GTM-01 SINGAPORE ALOHA 3D2N (NOV-DEC 17) BY SQ
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-01 SINGAPORE ALOHA 3D2N (NOV-DEC 17) BY SQ
เที่ยวสิงคโปร์ รับพลังฮวงจุ้ย 3วัน2คืน
เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 13,888.-
สายการบิน Singapore Airlines
ราคาเริ่มต้น 13,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤศจิกายน 03 - 05 พ.ย. 60, 17 - 19 พ.ย. 60,
ธันวาคม 01 - 03 ธ.ค. 60, 03 - 05 ธ.ค. 60, 08 - 10 ธ.ค. 60, 15 - 17 ธ.ค. 60, 22 - 24 ธ.ค. 60, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61,
GTM-11 SUMMER CAMP SINGAPORE 7D6N
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 SUMMER CAMP SINGAPORE 7D6N
GTM-11 SUMMER CAMP SINGAPORE 7D6N
เรียนภาษาที่สิงคโปร์
เดินทาง 11 - 17 ตุลาคม 2560
ราคาเพียง 48,999.-
โดยสายการบิน Singapore Airline
ราคาเริ่มต้น 48,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 11 - 17 ต.ค. 60,
GTM-11 SUPERB TWO THEME PARK 4D3N(TZ) LONG WEEKEND JUL - OCT 2017
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 SUPERB TWO THEME PARK 4D3N(TZ) LONG WEEKEND JUL - OCT 2017
ทัวร์สิงคโปร์ 4วัน3คืน Legoland ยโฮร์บารู Merinna Bu Samd Universal Studio
เดินทาง ม.ย.-ต.ค. 60
ราคา 19,999.-
สายการบิน Scoot Air
ราคาเริ่มต้น 19,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 07 - 10 ก.ค. 60, 27 - 30 ก.ค. 60,
สิงหาคม 11 - 14 ส.ค. 60,
ตุลาคม 13 - 16 ต.ค. 60, 20 - 23 ต.ค. 60,
GTM-11 SUPERB SO SHIOK 3D2N (TR) JUN - OCT long weekend
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 SUPERB SO SHIOK 3D2N (TR) JUN - OCT long weekend
ทัวร์ สิงคโปร์ 3วัน2คืน น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง GARDEN BY THE BAY ล่องเรีอ BUMBOATมารีน่า UNIVERSAL STUDIO
เดินทาง มิ.ย-ต.ค 60
ราคา 13,999-
สายการบิน Tigerair
ราคาเริ่มต้น 13,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 08 - 10 มิ.ย. 60,
สิงหาคม 12 - 14 ส.ค. 60,
ตุลาคม 14 - 16 ต.ค. 60, 21 - 23 ต.ค. 60,
GTM-11 SINGAPORE GRAND PRIX SEPTEMBER 17 3D2N SL /SQ
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 SINGAPORE GRAND PRIX SEPTEMBER 17 3D2N SL /SQ
GTM-01 SINGAPORE GRAND PRIX SEPTEMBER 17 3D2N SL /SQ
เที่ยวสิงคโปร เข้าชมการแข่งขัน Formula 1 เข้าชม CONCERT ศิลปินระดับโลกฟรีตลอด 3 วัน
เดินทาง 15 - 17 / 16 - 18 กันยายน 2560
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
โดยสายการบิน Lion Air / Singapore Airlines
ราคาเริ่มต้น 19,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 15 - 17 ก.ย. 60, 16 - 18 ก.ย. 60,
GTM-11 SUPERB SINGAPORE SHOPPING LIZM 3D2N JUL-SEP17 TR
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 SUPERB SINGAPORE SHOPPING LIZM 3D2N JUL-SEP17 TR
เที่ยวสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ เมอร์ไลอ้อน 3วัน2คืน
เดินทาง กรกฎาคม-สิงหาคม 60
ราคาเริ่มต้น 11,500.-
โดยสายการบิน Tiger Air
ราคาเริ่มต้น 11,500
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 08 - 10 ก.ค. 60, 14 - 16 ก.ค. 60, 21 - 23 ก.ค. 60, 28 - 30 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 06 ส.ค. 60, 12 - 14 ส.ค. 60, 18 - 20 ส.ค. 60, 25 - 27 ส.ค. 60,
GTM-11 SINGAPORE SO SHIOK  SQ  APR - DEC 2017
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 SINGAPORE SO SHIOK SQ APR - DEC 2017
GTM-11 SINGAPORE SO SHIOK  SQ  APR - DEC 2017
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล โชว์น้ำพุริมอ่าว Marina
เดินทาง เมษายน - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น Free 14,555.- Full 16,555.-

ราคาเริ่มต้น 14,555
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 21 - 23 เม.ย. 60, 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 05 - 07 พ.ค. 60, 12 - 14 พ.ค. 60, 19 - 21 พ.ค. 60, 26 - 28 พ.ค. 60,
มิถุนายน 02 - 04 มิ.ย. 60, 09 - 11 มิ.ย. 60, 16 - 18 มิ.ย. 60, 23 - 25 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 01 - 03 ก.ค. 60, 07 - 09 ก.ค. 60, 08 - 10 ก.ค. 60, 14 - 16 ก.ค. 60, 21 - 23 ก.ค. 60, 29 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 06 ส.ค. 60, 12 - 14 ส.ค. 60, 18 - 20 ส.ค. 60, 25 - 27 ส.ค. 60,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 60, 08 - 10 ก.ย. 60, 15 - 17 ก.ย. 60, 22 - 24 ก.ย. 60, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,
ตุลาคม 06 - 08 ต.ค. 60, 13 - 15 ต.ค. 60, 20 - 22 ต.ค. 60, 21 - 23 ต.ค. 60, 27 - 29 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 03 - 05 พ.ย. 60, 10 - 12 พ.ย. 60, 17 - 19 พ.ย. 60, 24 - 26 พ.ย. 60,
ธันวาคม 01 - 03 ธ.ค. 60, 02 - 04 ธ.ค. 60, 09 - 11 ธ.ค. 60, 22 - 24 ธ.ค. 60, 29 - 31 ธ.ค. 60,
GTM-11 SINGAPORE FULLY BOOKED MAY - DEC By SQ
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 SINGAPORE FULLY BOOKED MAY - DEC By SQ
GTM-11 SINGAPORE FULLY BOOKED MAY - DEC By SQ
รวมค่าบัตรครบถ้วน เก็บตกทุกไฮไลท์  พักโรงแรม 4ดาว กลางเมือง
เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 2560
โดยสายการบิน SingaporeAirlines
ราคาเพียง 22,999.-
ราคาเริ่มต้น 22,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 05 - 07 พ.ค. 60,
กรกฎาคม 08 - 10 ก.ค. 60,
สิงหาคม 12 - 14 ส.ค. 60,
ตุลาคม 21 - 23 ต.ค. 60,
GTM-11 SUPER SINGAPORE NEW FULL OPTION 4D3N MAR-OCT17 SQ
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 SUPER SINGAPORE NEW FULL OPTION 4D3N MAR-OCT17 SQ
เที่ยวสิงคโปร์ มารีน่าเบย์แซนด์ Singapore Flyer GARDEN BY THE BAY 4วัน3คืน
เดินทาง มีนาคม -ตุลาคม 60
ราคาเริ่มต้น 28,999.-
โดยสายการบิน Singapore Airlines
ราคาเริ่มต้น 28,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 23 - 26 มี.ค. 60, 30 มี.ค. - 02 เม.ย. 60,
เมษายน 06 - 09 เม.ย. 60, 11 - 14 เม.ย. 60, 12 - 15 เม.ย. 60, 13 - 16 เม.ย. 60, 14 - 17 เม.ย. 60, 20 - 23 เม.ย. 60, 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 04 - 07 พ.ค. 60, 11 - 14 พ.ค. 60, 18 - 20 พ.ค. 60, 25 - 28 พ.ค. 60,
มิถุนายน 01 - 04 มิ.ย. 60, 08 - 11 มิ.ย. 60, 15 - 18 มิ.ย. 60, 22 - 25 มิ.ย. 60, 29 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 07 - 11 ก.ค. 60, 13 - 16 ก.ค. 60, 20 - 23 ก.ค. 60, 27 - 30 ก.ค. 60,
สิงหาคม 03 - 06 ส.ค. 60, 11 - 14 ส.ค. 60, 17 - 20 ส.ค. 60, 24 - 27 ส.ค. 60, 31 ส.ค. - 03 ก.ย. 60,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 60, 07 - 10 ก.ย. 60, 15 - 18 ก.ย. 60, 21 - 24 ก.ย. 60, 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,
ตุลาคม 05 - 08 ต.ค. 60, 12 - 15 ต.ค. 60, 20 - 23 ต.ค. 60, 26 - 29 ต.ค. 60,
GTM-11 SINGAPORE SO STRONG+PLUS  3D2N APR 2017 FD
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 SINGAPORE SO STRONG+PLUS 3D2N APR 2017 FD
GTM-11 SINGAPORE SO STRONG+PLUS  3D2N APR 2017 FD
ชมเมืองสิงคโปร์ – ยูนิเวอร์แซล 
เดินทาง 13-15 /14-16 เมษายน
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน AirAsia
ราคาเริ่มต้น 15,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 13 - 15 เม.ย. 60, 14 - 16 เม.ย. 60,
GTM-26  สิงคโปร์ ไหว้พระ 9 วัด FEB-MAR17 BySQ
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-26 สิงคโปร์ ไหว้พระ 9 วัด FEB-MAR17 BySQ
ทัวร์สิงคโปร์ ไหว้พระ 9 วัด SQ
เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560
โดยสายการบิน Singapore Airline
ราคาเพียง 19,500.-
ราคาเริ่มต้น 19,500
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กุมภาพันธ์ 11 - 13 ก.พ. 60, 17 - 19 ก.พ. 60, 24 - 26 ก.พ. 60,
มีนาคม 03 - 05 มี.ค. 60, 10 - 12 มี.ค. 60, 17 - 19 มี.ค. 60, 24 - 26 มี.ค. 60,
GTM-01 SINGAPORE APR-JUN 17 3D2N SQ
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-01 SINGAPORE APR-JUN 17 3D2N SQ
เที่ยวสิงคโปร์ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Merlion Park การ์เด้น บายเดอะเบย์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3วัน2คืน
เดินทางเดือนเมษายน-มิถุนายน 60
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
โดยสายการบิน Singapore Airlines
ราคาเริ่มต้น 12,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 17 - 19 มิ.ย. 60, 24 - 26 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 08 - 10 ก.ค. 60, 28 - 30 ก.ค. 60,
สิงหาคม 12 - 14 ส.ค. 60, 25 - 27 ส.ค. 60,
กันยายน 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,
ตุลาคม 07 - 09 ต.ค. 60, 14 - 16 ต.ค. 60, 28 - 30 ต.ค. 60,
GTM-11 SINGAPORE MAGNIFICENT 4D3N  JAN - OCT 2017 BySL
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 SINGAPORE MAGNIFICENT 4D3N JAN - OCT 2017 BySL
โปรแกรม SINGAPORE MAGNIFICENT 4D3N  JUN - OCT 2017 BySL
สวนสนุกยูนิเวอร์แซล  ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina Wonderful Light
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น Freeday 12,999.-/FullBoard 14,999.-
เดินทางโดยสายการบิน ThaiLion Air
ราคาเริ่มต้น 11,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 09 - 12 มิ.ย. 60, 16 - 19 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย. - 03 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 07 - 10 ก.ค. 60, 08 - 11 ก.ค. 60, 14 - 17 ก.ค. 60, 21 - 24 ก.ค. 60, 28 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 07 ส.ค. 60, 11 - 14 ส.ค. 60, 18 - 21 ส.ค. 60, 25 - 28 ส.ค. 60,
กันยายน 08 - 11 ก.ย. 60, 15 - 18 ก.ย. 60, 22 - 25 ก.ย. 60, 29 ก.ย. - 02 ต.ค. 60,
ตุลาคม 06 - 09 ต.ค. 60, 13 - 16 ต.ค. 60, 20 - 23 ต.ค. 60, 27 - 30 ต.ค. 60,
GTM-11 SINGAPORE EPIC 3D2N FEB -DEC 17 BY 3K
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 SINGAPORE EPIC 3D2N FEB -DEC 17 BY 3K
ทัวร์สิงคโปร์  3วัน2คืน สวนสนุกยูนิเวอร์แซล ช้อปปิ้งจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และห้าง VIVO CITY  ชมโรงแรมหรูและคาสิโนหรู Marina Bay Sand
เดินทาง มิ.ย..-ธ.ค.60
ราคาเริ่มต้น 13,999.-
เดินทางโดยสายการบิน JetStar Airways
ราคาเริ่มต้น 13,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กุมภาพันธ์ 10 - 12 ก.พ. 60, 11 - 13 ก.พ. 60,
มีนาคม 10 - 12 มี.ค. 60, 17 - 19 มี.ค. 60, 24 - 26 มี.ค. 60, 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 60,
เมษายน 07 - 09 เม.ย. 60, 15 - 17 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 05 - 07 พ.ค. 60, 12 - 14 พ.ค. 60, 19 - 21 พ.ค. 60,
มิถุนายน 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 01 - 03 ก.ค. 60, 08 - 10 ก.ค. 60, 21 - 23 ก.ค. 60, 28 - 30 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 06 ส.ค. 60, 12 - 14 ส.ค. 60, 18 - 20 ส.ค. 60, 25 - 27 ส.ค. 60,
กันยายน 22 - 24 ก.ย. 60, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,
ตุลาคม 06 - 08 ต.ค. 60, 13 - 15 ต.ค. 60, 14 - 16 ต.ค. 60, 20 - 22 ต.ค. 60, 21 - 23 ต.ค. 60, 28 - 30 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 03 - 05 พ.ย. 60,
ธันวาคม 01 - 03 ธ.ค. 60, 02 - 04 ธ.ค. 60, 03 - 05 ธ.ค. 60, 15 - 17 ธ.ค. 60, 16 - 18 ธ.ค. 60,
GTM-11 SINGAPORE SCOOT AWESOME 3D2N  JAN - OCT   2017 TZ
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 SINGAPORE SCOOT AWESOME 3D2N JAN - OCT 2017 TZ
ทัวร์สิงคโปร์  3วัน2คืน
สวนสนุกยูนิเวอร์แซล ล่องเรือ Bumboat ชมโรงแรมหรูและคาสิโนหรู Marina Bay Sand
เดินทาง ก.พ.-พ.ค.60
ราคาเริ่มต้น 9,955.- Freeday/ 11,955.-Fullborad
เดินทางโดยสายการบิน Scoot Airlines
ราคาเริ่มต้น 9,955
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กุมภาพันธ์ 11 - 13 ก.พ. 60,
มีนาคม 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 60,
เมษายน 11 - 13 เม.ย. 60, 12 - 14 เม.ย. 60, 13 - 15 เม.ย. 60, 14 - 16 เม.ย. 60, 15 - 17 เม.ย. 60, 21 - 23 เม.ย. 60, 22 - 24 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 05 - 07 พ.ค. 60,
กรกฎาคม 08 - 10 ก.ค. 60,
สิงหาคม 12 - 14 ส.ค. 60,
ตุลาคม 13 - 15 ต.ค. 60, 14 - 16 ต.ค. 60,
GTM-01 EXCITED IN SINGAPORE JAN-MAR17 3D2N 3K
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-01 EXCITED IN SINGAPORE JAN-MAR17 3D2N 3K
จองด่วน! ทัวร์สิงคโปร์ ไฟลท์สวย ไปเช้า-กลับดึก พักหรู 4 ดาวย่านออชาร์ด
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 11,900.-
โดยสายการบิน Jet Star Airways
ราคาเริ่มต้น 12,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 16 - 18 มิ.ย. 60, 23 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 07 - 09 ก.ค. 60, 08 - 10 ก.ค. 60, 21 - 23 ก.ค. 60, 28 - 30 ก.ค. 60,
สิงหาคม 11 - 13 ส.ค. 60, 18 - 20 ส.ค. 60, 25 - 27 ส.ค. 60,
กันยายน 08 - 10 ก.ย. 60, 22 - 24 ก.ย. 60, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,
ตุลาคม 06 - 08 ต.ค. 60, 13 - 15 ต.ค. 60, 20 - 22 ต.ค. 60, 21 - 23 ต.ค. 60, 27 - 29 ต.ค. 60,
GTM-01 TRULY SINGAPORE 3D2N JAN-MAR BY SQ.
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-01 TRULY SINGAPORE 3D2N JAN-MAR BY SQ.
ทัวร์สิงคโปร์ รับพลังฮวงจุ้ย ถ่ายรูป Merlion สัญลักษณ์ของสิงคโปร์
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 60 (3วัน 2 คืน)
เดินทางโดยสายการบิน Singapore Airlines
เริ่มต้น 15,555.-บาท

ราคาเริ่มต้น 15,555
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กุมภาพันธ์ 10 - 12 ก.พ. 60, 11 - 13 ก.พ. 60, 12 - 14 ก.พ. 60, 17 - 19 ก.พ. 60, 24 - 26 ก.พ. 60,
มีนาคม 03 - 05 มี.ค. 60, 10 - 12 มี.ค. 60, 17 - 19 มี.ค. 60, 24 - 26 มี.ค. 60, 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 60,
เมษายน 06 - 08 เม.ย. 60, 07 - 09 เม.ย. 60, 12 - 14 เม.ย. 60, 21 - 23 เม.ย. 60, 28 - 30 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 04 - 06 พ.ค. 60, 05 - 07 พ.ค. 60, 12 - 14 พ.ค. 60, 19 - 21 พ.ค. 60, 26 - 28 พ.ค. 60,
มิถุนายน 02 - 04 มิ.ย. 60, 09 - 11 มิ.ย. 60, 16 - 18 มิ.ย. 60, 23 - 25 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 07 ก.ค. - 07 ก.ย. 60, 21 - 23 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 06 ส.ค. 60, 11 - 13 ส.ค. 60, 18 - 20 ส.ค. 60,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 60, 22 - 24 ก.ย. 60,
ตุลาคม 06 - 08 ต.ค. 60, 13 - 15 ต.ค. 60, 20 - 22 ต.ค. 60, 21 - 23 ต.ค. 60, 27 - 29 ต.ค. 60,
GTM-11 SINGAPORE SO SHIOK 3D JUL-NOV 16 BY SL
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 SINGAPORE SO SHIOK 3D JUL-NOV 16 BY SL
ทัวร์สิงคโปร์ ชมมารีน่า เบย์ แซนด์ ถ่ายรูปกับเมอไลอ้อน 3วัน2คืน
เดินทาง กรกฏาคม - ตุลาคม .2560
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น 9,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 20 - 22 ต.ค. 0,
กรกฎาคม 01 - 09 ก.ค. 60, 08 - 10 ก.ค. 60, 09 - 11 ก.ค. 60, 14 - 16 ก.ค. 60, 15 - 17 ก.ค. 60, 27 - 29 ก.ค. 60, 28 - 30 ก.ค. 60, 29 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 06 ส.ค. 60, 05 - 07 ส.ค. 60, 12 - 14 ส.ค. 60, 18 - 20 ส.ค. 60, 19 - 21 ส.ค. 60, 25 - 27 ส.ค. 60, 26 - 28 ส.ค. 60,
กันยายน 08 - 10 ก.ย. 60, 09 - 11 ก.ย. 60, 22 - 24 ก.ย. 60, 23 - 25 ก.ย. 60, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 60, 30 ก.ย. - 02 ต.ค. 60,
ตุลาคม 06 - 08 ต.ค. 60, 07 - 09 ต.ค. 60, 08 - 10 ต.ค. 60, 12 - 14 ต.ค. 60, 13 - 15 ต.ค. 60, 14 - 15 ต.ค. 60, 15 - 17 ต.ค. 60, 21 - 23 ต.ค. 60, 26 - 28 ต.ค. 60, 27 - 29 ต.ค. 60, 28 - 30 ต.ค. 60,