ทัวร์เจิ้งโจว
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-26 CGO WE01ไท่หังซาน หุบเขาหมื่นเซียน 6D4N APR-JUN 18 WE
ทัวร์เจิ้งโจว
GTM-26 CGO WE01ไท่หังซาน หุบเขาหมื่นเซียน 6D4N APR-JUN 18 WE
ทัวร์จีน ไท่หังซาน หุบเขาหมื่นเซียน 6วัน4คืน
เดินทาง เม.ย - มิ.ย 61  
ราคา 26,991 บาท
เดินทางโดยสายการบิน THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น 26,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 11 - 16 เม.ย. 61, 28 เม.ย. - 03 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 09 - 14 พ.ค. 61, 24 - 29 พ.ค. 61,
มิถุนายน 06 - 11 มิ.ย. 61,