GTM-09 NANJING WUXI DISNEY LAND HANGCHO 5D4N MAY-OCT17 XW
ทัวร์นานกิง
GTM-09 NANJING WUXI DISNEY LAND HANGCHO 5D4N MAY-OCT17 XW
เที่ยวจีน นานกิง อู๋ซี ดิสนีย์แลนด์ หังโจว 5วัน4คืน
เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 60
ราคาเริ่มต้น 16,999.-
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 16,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 18 - 22 พ.ค. 60,
มิถุนายน 21 - 25 มิ.ย. 60,
กันยายน 06 - 10 ก.ย. 60, 21 - 25 ก.ย. 60,
ตุลาคม 18 - 22 ต.ค. 60, 19 - 23 ต.ค. 60,
GTM-09 นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว 5D4N AUG-OCT BY XW
ทัวร์นานกิง
GTM-09 นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว 5D4N AUG-OCT BY XW
เที่ยวจีน นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว 5วัน4คืน
เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม 60
ราคาเริ่มต้น 12,555.-
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 12,555
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 24 - 28 ส.ค. 60,
กันยายน 06 - 10 ก.ย. 60,
ตุลาคม 18 - 22 ต.ค. 60, 19 - 23 ต.ค. 60,
GTM-05 NANJING WUXI SUZHOU SHANGHAI DISNEY LAND NOV-MAR BY XW
ทัวร์นานกิง
GTM-05 NANJING WUXI SUZHOU SHANGHAI DISNEY LAND NOV-MAR BY XW
บินตรง นานกิง อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5วัน4คืน
เดินทาง พฤศจิกายน 59 - มีนาคม 60
เริ่มต้น 18,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 18,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤศจิกายน 26 - 30 พ.ย. 59,
ธันวาคม 01 - 05 ธ.ค. 59, 03 - 07 ธ.ค. 59, 08 - 12 ธ.ค. 59, 10 - 14 ธ.ค. 59, 22 - 26 ธ.ค. 59, 23 - 27 ธ.ค. 59, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 60, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 60, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 60,
มกราคม 13 - 17 ม.ค. 60, 27 - 31 ม.ค. 60,
กุมภาพันธ์ 24 - 28 ก.พ. 60,
มีนาคม 10 - 14 มี.ค. 60,