ทัวร์โปแลนด์
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-35 KRK-AY001 MONO Poland  8D5N  SEP-OCT 18 BY AY
ทัวร์โปแลนด์
GTM-35 KRK-AY001 MONO Poland 8D5N SEP-OCT 18 BY AY
GTM-35 KRK-AY001 MONO Poland  8D5N  SEP-OCT 18 BY AY
เดินทาง ก.ย. - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 49,900.-บาท
โดยสายการบิน  Finnair
ราคาเริ่มต้น 49,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 01 - 08 ก.ย. 61, 10 - 17 ก.ย. 61,
ตุลาคม 01 - 08 ต.ค. 61, 15 - 22 ต.ค. 61,