มี.ค. 61,
 GTM-23 (CTSEK9) HKG EXCLUSIVE 3D2N BY EK
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-23 (CTSEK9) HKG EXCLUSIVE 3D2N BY EK
HKG EXCLUSIVE 3วัน2คืน
เดินทาง มกราคม-เมษายน61
เริ่มต้นเพียงท่านละ 29,900บาท
โดยสายการบิน Emirates(EK)
ราคาเริ่มต้น 29,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 12 - 14 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 02 - 04 ก.พ. 61,
มีนาคม 09 - 11 มี.ค. 61, 16 - 18 มี.ค. 61,
เมษายน 06 - 08 เม.ย. 61, 13 - 15 เม.ย. 61, 14 - 16 เม.ย. 61, 28 - 30 เม.ย. 61, 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
GTM-16 (HKG09_EK) ฮ่องกง วัดแชกงมิว หวังตาเซียน ช้อปปิ้งจุใจ 3D2N BY EK
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-16 (HKG09_EK) ฮ่องกง วัดแชกงมิว หวังตาเซียน ช้อปปิ้งจุใจ 3D2N BY EK
ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงมิว หวังตาเซียน ช้อปปิ้งจุใจ 3วัน 2คืน 
เดินทาง ธันวาคม 60 - มีนาคม 61
ราคาเริ่มต้น 11,900.-
โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 11,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤศจิกายน 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 60,
ธันวาคม 07 - 09 ธ.ค. 60, 21 - 23 ธ.ค. 60,
มกราคม 14 - 16 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 01 - 03 ก.พ. 61,
มีนาคม 03 - 05 มี.ค. 61, 04 - 06 มี.ค. 61, 08 - 10 มี.ค. 61, 11 - 13 มี.ค. 61, 18 - 20 มี.ค. 61, 22 - 24 มี.ค. 61,
GTM-16 (HKG02_EK) HONGKONG NONGPING 3D2N BY EK
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-16 (HKG02_EK) HONGKONG NONGPING 3D2N BY EK
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ5วัดดัง 3วัน2คืน
เดินทาง มกราคม 61
ราคาเริ่มต้น 15,900.-
โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 15,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 13 - 15 ม.ค. 61, 27 - 29 ม.ค. 61,
GTM-16 HONGKONG NONGPING 3D2N DEC17-MAR18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-16 HONGKONG NONGPING 3D2N DEC17-MAR18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ5วัดดัง 3วัน2คืน
เดินทาง  ธันวาคม 60 - มีนาคม 61
ราคาเริ่มต้น 15,900.-
โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC
ราคาเริ่มต้น 15,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 03 - 05 ธ.ค. 60, 08 - 10 ธ.ค. 60,
มกราคม 12 - 14 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 02 - 04 ก.พ. 61, 03 - 05 ก.พ. 61,
มีนาคม 10 - 12 มี.ค. 61, 17 - 19 มี.ค. 61, 22 - 24 มี.ค. 61, 24 - 26 มี.ค. 61,
GTM-02 EASY WINTER HONGKONG 3D2N DEC-MAR18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-02 EASY WINTER HONGKONG 3D2N DEC-MAR18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง –พระใหญ่นองปิง 3วัน 2คืน
เดินทาง ธันวาคม 60 - มีนาคม 61
โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC
ราคา 14,900.-
ราคาเริ่มต้น 14,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 07 - 09 ธ.ค. 60, 16 - 18 ธ.ค. 60,
มกราคม 05 - 07 ม.ค. 61, 12 - 14 ม.ค. 61, 26 - 28 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 03 - 05 ก.พ. 61,
มีนาคม 02 - 04 มี.ค. 61, 09 - 11 มี.ค. 61, 16 - 18 มี.ค. 61, 23 - 25 มี.ค. 61,
GTM-23 (CTSEK8) HKG NONGPING 3D2N BY EK
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-23 (CTSEK8) HKG NONGPING 3D2N BY EK
ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3วัน2คืน
เดินทาง มกราคม-เมษายน2561
ราคเริ่มต้น 16,900.-
สายการบิน EMIRATE AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 16,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 22 - 24 ต.ค. 60, 26 - 28 ต.ค. 60, 27 - 29 ต.ค. 60, 28 - 30 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 10 - 12 พ.ย. 60, 17 - 19 พ.ย. 60, 24 - 26 พ.ย. 60, 25 - 27 พ.ย. 60,
ธันวาคม 01 - 03 ธ.ค. 60, 08 - 10 ธ.ค. 60, 09 - 11 ธ.ค. 60, 10 - 12 ธ.ค. 60, 15 - 17 ธ.ค. 60, 22 - 24 ธ.ค. 60, 23 - 25 ธ.ค. 60, 29 - 31 ธ.ค. 60, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61, 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61,
มกราคม 06 - 08 ม.ค. 61, 12 - 14 ม.ค. 61, 13 - 15 ม.ค. 61, 19 - 21 ม.ค. 61, 20 - 22 ม.ค. 61, 26 - 28 ม.ค. 61, 27 - 29 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 02 - 04 ก.พ. 61, 03 - 05 ก.พ. 61, 09 - 11 ก.พ. 61, 17 - 19 ก.พ. 61,
มีนาคม 02 - 04 มี.ค. 61, 03 - 05 มี.ค. 61, 09 - 11 มี.ค. 61, 10 - 12 มี.ค. 61, 17 - 19 มี.ค. 61, 23 - 25 มี.ค. 61, 24 - 26 มี.ค. 61, 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 61, 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 61,
เมษายน 13 - 15 เม.ย. 61, 14 - 16 เม.ย. 61, 15 - 17 เม.ย. 61, 20 - 22 เม.ย. 61, 21 - 23 เม.ย. 61, 27 - 29 เม.ย. 61, 28 - 30 เม.ย. 61,