GTM-01 KIX08 (KIX-KIX) ALL STAR HILIGHT JAPAN ALPS 6D4N APR-MAY 18 XJ
ทัวร์โอซาก้า - โตเกียว
GTM-01 KIX08 (KIX-KIX) ALL STAR HILIGHT JAPAN ALPS 6D4N APR-MAY 18 XJ
GTM-01 KIX08 (KIX-KIX) ALL STAR HILIGHT JAPAN ALPS 6D4N APR-MAY 18 XJ
เดินทาง เม.ย - พ.ค.  61
ราคา 32,888.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X
ราคาเริ่มต้น 32,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 17 - 22 เม.ย. 61, 25 - 30 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 01 - 06 พ.ค. 61, 02 - 07 พ.ค. 61, 03 - 08 พ.ค. 61, 08 - 13 พ.ค. 61, 09 - 14 พ.ค. 61, 15 - 20 พ.ค. 61, 16 - 21 พ.ค. 61, 22 - 27 พ.ค. 61, 23 - 28 พ.ค. 61,
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ โอซาก้า-โตเกียว 5D4N APR 18 XJ
ทัวร์โอซาก้า - โตเกียว
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ โอซาก้า-โตเกียว 5D4N APR 18 XJ
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ โอซาก้า-โตเกียว 5D4N APR 18 XJ
เดินทาง เม.ย  61
ราคา 52,900.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X
ราคาเริ่มต้น 52,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 11 - 15 เม.ย. 61, 13 - 17 เม.ย. 61,
ทัวร์เอเชีย GTM-26 KIX XJ07 OSAKA TAKAYAMA TOKYO SAKURA 6D4N MAR-APR 18 XJ
ทัวร์โอซาก้า - โตเกียว
ทัวร์เอเชีย GTM-26 KIX XJ07 OSAKA TAKAYAMA TOKYO SAKURA 6D4N MAR-APR 18 XJ
ทัวร์เอเชีย GTM-26 KIX XJ07 OSAKA TAKAYAMA TOKYO SAKURA 6D4N MAR-APR 18 XJ
เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 61
ราคาเริ่มต้น 35,900.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X
ราคาเริ่มต้น 35,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 23 - 28 มี.ค. 61, 25 - 30 มี.ค. 61, 26 - 31 มี.ค. 61, 27 มี.ค. - 01 เม.ย. 61, 29 มี.ค. - 03 เม.ย. 61, 30 มี.ค. - 04 เม.ย. 61,
เมษายน 01 - 06 เม.ย. 61, 02 - 07 เม.ย. 61, 03 - 08 เม.ย. 61, 04 - 09 เม.ย. 61, 10 - 15 เม.ย. 61, 11 - 16 เม.ย. 61, 13 - 18 เม.ย. 61, 14 - 19 เม.ย. 61,
GTM-26 GT-KIX XJ08 OSAKA ALPS TOKYO PINK MOSS 6D4N APR-MAY 18 BY XJ
ทัวร์โอซาก้า - โตเกียว
GTM-26 GT-KIX XJ08 OSAKA ALPS TOKYO PINK MOSS 6D4N APR-MAY 18 BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA ALPS TOKYO PINK MOSS 6D4N 
เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 2561
เริ่มต้น 39,999.-
บินด้วยสายการบิน AirAsia X
ราคาเริ่มต้น 39,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 12 - 17 เม.ย. 61, 13 - 18 เม.ย. 61, 14 - 19 เม.ย. 61, 15 - 20 เม.ย. 61, 16 - 21 เม.ย. 61, 17 - 22 เม.ย. 61, 18 - 23 เม.ย. 61, 19 - 24 เม.ย. 61, 20 - 25 เม.ย. 61, 21 - 26 เม.ย. 61, 22 - 27 เม.ย. 61, 23 - 28 เม.ย. 61, 24 - 29 เม.ย. 61, 25 - 30 เม.ย. 61, 26 เม.ย. - 01 พ.ค. 61, 27 เม.ย. - 02 พ.ค. 61, 28 เม.ย. - 03 พ.ค. 61, 29 เม.ย. - 04 พ.ค. 61, 30 เม.ย. - 05 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 01 - 06 พ.ค. 61, 02 - 07 พ.ค. 61, 03 - 08 พ.ค. 61, 04 - 09 พ.ค. 61, 05 - 10 พ.ค. 61, 09 - 14 พ.ค. 61, 10 - 15 พ.ค. 61, 25 - 30 พ.ค. 61, 26 - 31 พ.ค. 61,
GTM-26 GT-KIX TG07 HIP JAPAN[OSAKA-TOKYO]6D 4N BY TG
ทัวร์โอซาก้า - โตเกียว
GTM-26 GT-KIX TG07 HIP JAPAN[OSAKA-TOKYO]6D 4N BY TG
ทัวร์ญี่ปุ่น HIP JAPAN [OSAKA-TOKYO] 6วัน4คืน 
เดินทาง ก.พ - เม.ย 61
ราคาเริ่มต้น 43,900.-
โดยสายการบิน Thai airways
ราคาเริ่มต้น 43,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กุมภาพันธ์ 16 - 21 ก.พ. 61, 23 - 28 ก.พ. 61, 28 ก.พ. - 05 มี.ค. 61,
มีนาคม 09 - 14 มี.ค. 61, 16 - 21 มี.ค. 61, 20 - 25 มี.ค. 61, 22 - 27 มี.ค. 61,
เมษายน 08 - 13 เม.ย. 61, 15 - 20 เม.ย. 61, 17 - 22 เม.ย. 61, 18 - 23 เม.ย. 61, 20 - 25 เม.ย. 61, 26 เม.ย. - 01 พ.ค. 61, 28 เม.ย. - 03 พ.ค. 61,
GTM-27 Sakura Party 11-17Apr18 7D4N BY TG
ทัวร์โอซาก้า - โตเกียว
GTM-27 Sakura Party 11-17Apr18 7D4N BY TG
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต ชิสึโอกะ ยามานาชิ โตเกียว  นิกโก้  โยโกฮาม่า ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม 7วัน4คืน
เดินทาง  11-17APR2018
ราคาเพียง 67,900.-
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 67,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 11 - 17 เม.ย. 61,
GTM-27 Amazing Golden Route 7D4N by TG
ทัวร์โอซาก้า - โตเกียว
GTM-27 Amazing Golden Route 7D4N by TG
Amazing Golden Route 7D4N 
เดินทาง 11-17 / 12-18 / 13-19 เมษายน 2561(สงกรานต์)
ราคาเริ่มต้น 59,900.-
โดยสายการบิน การบินไทย(TG)
ราคาเริ่มต้น 59,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 11 - 17 เม.ย. 61, 12 - 18 เม.ย. 61, 13 - 19 เม.ย. 61,
GTM-26 GT-KIX TG03 HILIGHT JAPAN B [OSAKA-TOKYO] JAN-MAR18 6D4N BY TG
ทัวร์โอซาก้า - โตเกียว
GTM-26 GT-KIX TG03 HILIGHT JAPAN B [OSAKA-TOKYO] JAN-MAR18 6D4N BY TG
ทัวร์ญี่ปุ่น นั่งรถไฟชินคันเซ็น โอวาคุดานิ ลานสกี ชมการแสดงไฟNABANA NO SATO 6วัน4คืน
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61
ราคาเริ่มต้น 43,991.-
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 43,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 12 - 17 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 02 - 07 ก.พ. 61, 09 - 14 ก.พ. 61, 16 - 21 ก.พ. 61, 23 - 28 ก.พ. 61, 28 ก.พ. - 05 มี.ค. 61,
มีนาคม 09 - 14 มี.ค. 61, 16 - 21 มี.ค. 61,
GTM-09_OSAKA TAKAYAMA TOKYO 5D4N(JAPAN ALPS)APR-MAY18 BY XJ
ทัวร์โอซาก้า - โตเกียว
GTM-09_OSAKA TAKAYAMA TOKYO 5D4N(JAPAN ALPS)APR-MAY18 BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว ไฮไลท์เจอแปนแอลป์ 5วัน4คืน
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.61
ราคาเริ่มต้น 39,900.-
โดยสายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 39,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 20 - 24 เม.ย. 61, 25 - 29 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 09 - 13 พ.ค. 61, 17 - 21 พ.ค. 61, 25 - 29 พ.ค. 61, 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 61,
GTM-09 OSAKA – TAKAYAMA – TOKYO 5D4N MAR-APR18 BY XJ
ทัวร์โอซาก้า - โตเกียว
GTM-09 OSAKA – TAKAYAMA – TOKYO 5D4N MAR-APR18 BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว วัดคิโยมิสึ ชิราคาวาโกะ ลานสกีสุดมันส์ นั่งกระเช้า คาจิคาจิ 5วัน4คืน
เดินทาง มี.ค.-เม.ย. 61
ราคาเริ่มต้น 39,900.-
โดยสายการบิน AIR ASIA X 
ราคาเริ่มต้น 39,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 14 - 18 มี.ค. 61, 21 - 25 มี.ค. 61, 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 61, 30 มี.ค. - 03 เม.ย. 61,
เมษายน 04 - 08 เม.ย. 61, 10 - 14 เม.ย. 61, 14 - 18 เม.ย. 61,
GTM-26 XJ05 BEAUTIFUL OSAKA TOKYO 6D4N FEB-MAR18 By XJ
ทัวร์โอซาก้า - โตเกียว
GTM-26 XJ05 BEAUTIFUL OSAKA TOKYO 6D4N FEB-MAR18 By XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-โตเกียว เกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิ ฮาโกเน่ โอวาคุดานิ 6วัน4คืน
เดินทาง FEB-MAR 18
ราคาเริ่มต้น 34,991.-
โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X 
ราคาเริ่มต้น 34,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กุมภาพันธ์ 16 - 21 ก.พ. 61,
มีนาคม 01 - 06 มี.ค. 61, 22 - 27 มี.ค. 61, 24 - 29 มี.ค. 61, 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 61, 29 มี.ค. - 03 เม.ย. 61, 31 มี.ค. - 05 เม.ย. 61,
GTM-05 TG02 HILIGHT JAPAN B SNOW 6D4N JAN-FEB18 BY TG
ทัวร์โอซาก้า - โตเกียว
GTM-05 TG02 HILIGHT JAPAN B SNOW 6D4N JAN-FEB18 BY TG
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว นั่งรถไฟชินคันเซน ลานสกี ช้อปปิ้งโตเกียวจุใจ 6วัน4คืน
เดินทาง JAN-FEB 2018
ราคาเริ่มต้น 49,900 .-
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 49,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 05 - 10 ม.ค. 61, 12 - 17 ม.ค. 61, 19 - 24 ม.ค. 61, 26 - 31 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 02 - 07 ก.พ. 61, 09 - 14 ก.พ. 61, 16 - 21 ก.พ. 61, 23 - 28 ก.พ. 61, 28 ก.พ. - 05 มี.ค. 61,
มีนาคม 13 - 18 มี.ค. 61, 21 - 26 มี.ค. 61,
เมษายน 04 - 09 เม.ย. 61, 14 - 19 เม.ย. 61, 18 - 23 เม.ย. 61, 19 - 24 เม.ย. 61, 27 เม.ย. - 02 พ.ค. 61, 30 เม.ย. - 05 พ.ค. 61,
GTM-26 GOLDEN ROUTE WINTER[B] 6D4N JAN-MAR18 BY TG
ทัวร์โอซาก้า - โตเกียว
GTM-26 GOLDEN ROUTE WINTER[B] 6D4N JAN-MAR18 BY TG
ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสประสบการณ์พิเศษ นั่งรถไฟชินคันเซน!! ลานสกี ชิมไข่ดำ ช้อปปิ้งจุใจ 6วัน4คืน
เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 61
ราคาเพียง 45,991.-
โดยสายการบิน  THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 45,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 12 - 17 ม.ค. 61, 19 - 21 ม.ค. 61, 26 - 31 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 02 - 07 ก.พ. 61, 09 - 14 ก.พ. 61, 16 - 21 ก.พ. 61, 23 - 28 ก.พ. 61, 28 ก.พ. - 05 มี.ค. 61,
มีนาคม 09 - 14 มี.ค. 61, 16 - 21 มี.ค. 61,
GTM-26 HILIGHT JAPAN B PLUS SNOW MONKEY 6D4N JAN-MAR18 BY TG
ทัวร์โอซาก้า - โตเกียว
GTM-26 HILIGHT JAPAN B PLUS SNOW MONKEY 6D4N JAN-MAR18 BY TG
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว ชมลิงแช่ออนเซน ชิราคาวาโกะ ลานสกี ช้อปปิ้งจุใจ 6วัน4คืน
เดินทาง ม.ค.-มี.ค.61
ราคาเริ่มต้น 45,991.-
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 45,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 09 - 14 ม.ค. 61, 16 - 21 ม.ค. 61, 23 - 28 ม.ค. 61, 30 ม.ค. - 04 ก.พ. 61,
กุมภาพันธ์ 06 - 11 ก.พ. 61, 15 - 20 ก.พ. 61, 20 - 25 ก.พ. 61, 27 ก.พ. - 04 มี.ค. 61,
มีนาคม 06 - 11 มี.ค. 61, 13 - 18 มี.ค. 61,
GTM-09 TAKAYAMA OSAKA TOKYO 5D4N JAN-FEB18 BY XJ
ทัวร์โอซาก้า - โตเกียว
GTM-09 TAKAYAMA OSAKA TOKYO 5D4N JAN-FEB18 BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า โอซาก้า โตเกียว 5วัน4คืน
เดินทาง ม.ค. - ก.พ. 61
ราคาเริ่มต้น 35,900.-
โดยสายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 35,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 12 - 16 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 16 - 20 ก.พ. 61,
GTM-10 XJ88_Golden Route คุ้มเวอร์ A Osaka Tokyo 5D3N Jan-Mar18 BY XJ
ทัวร์โอซาก้า - โตเกียว
GTM-10 XJ88_Golden Route คุ้มเวอร์ A Osaka Tokyo 5D3N Jan-Mar18 BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ลานสกีฟูจิเท็น 5วัน3คืน
เดินทาง  ม.ค. - มี.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 28,900.-
โดยสายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 27,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 06 - 10 ม.ค. 61, 12 - 16 ม.ค. 61, 18 - 22 ม.ค. 61, 24 - 28 ม.ค. 61, 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 61,
กุมภาพันธ์ 05 - 09 ก.พ. 61, 11 - 15 ก.พ. 61, 17 - 21 ก.พ. 61, 23 - 27 ก.พ. 61,
มีนาคม 01 - 05 มี.ค. 61, 07 - 11 มี.ค. 61, 13 - 17 มี.ค. 61, 19 - 23 มี.ค. 61,
GTM-09 OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5D4N JAN-FEB18 BY XJ
ทัวร์โอซาก้า - โตเกียว
GTM-09 OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5D4N JAN-FEB18 BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา โตเกียว 5วัน4คืน
เดินทาง มกราคม - กุมภาพันธ์ 61
ราคาเริ่มต้น 35,900.-
โดยสายการบิน AIR ASIA X  
ราคาเริ่มต้น 35,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 12 - 16 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 16 - 20 ก.พ. 61,
GTM-01 SUGOI OSAKA TOKYO 6D4N NOV-DEC17 6D4N
ทัวร์โอซาก้า - โตเกียว
GTM-01 SUGOI OSAKA TOKYO 6D4N NOV-DEC17 6D4N
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 6วัน4คืน วัดคิโยมิสึ ฟุชิมิอินาริ ปราสาททอง นาโงย่า ศาลเจ้าฮาโกเน่ ขาปูยักษ์ไม่อั้น
เดินทาง พศจิกายน-ธันวาคม 2560
ราคา 47,900.-
สายการบิน Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 47,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤศจิกายน 02 - 07 พ.ย. 60, 08 - 13 พ.ย. 60, 15 - 20 พ.ย. 60, 23 - 28 พ.ย. 60, 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. 60,
ธันวาคม 01 - 06 ธ.ค. 60, 06 - 11 ธ.ค. 60, 13 - 18 ธ.ค. 60, 21 - 26 ธ.ค. 60,