GTM-12 (HC1-CX) HKG SZX SAVER8999 3D2N APR-OCT by CX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น
GTM-12 (HC1-CX) HKG SZX SAVER8999 3D2N APR-OCT by CX
ทัวร์ SAVER ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น หมู่บ้านวัฒนธรรม 
เดินทาง พ.ค.-ต.ค. 2560
โดยสายการบิน Cathay pacific 
ราคาเพียง 8,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 8,999
DOWNLOND >>
พฤษภาคม 12 - 14 พ.ค. 60, 13 - 15 พ.ค. 60, 25 - 27 พ.ค. 60,
มิถุนายน 01 - 03 มิ.ย. 60, 02 - 04 มิ.ย. 60, 08 - 10 มิ.ย. 60, 09 - 11 มิ.ย. 60, 15 - 17 มิ.ย. 60, 16 - 18 มิ.ย. 60, 22 - 24 มิ.ย. 60, 23 - 25 มิ.ย. 60, 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 13 - 15 ก.ค. 60, 20 - 22 ก.ค. 60, 27 - 29 ก.ค. 60,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 60, 17 - 19 ส.ค. 60, 24 - 26 ส.ค. 60, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 60,
กันยายน 07 - 09 ก.ย. 60, 14 - 16 ก.ย. 60, 21 - 23 ก.ย. 60, 28 - 30 ก.ย. 60,
ตุลาคม 05 - 07 ต.ค. 60, 12 - 14 ต.ค. 60, 26 - 28 ต.ค. 60,
GTM-09 HONGKONG SHENZHEN 3D2N JUL-AUG17 HX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น
GTM-09 HONGKONG SHENZHEN 3D2N JUL-AUG17 HX
เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น โอเวอร์ซีไชนิสทาวน์ 3วัน2คืน
เดินทาง กรกฎาคม-สิงหาคม 60
ราคาเริ่มต้น 9,999.-
โดยสายการบิน Hongkong Airlines

ราคาเริ่มต้น 9,999
DOWNLOND >>
กรกฎาคม 08 - 10 ก.ค. 60, 15 - 17 ก.ค. 60, 22 - 24 ก.ค. 60, 29 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 05 - 07 ส.ค. 60, 12 - 14 ส.ค. 60, 19 - 21 ส.ค. 60, 26 - 28 ส.ค. 60,
GTM-26 Hongkok ฮ่องกง สบาย...สบาย 4D3N APR-JUN17 CX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น
GTM-26 Hongkok ฮ่องกง สบาย...สบาย 4D3N APR-JUN17 CX
เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น 11,999.-
เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 60
โดยสายการบิน Cathay Pacific
ราคาเริ่มต้น 11,999
DOWNLOND >>
เมษายน 01 - 04 เม.ย. 60, 07 - 10 เม.ย. 60, 14 - 17 เม.ย. 60, 20 - 23 เม.ย. 60, 21 - 24 เม.ย. 60, 27 - 30 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 04 - 07 พ.ค. 60, 06 - 09 พ.ค. 60, 10 - 13 พ.ค. 60, 12 - 15 พ.ค. 60, 13 - 16 พ.ค. 60, 25 - 28 พ.ค. 60, 26 - 29 พ.ค. 60, 27 - 30 พ.ค. 60,
มิถุนายน 01 - 04 มิ.ย. 60, 02 - 05 มิ.ย. 60, 03 - 06 มิ.ย. 60, 08 - 11 มิ.ย. 60, 09 - 12 มิ.ย. 60, 10 - 13 มิ.ย. 60, 15 - 18 มิ.ย. 60, 16 - 19 มิ.ย. 60, 17 - 20 มิ.ย. 60, 22 - 25 มิ.ย. 60, 23 - 26 มิ.ย. 60, 24 - 27 มิ.ย. 60, 29 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60, 30 มิ.ย. - 03 ก.ค. 60,
GTM-16 HONGKONG SHENZHEN NGONGPING 3D2N CX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น
GTM-16 HONGKONG SHENZHEN NGONGPING 3D2N CX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง 3วัน2คืน
เดือน พฤษภาคม - กันยายน 60
สายการบิน Cathay Pacific Airways
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 11,900
DOWNLOND >>
พฤษภาคม 06 - 08 พ.ค. 60, 13 - 15 พ.ค. 60, 20 - 22 พ.ค. 60, 27 - 29 พ.ค. 60,
มิถุนายน 03 - 05 มิ.ย. 60, 10 - 12 มิ.ย. 60, 17 - 19 มิ.ย. 60, 24 - 26 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 01 - 03 ก.ค. 60, 08 - 10 ก.ค. 60, 15 - 17 ก.ค. 60, 22 - 24 ก.ค. 60,
สิงหาคม 05 - 07 ส.ค. 60, 12 - 14 ส.ค. 60, 19 - 21 ส.ค. 60, 25 - 27 ส.ค. 60,
กันยายน 02 - 04 ก.ย. 60, 09 - 11 ก.ย. 60, 16 - 18 ก.ย. 60, 23 - 25 ก.ย. 60,
GTM-16 HONGKONG SHENZHEN JUN-SEP BY UL
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น
GTM-16 HONGKONG SHENZHEN JUN-SEP BY UL
เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น ชมโชว์ม่านน้ำ 3วัน2คืน
เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 60
เริ่มต้นเพียง 8,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 8,999
DOWNLOND >>
มิถุนายน 01 - 03 มิ.ย. 60, 03 - 05 มิ.ย. 60, 08 - 10 มิ.ย. 60, 10 - 12 มิ.ย. 60, 15 - 17 มิ.ย. 60, 17 - 19 มิ.ย. 60, 22 - 24 มิ.ย. 60, 24 - 26 มิ.ย. 60, 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 01 - 03 ก.ค. 60, 06 - 08 ก.ค. 60, 08 - 10 ก.ค. 60, 13 - 15 ก.ค. 60, 15 - 17 ก.ค. 60, 20 - 22 ก.ค. 60, 22 - 24 ก.ค. 60, 27 - 29 ก.ค. 60, 29 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 60, 05 - 07 ส.ค. 60, 10 - 12 ส.ค. 60, 12 - 14 ส.ค. 60, 17 - 19 ส.ค. 60, 19 - 21 ส.ค. 60, 24 - 26 ส.ค. 60, 26 - 28 ส.ค. 60, 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 60,
กันยายน 02 - 04 ก.ย. 60, 07 - 09 ก.ย. 60, 09 - 11 ก.ย. 60, 14 - 16 ก.ย. 60, 16 - 18 ก.ย. 60, 21 - 23 ก.ย. 60, 23 - 25 ก.ย. 60, 28 - 30 ก.ย. 60, 30 ก.ย. - 02 ต.ค. 60,