GTM-05 เที่ยว X2 BRUNEI MELBOURNE 6D4N JUL-AUG17 BI
ทัวร์บรูไน
GTM-05 เที่ยว X2 BRUNEI MELBOURNE 6D4N JUL-AUG17 BI
ทัวร์ บรูไน เมลเบิรน์ 6วัน4คืน เกรทโอเชี่ยนโร้ด เมืองอะโพโล เบย์ หมู่บ้านกลางน้ำ มัสยิดทองคำ ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
เดินทาง ก.ค-พ.ย 60
ราคา 29,900.-
สายการบิน Royal Brunei
ราคาเริ่มต้น 29,900
DOWNLOND >>
กรกฎาคม 28 ก.ค. - 02 ส.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 09 ส.ค. 60, 11 - 16 ส.ค. 60, 25 - 30 ส.ค. 60,
กันยายน 01 - 06 ก.ย. 60, 08 - 13 ก.ย. 60, 15 - 20 ก.ย. 60, 29 ก.ย. - 04 ต.ค. 60,
ตุลาคม 06 - 11 ต.ค. 60, 13 - 18 ต.ค. 60, 20 - 25 ต.ค. 60,