ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม 3วัน2คืน
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนียด์แลนด์
ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม 3วัน2คืน
ทัวร์ฮ่องกง  ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม 3วัน2คืน 
เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 2560
โดยสายการบิน Emirates airlines
ราคาเพียง 17,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 17,900
DOWNLOND >>
มิถุนายน 17 - 19 มิ.ย. 60, 23 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 01 - 03 ก.ค. 60, 09 - 11 ก.ค. 60, 14 - 16 ก.ค. 60, 21 - 23 ก.ค. 60, 28 - 30 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 06 ส.ค. 60, 11 - 13 ส.ค. 60, 12 - 14 ส.ค. 60, 18 - 20 ส.ค. 60, 25 - 27 ส.ค. 60,
GTM-23 HONGKONG DISNEY LAND MAY-JUL BY EK
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนียด์แลนด์
GTM-23 HONGKONG DISNEY LAND MAY-JUL BY EK
เที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน 
เดินทาง พฤษภาคม-กรกฎาคม 60
เริ่มต้นเพียง 19,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 19,900
DOWNLOND >>
พฤษภาคม 05 - 07 พ.ค. 60, 13 - 15 พ.ค. 60, 19 - 21 พ.ค. 60, 26 - 28 พ.ค. 60, 27 - 29 พ.ค. 60,
มิถุนายน 02 - 04 มิ.ย. 60, 03 - 05 มิ.ย. 60, 09 - 11 มิ.ย. 60, 10 - 12 มิ.ย. 60, 16 - 18 มิ.ย. 60, 17 - 19 มิ.ย. 60, 23 - 25 มิ.ย. 60, 24 - 26 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 01 - 03 ก.ค. 60, 07 - 09 ก.ค. 60, 08 - 10 ก.ค. 60, 09 - 11 ก.ค. 60, 10 - 12 ก.ค. 60, 14 - 16 ก.ค. 60, 15 - 17 ก.ค. 60, 16 - 18 ก.ค. 60, 20 - 22 ก.ค. 60, 23 - 25 ก.ค. 60, 27 - 29 ก.ค. 60, 28 - 30 ก.ค. 60, 29 ก.ค. - 01 ส.ค. 60, 30 ก.ค. - 02 ส.ค. 60,
GTM-23 HONGKONG DISNEY LAND MAR-MAY BY EK
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนียด์แลนด์
GTM-23 HONGKONG DISNEY LAND MAR-MAY BY EK
เที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์  3วัน2คืน
เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 60
เริ่มต้นเพียง 18,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 18,900
DOWNLOND >>
มีนาคม 02 - 04 มี.ค. 60, 03 - 05 มี.ค. 60, 04 - 06 มี.ค. 60, 09 - 11 มี.ค. 60, 10 - 12 มี.ค. 60, 11 - 13 มี.ค. 60, 16 - 18 มี.ค. 60, 17 - 19 มี.ค. 60, 18 - 20 มี.ค. 60, 19 - 21 มี.ค. 60, 23 - 25 มี.ค. 60, 24 - 26 มี.ค. 60, 25 - 27 มี.ค. 60, 26 - 28 มี.ค. 60, 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 60, 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 60,
เมษายน 01 - 03 เม.ย. 60, 13 - 15 เม.ย. 60, 14 - 16 เม.ย. 60, 15 - 17 เม.ย. 60, 21 - 23 เม.ย. 60, 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 05 - 07 พ.ค. 60,
GTM-24 HONG KONG DISNEY LAND 3D2N 13-15 BY KQ
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนียด์แลนด์
GTM-24 HONG KONG DISNEY LAND 3D2N 13-15 BY KQ
เที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ วันหยุดสงกรานต์ 3วัน2คืน พักดิสนีย์แลนด์ ระดับ5ดาว
เดินทาง 13-15 เมษายน 2560
เพียงท่านละ 24,888 บาท 
ราคาเริ่มต้น 24,888
DOWNLOND >>
เมษายน 13 - 15 เม.ย. 60,
GTM-16 HONG KONG LANTAU DISNEYLAND MAY-JUN BY CX
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนียด์แลนด์
GTM-16 HONG KONG LANTAU DISNEYLAND MAY-JUN BY CX
เที่ยวฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน 
เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 60
เริ่มต้นเพียง 17,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 17,900
DOWNLOND >>
พฤษภาคม 06 - 08 พ.ค. 60, 13 - 15 พ.ค. 60, 20 - 22 พ.ค. 60, 27 - 29 พ.ค. 60,
มิถุนายน 01 - 03 มิ.ย. 60, 03 - 05 มิ.ย. 60, 10 - 12 มิ.ย. 60, 17 - 19 มิ.ย. 60, 24 - 26 มิ.ย. 60,