GTM-05 ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจาเทรดแฟร์ 5D4N BY EK
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น
GTM-05 ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจาเทรดแฟร์ 5D4N BY EK
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 5วัน4คืน เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์(เต็มวัน) วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช็อปปิ้งถนนนาธาน
เดินทาง ตุลาคม 2560
ราคา 18,900.-
สายการบิน Emirates Airlines 
ราคาเริ่มต้น 18,900
DOWNLOND >>
ตุลาคม 14 - 18 ต.ค. 60, 15 - 19 ต.ค. 60,
GTM-26 (GT-HKG CX05) ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N JUL-SEP BY CX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น
GTM-26 (GT-HKG CX05) ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N JUL-SEP BY CX
ทัวร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน2คืน ไหว้เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์ ขอพรวัดกังหัน ช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 2560
ราคา 8,999.-
สายการบิน Cathay pacific
ราคาเริ่มต้น 8,999
DOWNLOND >>
กรกฎาคม 01 - 03 ก.ค. 60, 07 - 09 ก.ค. 60, 14 - 16 ก.ค. 60, 22 - 24 ก.ค. 60, 28 - 30 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 06 ส.ค. 60, 12 - 14 ส.ค. 60, 18 - 20 ส.ค. 60, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 60,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 60, 08 - 10 ก.ย. 60, 15 - 17 ก.ย. 60, 22 - 24 ก.ย. 60,
GTM-10 (CX12) HONGKONG SHENZHEN 3D2N JUL-AUG by CX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น
GTM-10 (CX12) HONGKONG SHENZHEN 3D2N JUL-AUG by CX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน2คืน ลดทั้งเกาะ ช็อปปิ้งนาธาน หล่อหวู่ ตลาดตงเหมิน น้ำพุแบบ3D ขอพรวัดกังหัน
เดินทาง ก.ค.-ส.ค. 2560
ราคา 9,988.-
สายการบิน Cathay Pacific
ราคาเริ่มต้น 9,988
DOWNLOND >>
กรกฎาคม 01 - 03 ก.ค. 60, 22 - 24 ก.ค. 60, 29 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 05 - 07 ส.ค. 60, 18 - 20 ส.ค. 60, 25 - 27 ส.ค. 60,
GTM-05 (HKG-FD004) HONGKONG LANTAU SHENZHEN 3D2N OCT-DEC BY FD
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น
GTM-05 (HKG-FD004) HONGKONG LANTAU SHENZHEN 3D2N OCT-DEC BY FD
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3D2N
เดินทาง  ตุลาคม-ธันวาคม 60
เริ่มต้นเพียง 10,900.- บาท
โดยสายการบิน Air Asia

ราคาเริ่มต้น 10,900
DOWNLOND >>
ตุลาคม 20 - 22 ต.ค. 60, 21 - 23 ต.ค. 60, 22 - 24 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 10 - 12 พ.ย. 60, 17 - 19 พ.ย. 60,
ธันวาคม 01 - 03 ธ.ค. 60, 09 - 11 ธ.ค. 60,
GTM-10 CX12 HONGKONG SHENZHEN 3D2N JUL-AUG by CX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น
GTM-10 CX12 HONGKONG SHENZHEN 3D2N JUL-AUG by CX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น  3วัน2คืน เริ่มต้น 9,888
เดินทาง ก.ค - ส.ค 2560
โดยสายการบิน Cathay Pacific
ราคาเพียง 9,888 บาท
ราคาเริ่มต้น 9,888
DOWNLOND >>
กรกฎาคม 01 - 03 ก.ค. 60, 18 ก.ค. - 20 ส.ค. 60, 22 - 24 ก.ค. 60, 29 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 05 - 07 ส.ค. 60, 25 - 27 ส.ค. 60,