GTM-02 EASY SUNNY OKINIWA JUN-AUG17 5D3N TZ
ทัวร์โอกินาว่า
GTM-02 EASY SUNNY OKINIWA JUN-AUG17 5D3N TZ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า ผามันซาโมะ จูราอุมิอความเรียม อเมริกันวิลเลจ โอกินาว่าเวิร์ล
เดินทาง มิถุนายน-สิงหาคม 2560 (5 วัน 3 คืน)
โดยสายการบิน Peach Airlines
ราคาเริ่มต้น 21,900.-
ราคาเริ่มต้น 21,900
DOWNLOND >>
มิถุนายน 01 - 05 มิ.ย. 60, 29 มิ.ย. - 03 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 60, 20 - 24 ก.ค. 60,
สิงหาคม 03 - 07 ส.ค. 60,
GTM-18 OKINAWA SURPRISE 4D2N APR-MAY17 MM
ทัวร์โอกินาว่า
GTM-18 OKINAWA SURPRISE 4D2N APR-MAY17 MM
เที่ยวญี่ปุ่น โอกินาว่า ผาหินมันซะโมะ หมู่บ้านมิฮามะสไตล์อเมริกัน ปราสาทชูริ 4วัน2คืน
เดินทาง เมษายน -พฤษภาคม 60
ราคาเริ่มต้น 18,888.-
โดยสายการบิน Peach Air
ราคาเริ่มต้น 18,888
DOWNLOND >>
เมษายน 02 - 05 เม.ย. 60, 03 - 06 เม.ย. 60, 16 - 19 เม.ย. 60, 17 - 20 เม.ย. 60, 18 - 21 เม.ย. 60, 23 - 26 เม.ย. 60, 24 - 27 เม.ย. 60, 25 - 28 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 08 - 11 พ.ค. 60, 15 - 18 พ.ค. 60, 20 - 23 พ.ค. 60, 21 - 24 พ.ค. 60,
GTM-02 EASY SUNSHINE OKINAWA JUL-AUG17 4D2N MM
ทัวร์โอกินาว่า
GTM-02 EASY SUNSHINE OKINAWA JUL-AUG17 4D2N MM
เที่ยวญี่ปุ่น โอกินาว่า หน้าผามันซาโมะ จูราอุมิอควาเรียม โอกินาว่าเวิร์ล
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2560 (4 วัน 2 คืน)
โดยสายการบิน Peach Airlines
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

ราคาเริ่มต้น 18,900
DOWNLOND >>
มีนาคม 10 - 13 มี.ค. 60, 17 - 20 มี.ค. 60,
เมษายน 21 - 24 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 17 - 20 พ.ค. 60, 27 - 30 พ.ค. 60,
มิถุนายน 06 - 09 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 16 - 19 ก.ค. 60,
สิงหาคม 06 - 09 ส.ค. 60,